Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Stärkt samverkan mellan regioner och kommuner

Vårdpersonal tittar på röntgenbild.

I nyhetsbrevet för juni 2019 från Nationellt system för kunskapsstyrning framgår bland annat att samverkan mellan regioner och kommuner stärks med representanter i flera nationella programområden.

Kommunrepresentanter ska ingå i flera nationella programområden (NPO). Det har Stora AU, som är socialtjänstens motsvarighet till styrgruppen i kunskapsstyrningssystemet (SKS), beslutat vid sitt möte i april. Magnus Wallinder, representant i SKS och förvaltningschef för socialförvaltningen i Ljungby kommun, hjälper till att bena ut vad beslutet innebär och kan leda till.


Initialt ska representanter från kommuner delta i de fem nationella programområdena för:

  • barn och ungdomars hälsa (2 kommunrepresentanter)
  • levnadsvanor (2 kommunrepresentanter)
  • rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin (2 kommunrepresentanter)
  • nationellt primärvårdsråd (6 kommunrepresentanter)
  • äldres hälsa (2 kommunrepresentanter).


Vad är det som gör att kommunerna ser det som initialt viktigt att ingå i dessa grupper?
– Vi har bedömt att det är dessa områden som har närmast koppling till den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården samt socialtjänstens mest dominerande målgrupper; utsatta barn och unga, psykiskt utsatta/personer med beroendeproblematik samt äldre i behov av stöd. Vi håller parallellt på att jobba med att etablera en struktur för kunskapsstyrning inom socialtjänst.

Vad innebär beslutet för arbete på nationell nivå och i mötet med invånare i hälso- och sjukvård och omsorg?
– Jag tror det kommer innebära att kunskap tillämpas bättre inom både hälso- och sjukvård och socialtjänst, och i förlängningen att patienter/klienter får ett mer sammanhållet stöd, mer sömlösa stöd- och hjälpkedjor och att färre personer hamnar mellan stolarna.

Vad är bakgrunden till att samverka i kunskapsstyrningsfrågor?
– I samband med tidigare satsningar kring evidensbaserad praktik med flera inom socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård etablerades regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS), på länsbasis. Det blev ett sätt att göra det möjligt för alla kommuner, även mindre, att bli starka tillsammans och erbjuda likvärdig vård och omsorg baserad på bästa möjliga kunskap. Arbetet byggde på nära samverkan med landstingen (idag regionerna) redan då och har så fortsatt växa sig starkare. På senare år har också utvecklingen mot den nära vården fäst ljuset på den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården som blir allt större. Behovet av att integrera med den regiondrivna hälso- och sjukvårdens kunskapsstyrning blir därmed allt större.

Vad är dina förhoppningar kring fortsatt utveckling av samverkan mellan kommuner och regioner i kunskapsstyrningssystemet?
– Att vi med våra olika perspektiv och kunskap från kommuner, regioner och brukare/patienter och närstående kan åstadkomma en bättre vård och omsorg. Det bygger på nyfikna, prestigelösa möten mellan oss för att bygga en bättre välfärd.

Kommunrepresentanter i nationella arbetsgrupper

 Stora AU kommer även att löpande ta ställning till kommunrepresentanters deltagande i nationella arbetsgrupper (NAG) på förfrågan från nationella programområden och nationella samverkansgrupper.

Så går nomineringsprocessen till

Nomineringsprocessen för de nu aktuella programområdena är i full gång, och vilken roll och vilket uppdrag kommunrepresentanter kommer ha i respektive NPO håller på att tydliggöras. Kommunerna ser också över vilket stöd deras representanter ska få för att ges så goda förutsättningar för uppdraget som möjligt.

Läs hela nyhetsbrevet 

Nyhetstips

Vill du att andra ska kunna läsa om en intressant utveckling i din verksamhet inom Omställningen av hälso- och sjukvården eller FVM, Framtidens vårdinformationsmiljö? Tipsa mig, Kjell Foss, eller mejla uppgifter till vardskiftet@vgregion.se!

Senast uppdaterad: 2019-06-25 08:40