Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tekniska frågor

För att kunna skapa en modern vårdinformationsmiljö krävs stora tekniska förberedelser. Här är några vanliga frågor och svar om tekniska frågeställningar.

Är systemet tekniskt säkert?
VGR bygger upp en mycket säker informationsplattform där Millennium är en del. Tekniken som används är den säkraste som idag är känd. VGR sköter själva driften av systemet själva och servrarna finns inom VGR. Går en server ner kommer en annan med samma innehåll att ta över automatiskt. VGR har i samband med upphandlingen också testat hastigheten i systemet och uppgett hur många användare som kommer att vara inloggade, för att det ska vara driftsäkert och störningsfritt.

Blir det färre inloggningar i olika system med Millennium?
Millennium kommer att ersätta ett 40-tal system som i sig gör att användaren får färre system att logga in i. Utgångspunkten i arbetet med tekniska lösningar för de system som kommer att vara kvar är att det ska vara så få ytterligare inloggningar som möjligt. Genom så kallade ”uthopp” från Millennium behöver användaren inte logga in i dessa separata system. Detta gäller både nuvarande och tillkommande system, med reservation för några undantag.

Personal i VGR kommer genom lösningen Förenklad åtkomst att kunna logga in på i princip vilken VGR-dator som helst och där få tillgång till sitt eget ”fjärrskrivbord”. Om en användare börjat jobba på en dator kan användaren sedan, vid inloggning på en annan dator, fortsätta sitt arbete där hen slutade. När det gäller personal i kommuner och hos privata vårdgivare kommer Millennium att erbjudas via ett fjärrskrivbord med liknande möjligheter till inloggning. Här är dock utmaningarna något fler och vi vet ännu inte exakt hur den tekniska lösningen kommer att se ut.

Hur kommer medicinteknisk utrustning att fungera ihop med Millennium?
Viss befintlig medicinteknisk utrustning i VGR, ska kunna kopplas ihop med Millennium. Mätvärden från till exempel läkemedelspumpar, övervakningsapparater och annan MT-utrustning kan då överföras automatiskt till journalen.

Projektet Standardisering och innehåll diagnostik och utredning (Sidu) ansvarar för att identifiera vilken MT-utrustning som ska integreras med Millennium. Det som styr är dels vad som är tekniskt möjligt, dels vilken verksamhets- och patientnytta som definieras i designarbetet 2020-2021.

Hur blir det med support och förvaltning?
VGR kommer att ha supportstöd av leverantören främst under de två första införandeprojekten, med personal på plats ute i hälso- och sjukvården. De två sista införandeprojekten ska VGR därefter hantera själva, och då kommer främst VGR IT att stå för support.

VGR förvaltar systemet och äger informationen och servrarna där den lagras. Vi kommer själva att finjustera systemet och fortsätta utveckla vårdprocesser även när det är helt infört. Modellen för support och förvaltning av Millennium blir regional och kommer att omfatta alla vårdgivare som använder sig av systemet.

Hur blir det med mobiliteten? VGR har leasingtider på datorer på 3-4 år.
Vid upphandlingen ställde VGR krav på att all funktionalitet ska vara anpassad även till bärbara enheter. Hälso- och sjukvården behöver redan nu planera för en större andel bärbara datorer, plattor och fler mobiltelefoner i verksamheterna.

Vem betalar för ny teknisk utrustning, som surfplattor och mobiler?
Det är arbetsgivarens ansvar att se till att medarbetarna har de redskap och den utrustning som behövs för att kunna utföra arbetet. I detta fall ligger det på respektive förvaltning eller annan organisation att utrusta så att Millennium kan användas som tänkt, inte programmet FVM.

Läs mer på sidan om tekniska förberedelser

Senast uppdaterad: 2021-03-17 11:23