Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Södra delen av Västra Götaland först ut med vårdens nya IT-stöd

Karta över de olika områden som införandet av FVM är indelat i. Gränserna är ungefärliga.
Kärnsystemet införs i ett område i taget under 2020-2023, där specialistvård, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård ansluts samtidigt. Kartan ovan ska ses som en inriktning för de fyra områdesindelningarna: norra, södra, östra och västra.

Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) tillsammans med övriga aktörer i närområdet blir en av de första med att införa vårdens nya IT-stöd – kärnsystemet som ska utgöra navet i framtidens vårdinformationsmiljö.

– Vi ser fram emot att komma igång med införandet! Det kommer att krävas mycket arbete och förändrade arbetssätt, men det kommer att bli så mycket bättre. Det finns ett gott samarbete med primärvården och kommunerna i området och vi måste också ha en nära samverkan med övriga förvaltningar genom hela införandet, säger SÄS sjukhusdirektör Ann-Marie Schaffrath.

Framtidens vårdinformationsmiljö

Stora delar av vårdens IT-system kommer att ersättas av en ny modern, gemensam vårdinformationsmiljö som ska göra det enklare för såväl medarbetarna i vården som patienter och invånare att samverka kring hälso- och sjukvården. Ny teknik och nya arbetssätt ska förenkla och frigöra tid för arbete som gynnar patienterna. Då ska vården bli mer tillgänglig för invånarna, patientsäkerheten stärks och arbetsmiljön blir bättre för medarbetarna.

VGR upphandlar just nu ett kärnsystem som ska bli navet och det huvudsakliga IT-stödet för all verksamhet inom hälso- och sjukvården. FVM (Framtidens vårdinformationsmiljö) införs i samverkan med de 49 kommunerna i Västra Götaland. Ambitionen är också att involvera privata vårdgivare som regionen har avtal med.

– Den stora vinsten med det nya journalsystemet är att den är sammanhållen och strukturerad. Det innebär för våra patienter att vi höjer kvalitén och minskar riskerna för kommunikationsbrister, säger primärvårdsdirektör Marie-Louise Gefvert.

Kärnsystemet införs i fyra etapper

Vid införandet kommer Västra Götaland att delas in i fyra geografiska områden: norra, södra, östra och västra. Systemet införs i ett område i taget under 2020-2023, där specialistvård, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård ansluts samtidigt.

Södra området först med nya kärnsystemet

Programstyrgruppen för FVM (Framtidens vårdinformationsmiljö) har tagit inriktningsbeslutet att södra området runt SÄS ska bli först ut att implementera det nya kärnsystemet. Kriterierna för valet av område har varit att det första området bör ha ett så heltäckande vårdutbud som möjligt och en hög grad av samarbete kring patienterna vårdgivare emellan. Detta för att så tidigt som möjligt kunna säkerställa att kärnsystemet fungerar i den dagliga driften i alla former av verksamheter. Västra området med Sahlgrenska universitetssjukhuset uteslöts tidigt som allt för omfattande att starta med.

Vilka övriga delar av VGR:s verksamheter och kommuner som ska ingå i Södra området och ansluta samtidigt som SÄS definieras i dialog med verksamheterna och systemleverantör när upphandlingen är klar. Då avgörs också i vilken ordning norra, östra och västra området ska ansluta.

– Vi har kommit fram till att det inte är några större skillnader mellan södra, norra eller östra området och efter en överenskommelse med förvaltningsledningarna siktar vi nu på att börja i södra området kring SÄS, säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin.

Mycket mer än ett IT-projekt

FVM är ett omfattande förändringsprogram. När upphandlingen av det nya kärnsystemet är klart kommer systemet att anpassas till vårdens behov innan det tas i drift. Ett stort arbete med standardisering av processer, arbetssätt och begrepp är påbörjat och kommer att vara prioriterat fram till 2020.

– För att vi ska kunna använda det gemensamma systemet på ett bra sätt måste vi utveckla våra verksamheter och enas om regiongemensamma arbetssätt, termer och begrepp, säger Ann-Sofi Lodin. Vi har ett omfattande arbete framför oss som kommer att involvera varje medarbetare i vården. Men först och främst är det här förstås en chans till stora förbättringar.

Preliminär tidplan

  • 28 september: Tilldelningsbeslut offentliggörs: VGR väljer leverantör av kärnsystem
  • 28 september-8 oktober: tidsperiod då tilldelningsbeslut kan överklagas
  • 9 oktober: kontraktsskrivning med vald leverantör av kärnsystem
  • 2020: kärnsystemet införs i södra området kring SÄS
  • 2023, kvartal 1: kärnsystemet ska vara infört i hela Västra Götaland
Senast uppdaterad: 2019-01-10 11:00