Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vårdpodden

Bildbeskrivning: Profilbild Vårdpodden

Länk till Vårdpodden

I Vårdpodden samtalar Kjell Foss med nyckelpersoner inom Västra Götalandsregionen om de stora förändringar som genomförs inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Förändringarna är de mest omfattande som gjorts och berör samtliga anställda inom vården, både anställda i Västra Götalandsregionen och privata utförare som finansieras av regionens skattemedel.

Time out, igen - åter 2021

Tyvärr tvingas Vårdpodden ta en ny time out på grund av pandemin. Organisationen måste få fokusera på krishantering och restriktionerna gör att jag inte kan bjuda in gäster till studion. Vårdpodden är tillbaka 2021 med en, eller flera, nya programledare. Jag går i pension vid nyår och vill passa på att tacka er som lyssnat. Jag ser fram emot 2021 med spännande gäster som berättar om intressanta ämnen. Hej då! /Kjell Foss 

Barnens vård ska koordineras digitalt

Var femte barn har komplexa behov och mycket kontakter med sjukvården. En familj kan ha upp mot 200 vårdkontakter vilket riskerar att knäcka familjen mentalt. Mycket vore vunnet med hjälp att koordinera barnens vård. I Vårdpodden berättas det om de försök som görs med både fysisk och digital koordinering.

Vårdpodden avsnitt 32: Barnens vård ska koordineras digitalt

Se även filmen om Barnuppdraget där två familjer berättar om sin vardag med barn med komplexa behov. 

Inte brist på pengar eller personal i vården

Det finns nästan inget land i världen som avsätter så mycket pengar eller har så mycket personal i vården i förhållande till antal invånare. Men vi har en dysfunktionell organisation och därför får vi inte valuta för pengarna. Det säger regionrået Jonas Andersson i Vårdpodden.

Jonas Andersson (L) är regionråd och har varit hälso- och sjukvårdsstyrelses ordförande i tretton år. I en skrift ger han sin bild av vården i Västra Götaland och i hela landet. Han skriver ”De som ropar efter mer pengar och mer personal för att lösa vårdens problem, de har i grunden fel. Det finns gott om pengar och gott om personal. Men vi får inte valuta för pengarna.”

Vårdpodden avsnitt 31: Inte brist på pengar eller personal i vården

Mallar ändrar läkares arbetssätt

Läkare har arbetet på ungefär samma sätt i 200 år men inte haft tekniksystem som riktigt stöttat arbetet. Det säger akutläkare Peter Kelly som är verksamhetsexpert inom FVM i senaste avsnittet av Vårdpodden.

I designarbetet med det nya systemet för vårdinformation, Millennium, arbetar cirka 300 verksamhetsexperter med att utforma mallar för undersökning och behandling. Mallar som ska stödja läkarna.

- Det kan vara en patient som har ont i hjärtat då ska jag kunna ta fram vilka undersökningar patienten bör genomgå. Eller om det har konstaterats att det är exempelvis en hjärtinfarkt, då kan jag få upp hur patienten bör behandlas enligt best practice, förklarar Peter Kelly.

Vårdpodden avsnitt 30: Mallar ändrar läkares arbetssätt

Till textavsnitt

VGR är mest attraktiva offentliga arbetsgivaren

I senaste avsnittet av Vårdpodden framkommer att Västra Götalandsregionen i en undersökning är Sveriges attraktivaste offentliga arbetsgivare. Det framgår också i undersökningen att VGR är en av de tio attraktivaste bland alla arbetsgivare i landet, både offentliga och privata.

Varje år gör bemanningsföretagets Ranstad en undersökning som mäter arbetsgivarnas popularitet. VGR får samma värde som Polisen, Uppsala universitet och Försvarsmakten. Ändå pekas VGR ut som attraktivast.

Vårdpodden avsnitt 29: VGR är mest attraktiva offentliga arbetsgivaren

FVM - Patientdata överförs manuellt av vården

I det nya systemet för vårdinformation kommer uppgifter om besök, remisser och liknande att vara överfört maskinellt. Men läkemedelslistor, information om överkänslighet och det mesta av annan patientinformation kommer vården att få föra in manuellt. Det berättar Jesper Poucette, medicinsk rådgivare i projekt Migrering, i Vårdpodden.

Det mesta av den patientinformation som finns i dagens journalsystem går inte att överföra till det nya systemet Millennium.

Det är svårt att föra över historisk information om patienterna. Den är olika införd och olika använd. Det gör att informationen blir osäker och går inte att använda på ett patientsäkert sätt, förklarar Jesper Poucette, själv hemsjukvårdsläkare och medicinsk rådgivare i projektet Migrering inom FVM.

Vårdpodden avsnitt 28: FVM - Patientdata överförs manuellt av vården

FVM - Bra förberedelser är nyckeln till framgång

Peter Häyhänen är i sin roll som ny regional utvecklingschef gäst i Vårdpodden. Peter pratar i podden om var i arbetet med införandet av FVM man är och menar att tiden är knapp. Han berättar att kommunikationen med cheferna är inne i ett intensivt skede. Peter berättar också att den viktigaste nyckeln för framgång är bra förberedelser.

Vårdpodden avsnitt 27: FVM - Bra förberedelser är nyckeln till framgång

Patienter är medskapare i vården

Patienternas kunskaper är viktig för de omfattande förändringar som nu görs inom vården i Västra Götaland. Med ett nytt regelverk som även innehåller ersättningsnivåer ska patienternas medverkan i utvecklingen underlättas. Det berättar Sylvia Määttä i Vårdpodden. Sylvia Määttä är docent i vårdvetenskap och strateg på Koncernkontoret. Hon har nyligen lagt fram sin slutrapport om Systematisk patientmedskapande i omställningsarbetet i Västra Götalandsregionen. Där pekar hon på vikten av att patienterna är med i utvecklingsarbetet inom vården.

Vårdpodden avsnitt 26: Patienter är medskapare i vården 

Program och projekt - så hänger allt ihop

Pandemin gör att inget ordinarie avsnitt med gäst har kunnat produceras. Detta specialavsnitt är därför en genomgång av förändringarnas olika strategier/paraplyer, dess olika delar och hur de är beroende av varandra. Övergripande har vi "Omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götaland", "Framtidens vårdinformationsmiljö" och "Sveriges bästa offentliga arbetsgivare". Dessa övergripande strategier, eller paraplyer, är uppdelade i program och sedan i projekt. Flera delar är beroende av att saker inom andra program redan har utvecklats och införts. Det är ett komplicerad pussel som ska läggas och programledare Kjell Foss gör här ett försök att reda ut innehåll och samband.

Vårdpodden avsnitt 25: Program och projekt - så hänger allt ihop

Vårdförlopp för de stora patientgrupperna

Var tredje som söker vård har besvär från rörelseorganens sjukdomar. De flesta har smärta i knä, höft eller rygg. Med nya vårdförlopp kommer de att få en god och jämlik vård menar Maziar Mohaddes i Vårdpodden. Han är själv ordförande för det nationella arbetet med rörelseorganens sjukdomar.

All hälso- och sjukvård har delats upp i 24 nationella programområden. Varje sjukvårdsregion har gjort samma organisation regionalt. Inom varje programområde finns utsedda ordföranden som driver utvecklingen av nya vårdförlopp. Ortoped Maziar Mohaddes är både nationell och regional ordförande för rörelseorganens. I det nationella arbetet har de precis tagit fram ett vårdförlopp för höftartros.

- Vårdförloppen är inte tvingande utan ska ses som stöd vid behandling, förklarar Maziar.

Vårdpodden avsnitt 24: Vårdförlopp för de stora patientgrupperna

Kommunerna bör driva utvecklingen av FVM

Just nu funderar kommunerna på om de ska köpa in sig i Millennium, det nya systemet för patientinformation. Kommunerna tvekar på grund av kostnaderna men bör gå med om de inte har en egen tydlig handlingsplan för ökad informationstillgång för medarbetare och invånare menar Karl Fors, länssamordnare på Västkom, i Vårdpodden. Han menar också att kommunerna behöver vara delaktiga och driva utvecklingen. Men kommunerna är tveksamma till om de ska gå in i samarbetet, tveksamheten handlar främst om ekonomin.

Vårdpodden avsnitt 23: Kommunerna bör driva utvecklingen av FVM

Innovationsplattformen gör idén till verklighet

Med kompetens och 20 miljoner kronor kan Innovationsplattformen göra verklighet av de goda idéer som personalen inom hälso- och sjukvården har. I Vårdpodden berättas att utvecklingsprojekten får en egen innovationscoach som stödjer och lotsar idéer genom en ofta ganska snårig resa innan de kan införas i det dagliga arbetet. 

Vårdpodden avsnitt 22: Teknik inom vården utvecklas i Färgelanda

En innovation kan vara en ny produkt men det kan också vara en ny organisation eller nya arbetssätt. Inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland finns det många som har goda idéer på hur arbetet skulle kunna göras bättre med hjälp av ny teknik eller nya arbetssätt. För att fånga upp och göra verklighet av idéerna finns Innovationsplattformen.

Vårdpodden avsnitt 22: Teknik inom vården utvecklas i Färgelanda

Teknik inom vården utvecklas i Färgelanda

Vårdcentralen i Färgelanda är en så kallad testbädd för ny teknik inom vården. Genom samarbete med högskolan, kommunen och patienterna utvecklar personalen tillsammans med olika företag nya produkter och tjänster för framtiden. Närhälsan i Färgelanda har fått EU-medel för att under tre år vara en testbädd för ny teknik. Det handlar just nu om att göra en film för väntrummen om fallprevention, att minska risken för att ramla hemma, och om att utveckla en hälsoportal.

- Det startade med en ”måstekänsla”, att vi behöver ta hjälp av ny teknik för att räcka till framöver, säger Sarah Samuelson, sjuksköterska på vårdcentralen och doktorand som ska följa och utvärdera projektet.

- Genom samarbetet mellan vårdcentralens personal, kommunen och patienterna får vi kunskap ur olika perspektiv, förklarar Irene Svenningsson som är projektledare.

Sarah berättar också att det blivit lättare att rekrytera personal till vårdcentralen sedan man började ta till sig ny teknik. 

Vårdpodden avsnitt 21: Teknik inom vården utvecklas i Färgelanda

 

Måste omhänderta medarbetares goda idéer bättre

Det finns en fantastisk kraft i Västra Götalandsregionen med många goda idéer hos medarbetarna men vi måste omhänderta dem bättre. Det säger förändringsdirektör Erik Lagersten i Vårdpodden där han också menar att alla yrken kommer att förändras och vissa försvinna.

- Det är medarbetarna som ska förändra sin verksamhet. Vi står inför en situation där varken ekonomi eller antalet medarbetare kommer att räcka till framöver. Därför måste vi börja göra saker annorlunda och det är medarbetarna som bäst kan se dessa möjligheter, säger Erik.

En del i förändringsavdelningens uppdrag är att skapa en långsiktig inriktning för hälso- och sjukvården genom en målbild för år 2030. Målbilden ska utformas som ett löfte om vård till invånarna.

Vårdpodden avsnitt 20: Vi ska ge invånarna ett löfte om sjukvård

Vården kommer att förändras radikalt

Vi står inför enormt stora utmaningar säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin i Vårdpodden. Vården måste ändras radikalt de närmaste tio åren för att klara en allt äldre befolkning utan mer pengar eller mer personal. En del i lösningen är att bli landets bästa offentliga arbetsgivare.Ann-Sofi menar att vi har inget val, vi måste klara av att ställa om hälso- och sjukvården i Västra Götaland.

- Vi vet att vi har enormt stora utmaningar framför oss med en allt äldre befolkning och allt färre i arbetsför ålder samtidigt som vi har en ekonomi som är kärv, säger hon.

Utmaningarna kommer inte att lösas med mer pengar eller mer personal.

- Vi står på tröskeln inför något nytt. Hälso- och sjukvården kommer att förändras radikalt de närmaste 10–15 åren jämfört med tidigare.

Vårdpodden avsnitt 19: Vården kommer att ändras radikalt

Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Västra Götalandsregionen ska bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Det ska ske genom att alla chefer styr och leder på ett nytt sätt. Istället för att chefen ska tala om hur saker ska göras ska chefen leda med tillit till sina medarbetare och medarbetarna ska äga sina arbetssätt för att kunna utveckla och förbättra.

Mimmi Kheddache Jendeby och Hanna Svanström är anställda på Koncernkontorets nya förändringsavdelning med uppdraget att Västra Götalandsregionen ska bli landets bästa offentliga arbetsgivare. Det är ett uppdrag som gäller alla regionens verksamheter och därmed 54 000 anställda men huvudinriktningen nu till en början är vårdverksamheterna, sjukhusen och primärvården.

Vårdpodden avsnitt 18: Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

SU är väl rustat för alla förändringar

Detta är det första avsnittet av tre som spelades in live inför publik på Kvalitetsmässan 12-14 november i Göteborg. I början av detta avsnitt strulade tekniken något så ljudet byter karaktär efter cirka fem minuter. 

Hur ska Sveriges största sjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, med 17 000 anställda klara alla de omfattande förändringar som nu görs inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland? Sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg förklarar i detta avsnitt av Vårdpodden att det blir en utmaning men att sjukhuset har goda förutsättningar. Som ett forsknings- och utbildningssjukhus är man van vid förändringar och står väl rustade. SU är taggade och vill vara med och driva förändringarna, säger Ann-Marie Wennberg. 

Vårdpodden avsnitt 17: SU är väl rustat för alla förändringar

Early adopters får det digitala att mogna

Johnie Berntsson ska leda den digitala utvecklingen av vården i hela Västra Götaland. Johnie säger att en viktig del för att få fart på utvecklingen är att verktygen fungerar bra. Men samtidigt menar han att vi måste börja använda dem för att få dem att mogna och få bort barnsjukdomar. Då är så kallade early adopters viktiga, personer som går före och inför digitala arbetssätt.

Vårdpodden avsnitt 16: Early adopters får det digitala att mogna

Flera hundra experter ska nu designa Millennium

Just nu rekryteras flera hundra experter för att designa det nya IT-systemet Millennium. Målet är att alla arbetar på samma sätt i de områden där de har samma ansvarsområden. Det som kan göras lika ska göras lika, förklarar Erik Fernholm bland annat i detta avsnitt av Vårdpodden. 

Vårdpodden avsnitt 15: Flera hundra experter ska nu designa Millennium

SU storsatsar på digital hälsa 

I slutet av september 2019 invigde Sahlgrenska universitetssjukhuset, SU, ett nytt Centrum för digital hälsa. Satsningen på ett centra för digital utveckling är en kraftsamling av sjukhuset för att driva på och stödja införandet av mer digitala arbetssätt. Initiativtagare är Boel Mörck, medicinsk informationsdirektör och områdeschef på SU.  I avsnittet berättar hon varför SU satsat på ett nytt centra och nödvändigheten av att arbetet på sjukhuset blir mer digitalt. 

Vårdpodden avsnitt 14: SU storsatsar på digital hälsa

Över 50 000 ska utbildas i FVM

Införandet av Framtidens vårdinformationssystem, FVM, med det nya IT-systemet Millennium kräver massiva utbildningsinsatser.  Cirka 48,000 anställda inom vården i Västra Götalandsregionen, alla privata vårdgivare och kommunernas vårdanställda ska alla få en kortare eller längre utbildning innan införandet. Projektledare för utbildning inom FVM är Victoria Mohlén, hon är gäst hos Kjell Foss i detta avsnitt av Vårdpodden. Victoria förklarar hur utbildningarna kommer att gå till. Avsnittet är inspelat före beslutet att senarelägga införandet av Millennium.

Vårdpodden avsnitt 13: Över 50 000 ska utbildas i FVM

Bästa kunskap för mer jämlik vård

Genom ett nationellt samarbete och regional samordning kommer alla vårdgivare att kunna ge alla patienter samma goda vård. En jämlik vård som alltid ges utifrån bästa tänkbara kunskap. Det är målet för den nya kunskapsorganisationen som nu växer fram i Västra Götaland. Regional samordnare för kunskapsorganisationen är Lars Rex. Han berättar bland annat att regeringen nu har tagit beslut om att stödja arbetet i landet med att utveckla kunskapsorganisationerna med 100 miljoner för i år, 300 miljoner nästa år och 500 miljoner kronor för år 2021. 

Vårdpodden avsnitt 12: Bästa kunskap för mer jämlik vård

AI i vården ska hitta nya mönster

I detta avsnitt tittar Kjell Foss närmare på AI, Artificiell Intelligens. Det pågår flera utvecklingsprojekt inom vården där AI ska stödja diagnoser och möjliggöra att rätt behandling kan ges tidigare. AI ska även kunna förutsäga sjukdomar och hitta mönster som vi människor inte kan. Det gör att med hjälp av AI ska sjukdomar kunna förutsägas innan de uppstår. Erica Sandberg är gäst, hon arbetar strategiskt med digitaliseringsfrågor inom FVM, Framtidens vårdinformationsmiljö. 

Vårdpodden avsnitt 11: AI i vården ska hitta nya mönster

Förändringarnas påverkan på arbetsmiljön i vården

De omfattande förändringar som görs inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland kommer att påverka arbetsmiljön. Kjell Foss gör en summering av vad gästerna i Vårdpodden sagt om påverkan på arbetsmiljön i vårens avsnitt. Några ser påtagliga förbättringar som ska frigöra tid medan andra mer pekar på att nya arbetssätt ska få bort en hel del frustration som finns idag. 

Vårdpodden avsnitt 10: Förändringarnas påverkan på arbetsmiljön i vården

FVM - ett jobbigt införande med enorma möjligheter, 19 juni 2019

Kjell Foss samtalar i detta avsnitt med Ragnar Lindblad som är programägare för FVM, Framtidens vårdinformationsmiljö. Införandet av det nya IT-systemet kommer att innebära den största och mest påtagliga förändringen inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland som nu sker. År 2021 kommer det nya systemet att börja införas från en dag till en annan. De anställda inom vården kommer att påverkas i så stor utsträckning att vårdproduktionen kommer att bli lidande och det finns risk för längre väntetider för patienterna. Men det nya systemet kommer också att innebära nya stora möjligheter, bland annat med bättre beslutsstöd och bokning av undersökningar med ett enda knapptryck. Möjligheter som ska förbättra vården, spara arbete och administration samt skapa en bättre arbetsmiljö, berättar Ragnar Lindblad i avsnittet.

Vårdpodden avsnitt 9:  FVM - ett jobbigt införande med enorma möjligheter

Det smarta sjukhuset i Högsbo, 6 juni 2019

Den 14 maj beslutade regionstyrelsen att det nya Högsbo specialistsjukhus ska byggas i Västra Göteborg. Byggstart blir efter sommaren och det ska stå klart om fyra år. Kjell Foss samtalar med projektledaren för utformandet av sjukhuset, Henrik Almgren. Han kallar det för det smarta sjukhuset då det ska vara byggt för att möjliggöra ett aktivitetsbaserat arbetssätt utan fasta mottagningar eller behandlingsrum. Ett sjukhus där personalen rör sig i egna utrymmen och patienterna i andra och möts gör man bara i undersökningsrum eller i operationssalarna. Det är också ett sjukhus byggt för att ta tillvara en nära vård och digitaliseringen som ingår i de omfattande förändringar som nu genomförs inom det som kallas Omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götaland. 

Vårdpodden avsnitt 8: Det smarta sjukhuset i Högsbo

Lyssna på patienten för en bättre vård, 23 maj 2019

Susanne Tedsjö, regional samordnare för Personcentrerat arbetssätt, är gäst hos Kjell Foss i detta avsnitt. Personcentrerat arbetssätt är en del av Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och därmed en del av den omfattande omställningen av hälso- och sjukvården som nu genomförs. Främst handlar arbetssättet om att tidigt lyssna på patienten för att kunna ta tillvara patientens kunskap och vilja. 

Vårdpodden avsnitt 7: Lyssna på patienten för en bättre vård

Kvalitet ska styra vårdens utveckling, 10 maj 2019

Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling innebär att vårdens utveckling ska styras av kvalitet. Karin Möller, regionchefläkare och ansvarig för uppdraget, reder ut vad Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling innebär. 

Vårdpodden avsnitt 6: Kvalitet ska styra vårdens utveckling

Vården digitaliseras nu med hög fart, 25 april 2019

En del inom Omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götaland är Digitala vårdformer och tjänster. Programledare för området är Per Cronberg som i det här avsnittet samtalar med Kjell Foss om bland annat videomöten och monitorering.

Vårdpodden avsnitt 5: Vården digitaliseras nu med hög fart

Barnsjukvården måste samordnas bättre, 11 april 2019

Fjärde avsnittet handlar om Barnuppdraget. Uppdraget är ett av fem prioriterade områden för utveckling inom det förändringsprojekt som samlats inom det som kallas Omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Peter Almgren berättar att många fler barn och ungdomar har återkommande kontakter med vården än man tidigare visste. Peter berättar också om vilka problem som främst inom barnsjukvården och tankar om hur vården ska förbättras.

Vårdpodden avsnitt 4: Barnsjukvården måste samordnas bättre

Koncentration ska ge bättre vård, 29 mars 2019

Gäst är Levi Siljemyr, programledare för Omställningsområdet Koncentration av vård. avsnittet handlar om koncentration av sällanvård, koncentration av traumaakutvård samt närakuter. Levi berättar också om inriktningen att förbättra arbetsmiljön inom hälso- och sjukvården och hänvisar till utvärdering som gjorts.

Vårdpodden avsnitt 3: Koncentration ska ge bättre vård

En vård närmare invånarna, 14 mars 2019

I andra avsnittet av Vårdpodden samtalar Kjell Foss med Sofia Hedenlund, programledare för Nära vård. Vården ska komma närmare invånarna. Det innebär nya arbetssätt och nya samarbeten mellan anställda på sjukhus, i primärvården och i kommunerna. Ett av målen med förändringarna, säger Sofia Hedenlund, är att arbetsmiljön för anställda inom vården ska bli bättre. 

Vårdpodden avsnitt 2: En vård närmare invånarna

Förändring för effektivitet och arbetsmiljö, 1 mars 2019

Gäst i premiäravsnittet är Jan Eriksson, programchef för Omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Jan berättar att de närmsta åren kommer att bli de mest intensiva och att förändringarna görs för att bättre kunna klara invånarnas behov och förväntningar samtidigt som arbetsmiljön förbättras.

Vårdpodden avsnitt 1: Så ska vi ställa om vården

Senast uppdaterad: 2020-11-20 10:12