Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Var med och testa webbaserat kunskapsstöd

Nu kan du som i ditt arbete möter personer som mår psykiskt dåligt vara med och testa ett webbaserat kunskapsstöd - Vård- och insatsprogram för självskadebeteende.

Vård-och insatsprogram (VIP) är ett nationellt webbaserat kunskapsstöd som ska tillgängliggöra kunskap inom området psykisk hälsa för personal i landstingsdrivna och kommunala verksamheter. VIP utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer (NR) men till skillnad från NR som vänder sig till styrning och ledning ska VIP vara ett stöd för professionen i mötet med den enskilde personen.

Nationellt programområde Psykisk hälsa har initierat framtagande av VIP för:

 • Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd
 • ADHD
 • Ångest och depression
 • Missbruk och beroende
 • Självskadebeteende

Vård- och insatsprogram för självskadebeteende inom nationellt programområde psykisk hälsa finns nu i sin helhet och kommer att läggas upp på https://www.vardochinsats.se/. En testperiod ska inledas för att utvärdera om texterna når målet, att ge den kunskap som behövs i mötet med brukare och patient.

Testperioden är mellan 20 april och 20 maj 2019.
Genom att delta i testet bidrar du till att kvalitetssäkra programmet, samtidigt som du får mer kunskap om de insatser personer med självskadebeteende kan behöva från kommun och sjukvård.

Vem ska göra testningen?
Personer med olika professioner som arbetar i verksamheter inom:

 • Primärvård, inklusive enheter med förstärkt uppdrag Ungas Psykiska Hälsa
 • Akutverksamhet, somatik
 • Ungdomsmottagningar
 • Specialistpsykiatrisk öppenvård
 • Specialistpsykiatrisk slutenvård
 • Barn- och elevhälsan

Så går det till att testa
Se via länken https://www.vardochinsats.se/kontakt/

Hur lång tid tar det?
Testet tar ungefär en timme att genomföra, beroende på hur många texter man väljer att läsa.

Så här går det till:

Övergripande synpunkter kan också mailas till processledare hanna.sahlin@ki.se

Se webbplatsen https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/ för mer information om Nationellt Programområde Psykisk Hälsa. 

Kontakt vid frågor:
Maria Edström, VGR:s representant i nationell arbetsgrupp för Vård- och insatsprogram självskadebeteende
maria.edstrom@vgregion.se
Tel: 0510-852 92

Senast uppdaterad: 2019-04-26 14:08