Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Rekommendera hälsocoach online

Publicerad:
Moa Persson, hälsocoach online
Moa Persson, en av hälsocoacherna som stöttar den som vill komma igång, röra på sig, äta hälsosammare, sluta röka eller förändra sina alkoholvanor.

Hälsocoach online är till för den som vill förbättra sina levnadsvanor genom fysisk aktivitet, ändrade matvanor, ändrade vanor vad gäller bruk av alkohol och tobak. Invånaren bokar själv tid och träffar hälsocoachen i VGR:s nya app Mitt vårdmöte, som man laddar ner i mobilen eller surfplattan.

Hälsocoach online är ett komplement till det hälsofrämjande arbetet som bedrivs i förvaltningarna i dag och som innebär att fler kan få hjälp till goda levnadsvanor över tid. Då den geografiska spärren är släppt kan alla rekommendera sina patienter, medarbetare eller andra invånare till tjänsten. Tjänsten är kostnadsfri året ut.

Vilka kan använda Hälsocoach online

Hälsocoach online passar de patienter, från 16 år, som har motivation till förändring, en eller flera ohälsosamma levnadsvanor och stabilt hälsotillstånd. I samband med ett sjukvårdsbesök ges patienten ofta rekommendationer att på egen hand förbättra sin hälsa. Nu finns ett komplement till det hälsofrämjande arbetet som bedrivs i dag.

- Rekommendera lämpliga patienter tjänsten i samband med vårdbesöket. Det är viktigt att så många som möjligt kan få ett personligt anpassat stöd att förbättra sin hälsa och förebygga sjukdom, säger Anna Cavrak, projektledare från Södra Älvsborgs Sjukhus. Vi ser redan nu att Hälsocoach online gör skillnad för de som använder tjänsten. 

Goda resultat

 I nuläget har drygt 150 klienter coachats av hälsocoacher som är anställda i projektet. Hälsocoacherna arbetar utifrån en gemensam arbetsmetod med fokus på beteendeförändring och utgår från vårdens riktlinjer. Coachningen pågår vanligtvis 2-4 månader, vid 4-6 tillfällen. I den utvärdering som gjordes bland de 100 första klienterna framkommer att nästintill samtliga har uppfyllt sina mål avseende livsstilsförändring i hög utsträckning och upplever sin hälsa bättre vid avslutad coachningsperiod. 

Bildtext: Coachning och rådgivning för patienter som vill förändra ohälsosamma levnadsvanor. 

Hälsocoach online är en del av Västra Götalandsregionens omställningsområde ”Digitala vårdformer och tjänster” och har utvecklats i sin form sedan augusti 2017.

För dig som är chef läs mer här

För de förvaltningar som vill kunna erbjuda Hälsocoach online finns information och stödmaterial publicerat här https://www.vgregion.se/halsocoachvardgivare

Projektet rekommenderar ett antal kommunikationsinsatser och endast framtaget material inklusive bilder får användas under projekttiden. Förankra internt först.

- Genom att medarbetare inom hälso- och sjukvårdsverksamheter känner förtroende för tjänsten och vill rekommendera sina patienter till Hälsocoach online når man bäst den målgrupp som har störst nytta av att förändra sina levnadsvanor. Därför är chefer och medarbetare primärt de viktigaste målgrupperna i kommunikationsarbetet, fortsätter Anna Cavrak.

Efter den interna förankringen kan patienter och invånare informeras om Hälsocoach online brett. För att invånarna i Västra Götaland i högre grad ska känna till Hälsocoach online kommer projektet utöver en nyhet i egna kanaler också att annonsera brett i flera lokala medier i regionen och publicera fyra sponsrade inlägg på Facebook under året som förstås kan delas av andra.

Nyhetstips

Vill du att andra ska kunna läsa om en intressant utveckling i din verksamhet inom Omställningen av hälso- och sjukvården eller FVM, Framtidens vårdinformationsmiljö? Tipsa mig, Kjell Foss, eller mejla uppgifter till vardskiftet@vgregion.se!

Publicerad: