Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regionala Barnuppdraget – ett utvecklingsarbete för barn och ungas hälso- och sjukvård

Illustration av träd, som symboliserar tillväxt.

Vården ska se till alla barn- och ungdomars bästa möjliga hälsa och utveckling. Men inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland finns ojämlikheter och brister. Sedan 2019 pågår, inom omställningen av hälso- och sjukvården, ett utvecklingsarbete för barn och ungas hälso- och sjukvård. Ett arbete som genomsyras av ett systematiskt barnrättsperspektiv där syftet är att skapa en god och sammanhållen hälso- och sjukvård för barn och unga.

Kunskap som utgångspunkt

Kunskap om utmaningar är utgångspunkten för arbetet inom Regionala Barnuppdraget. I rapporten "Barn och unga – Komplexa behov och vägar framåt" kan du läsa mer om både utmaningarna och uppdraget.

Barn och unga – Komplexa behov och vägar framåt

Förankring genom kommunikation och samverkan

Transparens, delaktighet och dialog är ledstjärnor i alla led av Regionala Barnuppdragets organisation, från styrgrupp till operativ verksamhetsnivå.

Vårt arbete genomsyras av löpande dialog, lärande och förankring. Det systematiska barnrättsarbetet sker i dialog med barn och unga, deras vårdnadshavare, kommunala verksamheter samt berörda intressenter i hela Västra Götaland.

Barnuppdragets piloter ingår i ett nätverk där erfarenhetsutbyte och lärande sker kontinuerligt genom nätverksträffar vi kallar Arenan.

Verksamhetspiloter

En verksamhetspilot är en idé om utveckling och förbättring som testas praktiskt i verksamhet. Processen är tydlig med en beskrivning av utmaningar kopplat till lösningsförslag och antaganden om resultat. Med kontinuerligt stöd av Regionala Barnuppdraget prövar piloterna nya arbetssätt och idéer. Läs mer här.

Barn- och ungdomsråd

Med syfte att skapa rätt förutsättningar för barn och unga att kunna påverka vården så stöttar Regionala Barnuppdraget verksamheter i att pröva barn- och ungdomsråd som arbetssätt. 

Ebba Kostmann, medarbetare RBU och Karin Wahl, hörselpedagog Habilitering och Hälsa har i dialog med ett antal pilotverksamheter tagit fram en vägledning för barn- och ungdomsråd. Den beskriver på ett pedagogiskt sätt hur ett råd kan genomföras i praktiken.

Vägledning barn och ungdomsråd

Nyheter

Engagemanget och förändringsarbetet är stort inom det Regionala Barnuppdraget och samverkansparter. Här lyfter vi fram några nyheter från allt som pågår. Är du nyfiken på mer? Varmt välkommen att anmäla dig till vårt nyhetsbrev längre ner på sidan.

Arena för nätverk

Möte
Arbetar du med kvalitets- eller idéutveckling, innovation eller är nyfiken på vad som pågår inom barn och ungdomsverksamheter i Västra Götalandsregionen?

Varmt välkommen att delta i Regionala Barnuppdragets Arena för nätverk - en arena för kunskapsutbyte och gemensamt krafttag i arbetet för barn och ungas hälso- och sjukvård.

Barnuppdraget tror starkt på kraften i det gemensamma utbytet mellan instanser och har därför dragit igång arenan för nätverk. Är du exempelvis verksamhetsutvecklare, utvecklingsledare, läkare, kurator eller kanske barnmorska och vill förbättra vården för regionens yngsta i en större helhet? Då har du hittat rätt.

Höstens träff är den 26/9 då vi lyfter temat ”Framgångsfaktorer för ett givande nätverk”.

Vi vill påbörja denna höst med att forma strukturerna för nätverket till de mest optimala formerna av utbyte och förändringskraft. Hur kommunicerar vi med varandra för att få ett så värdefullt nätverk som möjligt?

Varmt välkommen att ansluta. För anmälan kontakta caroline.damgaard@vgregion.se

Det är tillsammans vi gör skillnad!

Sammanhållen vårdprocess

Två barn klättrar inomhus på vägg
Sammanhållen vårdprocess – för barn och unga med utvecklingsrelaterad funktionsnedsättning.

Regionala Barnuppdraget och Kunskapsstöd för psykisk hälsa har i nära samverkan med berörda verksamheter startat upp ett förändringsarbete inom Hälso- och sjukvården för en mer sammanhållen vårdprocess.

Uppdraget riktar sig till målgruppen barn och unga med utvecklingsrelaterad funktionsavvikelse, med fokus på adhd, autism, språkstörning samt intellektuell funktionsnedsättning. Både vad gäller barn och unga med misstanke om utvecklingsrelaterad funktionsavvikelse eller de med fastställd diagnos.

Målet med uppdraget är att vårdprocessen skall vara sammanhållen - från prevention till behandling, uppföljning samt överföring till vuxensjukvård. I syfte att den enskilda, samt närstående, skall erbjudas rätt insatser utifrån behov i rätt tid och därmed bidra till en positiv utveckling för barnet eller den unga.

Information om arbetet kommer kontinuerligt uppdateras här på sidan och genom Barnuppdragets nyhetsbrev.

För vidare information kontakta projektledare toni.reuter@vgregion.se

Barnveckan 2023

Barn i hand

Barnuppdraget var med på Barnveckan 2023! Kontaktuppgifter tillhörande fokusområdena vi lyfte fram finner du nedan. Varmt välkommen att höra av dig för vidare information om de olika utvecklingsområdena!

Sambandskartan

En game changer som säkrar barn- och hälsoperspektivet inom kvalitetsutveckling!

Kontakt: toni.reuter@vgregion.se

Digitala vårdtjänster

Ett utvecklingsarbete inom Regionala Barnuppdraget.

Kontakt: lars.gelander@vgregion.se

KomIgång online

Ett stödprogram i 1177 för föräldrar till barn med kommunikationssvårigheter.

Kontakt: josefin.b.hansson@vgregion.se

 

KomIgång online

Ungdomar ipad
Pilotprojektet KomIgång online tilldelades årets Kvalitetspris från Sahlgrenska område 1 med motiveringen:

”Ett imponerande förbättringsarbete som genom samverkan mellan flera vårdverksamheter och användning av modern teknik starkt bidragit till ökad tillgänglighet till vård. Utvärderingar visar positiva och efterlängtade effekter för patienter och närstående. Spridning av arbetssättet pågår redan i hela Sverige.”

En inspiration för fler utvecklingsområden! Läs mer om KomIgång online på Vårdgivarwebben.

Nyhetsbrev Barnuppdraget

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev med en mängd spännande information om vad som är på gång och arbetet som genomförs!

Du måste ange e-postadressen

Historiskt fokus

Fokus inom omställningen 2021–2022 var att:

  • ta fram, pröva, utvärdera lösningar på utmaningar samt föra fram förslag till en faktisk omställning inom området barn och unga i Västra Götaland. Arbetet sker bland annat genom verksamhetsnära utvecklingsprojekt, så kallade lärandepiloter.

    Mer om Regionala Barnuppdragets piloter

  • vara ett kunskapsnav genom att ansvara för, vara delaktiga i och samla pågående utredningar och dess resultat. Detta i syfte att omsätta kunskapen till en faktisk omställning för barn och unga.

Se, läs och lär

Vårdpodden #32 Barnens vård ska koordineras digitalt - med Melinda Costanzo och Fredrik Sandberg som båda arbetar med digital koordinering kring Barnuppdraget, 2020-11-05.

Vårdpodden #04 Barnsjukvården måste samordnas bättre - med Peter Almgren, f.d. programledare för Regionala Barnuppdraget, 2019-04-11.

Film om Barnuppdraget

Vill du veta mer?

Vill du ställa frågor eller ta del av rapporter och utredningar som rör Regionala Barnuppdraget kontakta:

Karin Andersson
Tel: 070 - 081 68 85
E-post: karin.ai.andersson@vgregion.se

Du kan också mejla till barnuppdraget@vgregion.se.

 

Senast uppdaterad: 2023-09-05 11:12