Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Patienternas delaktighet

Framtidens vårdinformationsmiljö ska göra det enklare för invånarna i Västra Götaland att vara delaktiga i sin egen vård. Här är några vanliga frågor och svar ur patienternas perspektiv.

Vad händer med 1177 när Millennium införs?
1177 Vårdguiden är en väletablerad och känd kanal för patienter och allmänhet och ska även fortsättningsvis vara vägen in till vården, och till e-tjänster. Millennium innehåller en patientportal som kommer att ge patienter helt nya möjligheter att kommunicera och interagera med hälso- och sjukvården. Patienterna kommer att nå de nya funktionerna via 1177.se.

Hur blir det för patienter som har svårt att använda dator, om allt ska göras digitalt?

Patienter som är datorovana, har kognitiva svårigheter eller av annat skäl inte kan eller vill använda sig av patientportalen kommer även fortsättningsvis att kunna ringa för att komma i kontakt med vården. De som vill ska även fortsättningsvis kunna få brev med kallelser, provsvar och annat.

Genom en modern patientportal blir det möjligt för den stora grupp invånare som vill använda digitala verktyg för att kommunicera med vården, att boka tider, ta del av sin journal och mycket annat. Genom att fler sköter sina vårdärenden digitalt frigörs tid för att ta hand om alla på ett bra sätt.

Hur säkerställer vi sekretess och patienternas samtycke?
Svensk lagstiftning som patientdatalagen och EU:s dataskyddsförordning GDPR gäller även med den gemensamma vårdinformationsmiljön. Patienterna kommer att kunna lämna digitalt samtycke, och på samma sätt som idag spärra sin journal. Samtidigt är patientdatalagen inte helt anpassad till digital vårdinformation, och VGR och andra regioner arbetar för att påverka lagstiftningen.

Läs mer

Nyhet: Patienter är med och designar Millennium

Nyhet: Enklare samverkan mellan olika vårdgivare till nytta för patienterna

Senast uppdaterad: 2021-02-24 16:20