Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utbildning

Innan Millennium ersätter dagens journalsystem och flera andra vårdsystem får alla medarbetare utbildning i det nya systemet. Här är några vanliga frågor om utbildning.

Hur ser planen ut för utbildning om Millennium?
Innan Millennium införs får alla medarbetare utbildning i det nya systemet. Utbildningen görs enligt en gemensam struktur som bygger på den modell som ingår i avtalet med leverantören Cerner. Det innebär att utbildningen sker ganska snart före driftstart när Millennium ska införas i etapper under 2024-2026. Det kommer att vara både klassrumsutbildningar och nätbaserade utbildningar.

Det kommer också att finnas möjlighet att öva sig i att använda Millennium på en testplats på webben, och olika former av stöd kommer att finnas på plats under perioden innan och strax efter införandet av systemet.

Blir det samma utbildning för alla, eller olika beroende på yrke och verksamhet?
Utbildningarna tas fram centralt av programmet FVM och kommer, så långt det är möjligt, att vara inriktade mot olika yrkesroller men också anpassas till vilken verksamhet det gäller. Utgångspunkten är att ingen ska behöva lägga tid på en utbildning som inte är aktuell för just deras yrkesroll.

Vem eller vilka kommer att utbilda medarbetarna i Millennium?
Utbildare rekryteras inom befintlig hälso- och sjukvårdsverksamhet och ingår i en central gruppering. De kommer att utbildas av leverantören Cerner och sedan i sin tur utbilda kollegor, framförallt inom motsvarande profession som den egna. Det troliga är att utbildarna utbildar fler än i den egna organisationen. För att effektivisera utbildningstiden måste vi använda de utbildare vi har på ett effektivt sätt. 

Hur blir det med utbildning för nyanställda vid övergången till Millennium?
Det bästa är om så många som möjligt är med på den ordinarie utbildningen inför driftstart. Chefer som nyrekryterar bör ha i åtanke att medarbetare ska planeras in i kommande utbildning även om de ännu inte påbörjat sin tjänst. Utöver de ordinarie utbildningspassen planeras det för ”uppsamlingsheat” sista veckan före respektive driftstart. Ansvaret för dem ligger hos det övergripande utbildningsprojektet, FVM Utbildning.  Efter driftstarten flyttas utbildningsansvaret för nya medarbetare till ordinarie linjeorganisation för utbildning.

Läs mer på sidan om utbildning om Millennium

Senast uppdaterad: 2022-05-31 10:51