Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Klart med områdesindelningen för införandet av vårdens nya IT-stöd

Karta över vilka verksamheter som ingår i de olika geografiska områdena inför införandet av ITstödet Millennium i hälso- och sjukvården.

Nu är det klart vilka verksamheter som ingår i de fyra områden som etappvis går över till hälso- och sjukvårdens nya IT-stöd, Millennium. Genom beslutet fastställs också i vilken ordning de olika områdena går över till den nya vårdinformationsmiljön.

Större version av kartan över indelningen i områden.pdf

När flera av de befintliga, stora vårdsystemen ska ersättas av Millennium kommer det att ske vid samma tidpunkt för all berörd verksamhet i ett geografiskt område åt gången. Nu har styrgruppen FVM Beredning beslutat vilka verksamheter som ska ingå i det södra, västra, norra och östra området.

Ett viktigt steg på vägen mot framtidens vårdinformationsmiljö

- Med det här beslutet så har vi tagit ytterligare ett viktigt steg på vägen mot en modern vårdinformationsmiljö, säger Ragnar Lindblad, programägare för framtidens vårdinformationsmiljö. Det känns väldigt bra att ha kommit så här långt, eftersom vi nu har en alltmer konkret plan för införandet.

I varje implementeringsområde ingår sjukhus, primärvård (Närhälsan och privata vårdgivare som har avtal med Västra Götalandsregionen) och kommunal hälso- och sjukvård. Habilitering & Hälsa och Regionservice hjälpmedelscentraler inför det nya IT-stödet i hela Västra Götaland vid ett tillfälle.

Beslutet om områdesindelningen bygger på en analys av bland annat hur patienter rör sig mellan olika vårdgivare, till exempel från en vårdcentral till specialistvård på sjukhus. Befintliga samverkansformer mellan olika vårdgivare och kliniska samarbeten och vårdprocesser har varit andra viktiga principer i analysarbetet.

Patientens perspektiv vägledande

För de flesta verksamheter har det fallit sig naturligt vilka område de ska tillhöra. I några fall har det funnits argument för olika alternativ, till exempel i Lerums och Alingsås kommuner där patienterna rör sig åt olika håll när de söker sjukhusvård.

Även frågan om var Alingsås lasarett bäst hör hemma har krävt fördjupad analys, och resultatet har blivit att det nu kommer att tillhöra det södra området, där även Södra Älvsborgs sjukhus ingår som Alingsås lasarett har nära samverkan med.

- Beslutet om områdesindelningen bygger på en noggrann genomlysning med stort fokus på patienternas perspektiv, säger Ragnar Lindblad. Alla berörda verksamheter har varit med i arbetet. Nu kan alla rikta in sig på sina egna förberedelser utifrån områdestillhörighet och tidplan, utöver det gemensamma arbetet under 2019 och 2020 som vi påbörjat.

Samtidigt med beslutet om de fyra områdena fastställdes den ordning de kommer att ansluta till Millennium. Det innebär att södra området blir först ut våren 2021 följt av västra området våren 2022. Norra och östra området går över till Millennium samtidigt vid den sista etappen, hösten 2022.

Dessa verksamheter ingår i de fyra områdena

  • Södra området: Södra Älvsborgs sjukhus, Alingsås lasarett, Alingsås, Lerum, Vårgårda, Herrljunga, Ulricehamn, Borås, Bollebygd, Mark, Tranemo och Svenljunga
  • Västra området: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Angereds närsjukhus, Kungälvs sjukhus, Frölunda specialistsjukhus, Tjörn, Stenungsund, Kungälv, Ale, Partille, Härryda, Mölndal, Öckerö och Göteborg
  • Norra området: NU-sjukvården, Strömstad, Dals-Ed, Bengtsfors, Åmål, Mellerud, Färgelanda, Munkedal, Tanum, Sotenäs, Lysekil, Uddevalla, Vänersborg, Trollhättan, Orust och Lilla Edet
  • Östra området: Skaraborgs sjukhus, Gullspång, Mariestad, Töreboda, Karlsborg, Tibro, Hjo, Tidaholm, Falköping, Skövde, Skara, Götene, Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga

All primärvård och kommunal hälso- och sjukvård ingår i respektive område.

Senast uppdaterad: 2019-04-05 11:47