Framtidens vårdinformationsmiljö

Fotograf: Anders Engström

All hälso- och sjukvårdsinformation ska vara tillgänglig för dem som behöver den, både medarbetare i hälso- och sjukvården, patienter och invånare. Det är det övergripande målet för framtidens vårdinformationsmiljö, FVM.

Västra Götalandsregionen ska ersätta stora delar av vårdens IT-system med en ny, modern och gemensam vårdinformationsmiljö. Systemet Millennium blir det huvudsakliga IT-stödet i vården och kommer att göra det enklare för alla aktörer inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland att samverka.

Utveckling av hälso- och sjukvården

FVM är Västra Götalandsregionens viktigaste digitaliseringssatsningen och en av VGR:s tre övergripande strategier för att utveckla hälso- och sjukvården. Det är ett omfattande och långsiktigt förändringsprogram som ska vara helt genomfört 2023.

Framtidens vårdinformationsmiljö är ett samarbete mellan VGR och de 49 kommunerna i Västra Götaland som i olika grad kommer att använda Millennium. Målet är att tillhandahålla en hållbar och modern vårdinformationsmiljö som ska möta behov och krav från såväl invånare som verksamhet i nutid och framtid.

Läs om kommunernas del i FVM på VästKoms webbplats

Senast uppdaterad: 2019-03-25 14:56