Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Publicerad:
Samtal i Vårdpodden på Kvalitetsmässan
Kjell Foss samtalar med Mimmi Kheddache Jendeby och Hanna Svanström i Vårdpodden om att VGR ska bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.

Västra Götalandsregionen ska bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Det ska ske genom att alla chefer styr och leder på ett nytt sätt. Istället för att chefen ska tala om hur saker ska göras ska chefen leda med tillit till sina medarbetare och medarbetarna ska äga sina arbetssätt för att kunna utveckla och förbättra.

Mimmi Kheddache Jendeby och Hanna Svanström är anställda på Koncernkontorets nya förändringsavdelning med uppdraget att Västra Götalandsregionen ska bli landets bästa offentliga arbetsgivare. Det är ett uppdrag som gäller alla regionens verksamheter och därmed 54 000 anställda men huvudinriktningen nu till en början är vårdverksamheterna, sjukhusen och primärvården. Är det då ett realistiskt mål?

- Ja det tycker vi annars hade vi inte haft det. Det är ett utmanande och bra mål. Som Sveriges största offentliga arbetsgivare ser vi vikten av att vara en motor i att förbättra oss och våra samarbetspartners, säger Hanna Svanström.

Klara vårt uppdrag

Med allt fler äldre och barn som behöver vård och färre i arbetsför ålder kommer kravet på regionens sjukvård att öka samtidigt som konkurrensen om arbetskraften hårdnar. Det är därför viktigt att Västra Götalandsregionen når målet och blir den bästa offentliga arbetsgivaren.

- Ytterst handlar det om att klara vårt uppdrag. När vi är bäst kan vi locka till oss den bästa kompetensen och behålla den. Vi får medarbetare som trivs och känner en meningsfullhet och ett inre driv, förklarar Mimmi Kheddache Jendeby.

Mimmi och Hanna menar att det är viktigt att det finns tydliga mål och att arbetet som utförs hela tiden kan relateras till målen. Chefen ska tydliggöra målen men medarbetarna ska äga sina arbetssätt. Då kan de utveckla och förbättra verksamheten utifrån den kunskap och erfarenhet de har.

- Det är viktigt att man som medarbetare känner att man kan påverka och att man blir lyssnad på. Det är också viktigt att vi bryr oss om varandra och har respekt för varandra, säger Mimmi.

Många små förbättringar

Hanna tar ett exempel från sitt tidigare arbete som chef för akuten på Sahlgrenska. Där var arbetsmiljön dålig och flera hade slutat.

- Vi började med att skapa förutsättningar för delaktighet. Vi hade arbetsplatsträffar där alla professioner var med och vi diskuterade främst vad vi gör här och vart vi skulle ta oss. Vi fick igång bra dialoger och ett bättre bemötande av varandra, vilket även ledde till ett bättre bemötande av patienterna. Vi gjorde många små förbättringar samtidigt och vi vågade göra fel, berättar Hanna.

Det som ofta kommer upp i den allmänna debatten är lönen. Hur viktig är den?

Lönen en hygienfaktor

- Vi brukar säga att lönen är en hygienfaktor. Upplever man att man har en för dålig lön har det en negativ påverkan på motivationen. Det är därför viktigt att man känner att man är rätt kompenserad för sitt arbete, förklarar Mimmi.

Båda återkommer till att vägen till att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare inte går via stora omvälvande förändringar utan att hela tiden göra många små förbättringar, så kommer det att ge effekter. Men det är ett arbete som kommer att ta tid. Vi kommer att se skillnad om kanske fem år och har nått målet om tio år. 

Vårdpodden

Hör Hanna Svanström och Mimmi Kheddache Jendeby i Vårdpoddens 18 avsnitt inspelat live på Kvalitetsmässan i Göteborg

Nyhetstips

Vill du att andra ska kunna läsa om en intressant utveckling i din verksamhet inom Omställningen av hälso- och sjukvården eller FVM, Framtidens vårdinformationsmiljö? Tipsa mig, Kjell Foss, eller mejla uppgifter till vardskiftet@vgregion.se!

Publicerad: