Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nära vård utvecklas

Hemsjukvårdsteam besöker patient
Närsjukvårdsteam vid SkaS i Lidköping.
Fotograf: Johan Främst

Omställningen av hälso- och sjukvården har bara påbörjats och vi ser nu att t ex för patienter som omfattas av mobil närvård så går utvecklingen i rätt riktning.

I programkontorets rapport till SKL, Sveriges kommuner och landsting, om utvecklingen inom Nära vård framgår att det ännu inte är ”rimligt att anta att omställningen har lett till mätbara effekter”. Men det framgår också att inom de pågående projekten pågår utvecklingen i rätt riktning.

- Det tar förstås tid innan de projekt och initiativ som påbörjats, är utvärderade och därefter breddinförda i hela regionen berättar Tobias Nilsson, chefsstrateg i arbetet med omställningen.

Resultat i rätt riktning

De tydligaste resultaten som visar att arbetet med Nära vård går i rätt riktning är för de patienter som omfattas av mobil närvård. Både med hemsjukvårdsläkarteam, som utgår från vårdcentralerna, och närsjukvårdsteam, som utgår från sjukhusen, ökar patienternas möjligheter att vara kvar i hemmen, förbättrar vårdkvaliteten och situationen för både patienter och närstående, förbättrar arbetsmiljön, leder till färre besök på akutmottagningar och minskat behov av slutenvård.

Målgruppen för hemsjukvårdsläkarna omfattar cirka 14 000 patienter, eller fyra procent av befolkningen, som är 65 år och äldre. Slutrapporten från projektet visar hittills på 21 procent färre akutbesök, 18 procent färre besök hos specialistläkare och 17 procent färre slutenvårdsdagar för de berörda patienterna.

Kan motsvara 240 vårdplatser

Målgruppen för närsjukvårdsteamen omfattar cirka 3 500 patienter i Västra Götaland, eller en procent av befolkningen, som är 65 år och äldre. Slutrapporten från projektet visar hittills på 51 procent färre akutbesök, 57 procent färre slutenvårdsdagar och 55 procent färre återinskrivningar för de berörda patienterna. Resultaten är baserade på uppföljning under sex månader.

- I rapporten till SKL och Socialdepartementet visar vi i VGR att resultaten för hemsjukvårdsläkare och närsjukvårdsteam är väldigt lovande. Våra beräkningar visar att om mobil närvård omfattar alla berörda patienter kan exempelvis antalet vårddagar minska med knappt 90 000 per år vilket motsvarar ungefär 240 vårdplatser, förklarar Tobias Nilsson.

Närsjukvårdsteam vid SkaS i Lidköping.
Fotograf: Johan Främst / SkaS

Satsning fast läkarkontakt

Arbetet med nära vård är långsiktigt och bedrivs i många projekt och aktiviteter. Satsningar för nästa år handlar bland annat om att förbättra tillgänglighet och kontinuitet hos vårdcentralerna. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beslutat att ge en särskild ersättning till de vårdcentraler som kan erbjuda en fast läkarkontakt för minst 70 procent av sina listade patienter. Vårdcentralen ska prioritera att erbjuda en fast läkarkontakt för patienter som är multisjuka eller de som har kontinuerligt vårdbehov. Totalt avsätts 160 miljoner kronor för år 2020.

Historiskt har även andelen resurser till primärvård ökat liksom andelen utförd vård i primärvård.

- I det avseendet kan man säga att Västra Götalandsregionen redan har påbörjat omställningen till en mer nära vård med bas i primärvården, säger Tobias Nilsson som sammanställt rapporten.

För arbetet med omställningen finns särskilt avsatta resurser för omställningens fem olika områden och för nästa år är det 324 miljoner kronor.

Nyhetstips

Vill du att andra ska kunna läsa om en intressant utveckling i din verksamhet inom Omställningen av hälso- och sjukvården eller FVM, Framtidens vårdinformationsmiljö? Tipsa mig, Kjell Foss, eller mejla uppgifter till vardskiftet@vgregion.se!

Senast uppdaterad: 2019-10-09 08:57