Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Två nya närakuter i Skene och Lidköping

Närakuten på Östra sjukhuset i Göteborg är en pilot som varit i full drift i ett år. Utvärderingen visar att ledtiderna på akutmottagningen har förbättrats. Piloten på Östra ska fortsätta och två nya närakuter öppnas nu i Skene och Lidköping. Sedan tidigare finns även en pilot i Tanum.

De förväntade effekterna med närakuten var att omhändertagandet av patienter skulle förbättras avseende ledtider och medicinsk kvalitet, genom att fler patienter skulle få vård på rätt vårdnivå och samarbetet mellan primärvård och akutsjukhus skulle förstärkas.

Idag finns närakuter som piloter vid Östras akutmottagning och i Tanum vid vårdcentralen. Nu startas dessutom två nya närakuter som piloter vid jourcentralerna i Skene och i Lidköping. Närakuterna innebär att de nuvarande jourcentralerna i Skene och Lidköping får utökade uppdrag bland annat genom bättre tillgång till direkt konsultation med specialistläkare på sjukhus vid behov samt bättre möjligheter till provtagning och röntgenundersökningar. I Lidköping kommer jourcentralen att flytta in på sjukhuset och därefter kan närakuten starta.

Bättre ledtider

Utvärderingen av närakuten på Östra visar att fler patienter uppfyller ledtidsmålet om total vistelsetid under fyra timmar. I synnerhet på vuxenakuten är skillnaden gentemot samma period föregående år stor, cirka tio procentenheter fler patienter uppfyllde ledtidsmålet under mätningen i april och maj. Minskningen med 15 procent av totala antalet patienter på akutmottagningarna ger en större förbättring av ledtiderna än förväntat, med tanke på att de svårast sjuka patienterna stannar kvar. Dessutom framgår det att den medicinska kvaliteten inte har försämrats för de patienter som får vård på närakuten.

Intervjuer med medarbetare och ledningsgrupper visar på att samarbetet mellan primärvård och akutsjukhus har förstärkts på Östra sjukhuset med närakutens öppnande. Antalet patienter på akutmottagningarna har blivit färre, vilket har frigjort resurser för de patienter som är kvar och har dessutom fört med sig en lugnare arbetsmiljö för personalen på akutmottagningarna.

Erfarenheten från Östra sjukhuset visar att såväl patienter som medarbetare är nöjda och att väntetiderna har kortats såväl på akutmottagningarna som på närakuten. Andelen patienter som kunnat få vård på närakuten i stället för på akutmottagningen uppgick till 21 procent.

Nyhetstips

Vill du att andra ska kunna läsa om en intressant utveckling i din verksamhet inom Omställningen av hälso- och sjukvården eller FVM, Framtidens vårdinformationsmiljö? Tipsa mig, Kjell Foss, eller mejla uppgifter till vardskiftet@vgregion.se!

Senast uppdaterad: 2019-02-12 13:33