Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vårdpodden

Bildbeskrivning: Profilbild Vårdpodden

Länk till Vårdpodden

I Vårdpodden samtalar Kjell Foss med nyckelpersoner inom Västra Götalandsregionen om de stora förändringar som genomförs inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Förändringarna är de mest omfattande som gjorts och berör samtliga anställda inom vården, både anställda i Västra Götalandsregionen och privata utförare som finansieras av regionens skattemedel.

 

AI i vården ska hitta nya mönster

I detta avsnitt tittar Kjell Foss närmare på AI, Artificiell Intelligens. Det pågår flera utvecklingsprojekt inom vården där AI ska stödja diagnoser och möjliggöra att rätt behandling kan ges tidigare. AI ska även kunna förutsäga sjukdomar och hitta mönster som vi människor inte kan. Det gör att med hjälp av AI ska sjukdomar kunna förutsägas innan de uppstår. Erica Sandberg är gäst, hon arbetar strategiskt med digitaliseringsfrågor inom FVM, Framtidens vårdinformationsmiljö. 

Vårdpodden avsnitt 11: AI i vården ska hitta nya mönster

Förändringarnas påverkan å arbetsmiljön i vården

De omfattande förändringar som görs inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland kommer att påverka arbetsmiljön. Kjell Foss gör en summering av vad gästerna i Vårdpodden sagt om påverkan på arbetsmiljön i vårens avsnitt. Några ser påtagliga förbättringar som ska frigöra tid medan andra mer pekar på att nya arbetssätt ska få bort en hel del frustration som finns idag. 

Vårdpodden avsnitt 10: Förändringarnas påverkan på arbetsmiljön i vården

FVM - ett jobbigt införande med enorma möjligheter, 19 juni 2019

Kjell Foss samtalar i detta avsnitt med Ragnar Lindblad som är programägare för FVM, Framtidens vårdinformationsmiljö. Införandet av det nya IT-systemet kommer att innebära den största och mest påtagliga förändringen inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland som nu sker. År 2021 kommer det nya systemet att börja införas från en dag till en annan. De anställda inom vården kommer att påverkas i så stor utsträckning att vårdproduktionen kommer att bli lidande och det finns risk för längre väntetider för patienterna. Men det nya systemet kommer också att innebära nya stora möjligheter, bland annat med bättre beslutsstöd och bokning av undersökningar med ett enda knapptryck. Möjligheter som ska förbättra vården, spara arbete och administration samt skapa en bättre arbetsmiljö, berättar Ragnar Lindblad i avsnittet.

Vårdpodden avsnitt 9:  FVM - ett jobbigt införande med enorma möjligheter

Det smarta sjukhuset i Högsbo, 6 juni 2019

Den 14 maj beslutade regionstyrelsen att det nya Högsbo specialistsjukhus ska byggas i Västra Göteborg. Byggstart blir efter sommaren och det ska stå klart om fyra år. Kjell Foss samtalar med projektledaren för utformandet av sjukhuset, Henrik Almgren. Han kallar det för det smarta sjukhuset då det ska vara byggt för att möjliggöra ett aktivitetsbaserat arbetssätt utan fasta mottagningar eller behandlingsrum. Ett sjukhus där personalen rör sig i egna utrymmen och patienterna i andra och möts gör man bara i undersökningsrum eller i operationssalarna. Det är också ett sjukhus byggt för att ta tillvara en nära vård och digitaliseringen som ingår i de omfattande förändringar som nu genomförs inom det som kallas Omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götaland. 

Vårdpodden avsnitt 8: Det smarta sjukhuset i Högsbo

Lyssna på patienten för en bättre vård, 23 maj 2019

Susanne Tedsjö, regional samordnare för Personcentrerat arbetssätt, är gäst hos Kjell Foss i detta avsnitt. Personcentrerat arbetssätt är en del av Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och därmed en del av den omfattande omställningen av hälso- och sjukvården som nu genomförs. Främst handlar arbetssättet om att tidigt lyssna på patienten för att kunna ta tillvara patientens kunskap och vilja. 

Vårdpodden avsnitt 7: Lyssna på patienten för en bättre vård

Kvalitet ska styra vårdens utveckling, 10 maj 2019

Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling innebär att vårdens utveckling ska styras av kvalitet. Karin Möller, regionchefläkare och ansvarig för uppdraget, reder ut vad Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling innebär. 

Vårdpodden avsnitt 6: Kvalitet ska styra vårdens utveckling

Vården digitaliseras nu med hög fart, 25 april 2019

En del inom Omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götaland är Digitala vårdformer och tjänster. Programledare för området är Per Cronberg som i det här avsnittet samtalar med Kjell Foss om bland annat videomöten och monitorering.

Vårdpodden avsnitt 5: Vården digitaliseras nu med hög fart

Barnsjukvården måste samordnas bättre, 11 april 2019

Fjärde avsnittet handlar om Barnuppdraget. Uppdraget är ett av fem prioriterade områden för utveckling inom det förändringsprojekt som samlats inom det som kallas Omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Peter Almgren berättar att många fler barn och ungdomar har återkommande kontakter med vården än man tidigare visste. Peter berättar också om vilka problem som främst inom barnsjukvården och tankar om hur vården ska förbättras.

Vårdpodden avsnitt 4: Barnsjukvården måste samordnas bättre

Koncentration ska ge bättre vård, 29 mars 2019

Gäst är Levi Siljemyr, programledare för Omställningsområdet Koncentration av vård. avsnittet handlar om koncentration av sällanvård, koncentration av traumaakutvård samt närakuter. Levi berättar också om inriktningen att förbättra arbetsmiljön inom hälso- och sjukvården och hänvisar till utvärdering som gjorts.

Vårdpodden avsnitt 3: Koncentration ska ge bättre vård

En vård närmare invånarna, 14 mars 2019

I andra avsnittet av Vårdpodden samtalar Kjell Foss med Sofia Hedenlund, programledare för Nära vård. Vården ska komma närmare invånarna. Det innebär nya arbetssätt och nya samarbeten mellan anställda på sjukhus, i primärvården och i kommunerna. Ett av målen med förändringarna, säger Sofia Hedenlund, är att arbetsmiljön för anställda inom vården ska bli bättre. 

Vårdpodden avsnitt 2: En vård närmare invånarna

Förändring för effektivitet och arbetsmiljö, 1 mars 2019

Gäst i premiäravsnittet är Jan Eriksson, programchef för Omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Jan berättar att de närmsta åren kommer att bli de mest intensiva och att förändringarna görs för att bättre kunna klara invånarnas behov och förväntningar samtidigt som arbetsmiljön förbättras.

Vårdpodden avsnitt 1: Så ska vi ställa om vården

Senast uppdaterad: 2019-09-09 10:11