Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Digital utveckling i den prehospitala vården

Konsultation via video simuleras i ambulans.

På Lindholmens Science Park i Göteborg arbetar sjukvården, näringslivet och akademin med att få digitala hjälpmedel att utvecklas inom den prehospitala vården. Just nu är fokus på att förbättra vården vid stroke, sepsis och trauma.

- Tekniken finns redan, vår roll är att sprida kunskap om vilken nytta den gör och visa på hur arbetssätt måste förändras för ett lyckat införande, säger Bengt Arne Sjöqvist, programansvarig på PICTA (Prehospital ICT Arena) på Lindholmen Science Park.

På Lindholmen samlar man alla aktörer från sjukvård, näringsliv och akademi som vill vara med och utveckla. Man arbetar med en öppenhet och det finns inga krav på att bidra ekonomiskt för att få vara med i samarbetet. PICTA arbetar främst med den prehospitala vården och har fått en grundfinansiering av Västra Götalandsregionen på drygt fem miljoner kronor för de kommande tre åren.

- Det är ingen som riktigt har tagit ansvar för utvecklingen av den prehospitala vården, det vill säga den vård som ges från det att ett behov uppstår till dess att patienten får behandling på rätt vårdnivå. Det är en av anledningarna till att vi fokuserar på denna, förklarar Bengt Arne.

Utvecklingen handlar om att införa Artificiell Intelligens, AI, för att förbättra beslutsstöd för ambulanspersonal och annan vårdpersonal som möter patienten exempelvis i hemmet eller på sjukhemmet. Men det kan också handla om att få stöd genom videoteknik. Pågående utveckling just nu görs inom de tre områdena som fått namnen PreTest, ViPHS och PreSISe.

PreTest är en prehospital testbädd inriktad mot traumasjukvård. Det innebär att PICTA tillsammans med bland andra Framtidens vårdinformationsmiljö, ambulansverksamheterna vid Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU), Skaraborgs sjukhus och Södra Älvsborgs sjukhus utrustar en ambulans för simuleringar samt ljud- och bildupptagning. Dessutom har man en så kallad ”plug and play” testmiljö för IT. Även PreHospen (Högskolan i Borås) och ett par företag finns med i projektet.

- Här kan vi simulera ambulanspersonalens arbete med patienten och utveckla effektivare arbetssätt, berättar Bengt Arne.

Det andra utvecklingsområdet ViPHS är ett videostöd i den så kallade prehospitala strokekedjan.

- Genom att montera tre kameror i olika vinklar i ambulansen kan personalen få stöd från en neurolog på sjukhuset för att avgöra patientens tillstånd. Men vi måste också se lite längre, att vårdpersonal har med sig kamera i hemmet eller andra ställen där man möter patienten, förklarar Bengt Arne.

Tiden är viktig vid stroke. Om patienten har en mindre blodpropp ska hen behandlas med trombolys vilket kan göras på våra större sjukhus i Västra Götaland. Men om patienten har en större blodpropp som ska behandlas med trombektomi måste patienten till SU.

Idag finns tre ambulanser utrustade med kameror, två i Skene och en i Ulricehamn.

-  Vi vill expandera för att kunna testa mer och få in mer data. Målet nu är att utrusta upp till tolv ambulanser för att på sikt få in kameror i alla ambulanser, säger Bengt Arne.

I detta projekt ingår PICTA tillsammans med neurosjukvården och ambulansen vid SU, PreHospen, Chalmers och ambulansen vid Södra Älvsborgs sjukhus.

När det gäller PreSISe, som står för prehospitalt beslutsstöd för identifiering av Sepsisrisk, alltså risk för blodförgiftning, handlar det både om AI-baserat beslutsstöd och videolösningar.

- Blodförgiftning är en relativt okänd sjukdom med diffusa symptom men upp till 40,000 drabbas varje år i landet och dödligheten är cirka 20 procent, berättar Bengt Arne Sjöqvist, programansvarig på PICTA.

I detta projekt ingår förutom PICTA även Chalmers, PreHospen, Skaraborgs sjukhus, Karolinska institutet Södersjukhuset och tre företag.

Text: Kjell Foss

Bild: PICTA, Lindholmen Science Park

Nyhetstips

Vill du att andra ska kunna läsa om en intressant utveckling i din verksamhet inom Omställningen av hälso- och sjukvården eller FVM, Framtidens vårdinformationsmiljö? Tipsa mig, Kjell Foss, eller mejla uppgifter till vardskiftet@vgregion.se!

Senast uppdaterad: 2019-04-16 09:11