Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tre vårdförlopp införs på bred front i höst

Publicerad:

Arbetet med personcentrerad vård fortsätter i hög takt och nu står det klart att tre vårdförlopp har blivit godkända för införande i alla Sveriges regioner. Vårdförloppen det handlar om är Reumatoid artrit, stroke och TIA samt höftledsartros i primärvård.

Målet - en jämlik och effektiv hälso- och sjukvård

Målet med vårdförloppen är att skapa en effektiv och jämlik hälso- och sjukvård i hela landet, men de kan också bidra till en mer nära vård och avlasta specialistvården. Och ett av vårdförloppen som gör just detta redan idag är höftledsartros.

– Idag finns stora variationer i omhändertagandet av personer med höftledsartros. Ett problem är att en del patienter remitteras för tidigt till röntgen och ortopedisk bedömning innan en tillräcklig grundbehandling gjorts, som skulle ha hjälpt patienten. I vårt vårdförlopp är vi i linje med omställningen till Nära vård och styr mot att fysioterapeuter i primärvården tar hand om patienter i större utsträckning, säger Gunilla Limbäck Svensson, ordförande i nationell arbetsgrupp för höftledsartros.

Fakta och bakgrund om arbetet med vårdförloppen

Vårdförloppen täcker en eller flera delar av en beskriven vårdkedja med åtgärder för sjukdomsområdet, mål, indikatorer för uppföljning, rehabilitering och patientens medverkan.

Beslutet om godkännande av vårdförloppen är taget av styrgruppen för kunskapsstyrning och innebär att Västra Götalandsregionen och övriga regioner nu kan fatta beslut om införandet.

Läs mer om införandet av vårdförlopp här

Vårdförloppen i sin helhet hittar du via länken här under Nationellt klinisk kunskapsstöd (NKK)

De vårdförlopp som planeras tas fram inför 2021 är:
 
• Traumatisk hjärnskada
 
• Diabetes med hög risk för fotsår
 
• Svårläkta sår
 
• Varicer och venösa bensår
 
• Lungfibros
 
• Inflammatorisk tarmsjukdom
 
• Epilepsi
 
• Långvarig icke-malign smärta
 
• Självskadebeteende, ångest och depression
 
• Jättecellsarterit
 
• Knäledsartros
 
• Palliativ vård
 
• Grav hörselnedsättning
 
• Sömnrelaterad andningsstörning
 
• Obstruktiv sömnapné hos barn

Nominiering av ledamöter som ska ta fram vårdförloppen pågår till 28 augusti.

Kontakt Kunskapsstyrning

Publicerad: