Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Satsning på sköra äldre

Nu tar Sahlgrenska Universitetssjukhuset ytterligare ett steg i omhändertagandet av våra sköra äldre patienter på sjukhusets akutmottagningar. Sedan i höstas har akuten nya rutiner för att hitta och prioritera omhändertagandet av sköra äldre.

Personer över 75 år som besöker akuten, screenas för skörhet genom ett frågeformulär. Definieras en patient som en skör äldre prioriteras patienten upp och får utökade omvårdnadsinsatser som exempelvis tryckavlastande madrass, näringsdryck och tätare tillsyn.

Omsorgskoordinatorerna, som har extra fokus på de sköra äldre och bland annat sköter kontakten med kommunen, har en viktig roll i arbetet med de sköra äldre på akuten

– Vi är de äldres advokater på akutmottagningen. Vårt jobb är att förbättra omhändertagandet på akuten och prioritera upp patienterna så att de snabbare får träffa en läkare och därmed förkorta vistelsetiden på akuten, säger sjuksköterskan och omsorgskoordinator Louise Wetteus.

Parallellt med detta arbete sker en stor mängd insatser kring vården av de sköra äldre, inte minst med mobila team som följer upp patienten i hemmet. De samarbetar med akutmottagningarna och vårdavdelningarna för att ytterligare förbättra omhändertagandet.

– Vi har sett att vi behöver ta ytterligare ett steg i omhändertagandet av våra sköra äldre patienter på akutmottagningarna. Det är en del i ett större arbete för förbättrat omhändertagande av sköra äldre på sjukhuset, säger Tobias Carlson, chef för Akututvecklingscentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Sköra äldre är ett begrepp för att hitta äldre personer med behov av vård och omsorg och därigenom riskerar hög vårdkonsumtion

 

Nyhetstips

Vill du att andra ska kunna läsa om en intressant utveckling i din verksamhet inom Omställningen av hälso- och sjukvården eller FVM, Framtidens vårdinformationsmiljö? Tipsa mig, Kjell Foss, eller mejla uppgifter till vardskiftet@vgregion.se!

Senast uppdaterad: 2019-02-12 13:31