Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Så styrs och leds programmet FVM

Framtidens vårdinformationsmiljö är ett förändringsarbete som ytterst handlar om att skapa en ny gemensam vårdinformationsmiljö för invånare och medarbetare, med IT-stödet Millennium som nav. Förändringen berör Västra Götalandsregionens verksamheter, kommunal vård och omsorg och offentligt finansierade privata vårdgivare.

Programmet FVM är politiskt beslutat och genomförs på uppdrag av VGR:s regiondirektör. Arbetet leds och drivs av VGR i samverkan med de 49 kommunerna i Västra Götaland, genom samordningsorganisationen VästKom, och leverantören Cerner Sverige AB.  

Programmet leds och koordineras av en programledning med tillhörande programkontor och styrs av styrgrupper i flera nivåer, med representation från VGR, kommuner genom VästKom och i förekommande fall Cerner.  

Kort om styr- och ledningsgrupper för VGR och VästKom 

FVM styrgrupp 

FVM styrgrupp ansvarar för strategiskt viktiga hälso- och sjukvårdsfrågor i anslutning till införandet av framtidens vårdinformationsmiljö. Gruppen fattar övergripande beslut om framtidens vårdinformationsmiljö som berör hälso- och sjukvården i hela Västra Götaland. 

FVM styrgrupp består av koncernledning hälso- och sjukvård, representant från VästKom och ordförande i FVM ledningsutskott. Ordförande i FVM styrgrupp är VGR:s regiondirektör.  

FVM ledningsutskott 

FVM ledningsutskott bereder ärenden till FVM styrgrupp och gruppen bereder också ärenden inför politiska beslut. Ledningsutskottet har mandat att avgöra frågor av operativ karaktär som krävs för att kunna införa Millennium.  

FVM ledningsutskott består av VGR:s regiondirektör, hälso- och sjukvårdsdirektör, digitaliseringsdirektör, ekonomidirektör, sjukhusdirektör för Södra Älvsborgs sjukhus och VästKom:s direktör. Ordförande i FVM ledningsutskott har en samordnande roll. 

FVM ledningsgrupp 

FVM ledningsgrupp säkerställer att programmet FVM uppfyller sin strategiska vision och sina mål på kort och lång sikt. Ledningsgruppen är ledningsstöd för FVM programägare och ansvarar för frågor om uppföljning, omprioriteringar och bemanning av programmet och ingående projekt. Ordförande i FVM ledningsgrupp är FVM programägare.  

Klinisk ledning 

Klinisk ledning säkerställer att designen av Millennium sker i enlighet med nationella och regionala riktlinjer och att systemet ger ett effektivt stöd i den dagliga verksamheten. Gruppen omhändertar också frågor, och tar ställning till regionala styrande dokument, som rör förändrade arbetssätt och processer som spänner över flera verksamhetsområden. Klinisk ledning arbetar på uppdrag av FVM styrgrupp och koncernledning hälso- och sjukvård, som även utser deltagarna i gruppen.   

Information om vilka som sitter med i klinisk ledning och fattade beslut 

FVM teknisk ledning 

FVM teknisk ledning säkerställer att designen av Millennium sker i enlighet med nationella och regionala riktlinjer, att systemet ger ett effektivt stöd i den dagliga verksamheten och att det passar in i VGR:s totala IS/IT-miljö. Gruppen ska även ta hänsyn till aspekter som påverkar kommunerna och privata vårdgivare i dessa frågor. 

FVM teknisk ledning består av deltagare från olika områden av VGR:s digitaliseringsstab och representant från VästKom. Ordförande i gruppen är avdelningschef FVM leverans, VGR.  

Kort om styr- och ledningsgrupper för VGR, VästKom och Cerner 

FVM programstyrgrupp 

FVM programstyrgrupp har det övergripande ansvaret för programmet och dess genomförande. Det innefattar att gruppen säkerställer programmets framdrift och att programmets strategiska vision och målsättningar uppfylls. 

FVM programstyrgrupp består av representanter från VGR, kommunerna genom VästKom och leverantören Cerner. Ordförande i gruppen har en samordnande roll.   

FVM programledningsgrupp 

FVM programledningsgrupp säkerställer att programmet drivs framåt inklusive uppföljning av leverans och styrning av enskilda projekt inom programmet. Gruppen bereder ärenden inför beslut i FVM programstyrgrupp.  

FVM programledningsgrupp består av representanter från VGR, kommunerna genom VästKom och leverantören Cerner. Ordförande i gruppen är FVM programägare.  

FVM programkontor ledningsgrupp (program management office, PMO) 

FVM programkontor ledningsgrupp (program management office, PMO) stöder parternas programledare och hanterar den operativa styrningen av programmet. 

FVM programkontor ledningsgrupp består av representanter från VGR, kommunerna genom projekt kommun FVM och leverantören Cerner. Ordförande i gruppen är FVM programledare.

Kontakt

Adress: Program FVM, Flöjelbergsgatan 2a, 431 35 Mölndal
Senast uppdaterad: 2022-05-31 13:59