Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Patienterna mycket nöjda med vård i hemmet

Närsjukvårdsteam
Närsjukvårdsteam vid SkaS i Lidköping.
Fotograf: Johan Främst / SkaS

Mobila hemsjukvårdsläkare finns i alla kommuner, men ännu inte fullt ut tillgänglig för alla patienter. Närsjukvårdsteam har etablerats vid alla akutsjukhus samt vid Angereds närsjukhus. 94 procent av patienterna som svarat på en enkät känner sig trygga med att få vård i hemmet.

I slutrapporten för breddinförande av mobil närvård framgår att målet att förbättra hemsjukvården för patienter med komplexa vård och omsorgsbehov har uppnåtts. I en enkät har patienterna som fått vård av mobil närvård svarat att de är mycket nöjda. Över 90 procent upplever att de fått den vård de behöver och känner sig trygga med vården i hemmet. På frågan om läkare och sjuksköterskor samarbetar bra om vården anser 84 procent av dem som fått vård av mobila hemsjukvårdsläkare team att samarbetet fungerar väl medan motsvarande svar är 97 procent av dem som fått vård av närsjukvårdsteam.  Medarbetarna är också nöjda med de förbättrade arbetssätten.

Slutenvårdsbehovet har dessutom minskat med mobil närvård. För patienter med mobil hemsjukvårdsläkare har slutenvårdsbehovet minskat med cirka 20 procent och för patienter i närsjukvårdsteamen har det minskat med över 50 procent.

Läs hela rapporten här

Nyhetstips

Vill du att andra ska kunna läsa om en intressant utveckling i din verksamhet inom Omställningen av hälso- och sjukvården eller FVM, Framtidens vårdinformationsmiljö? Tipsa mig, Kjell Foss, eller mejla uppgifter till vardskiftet@vgregion.se!

Senast uppdaterad: 2019-05-09 13:31