Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Beslut om kommunala optioner - så gick det till

Illustration av Västra Götalands län och samarbetet med de 49 kommunerna.

2018 upphandlade Västra Götalandsregionen ett nytt IT-stöd för VGR, kommuner och privata vårdgivare, kallat Millennium. Syftet var att skapa en regiongemensam vårdinformationsmiljö där olika vårdgivare kan dela information och invånarna bli delaktiga. Upphandlingen möjliggjordes genom att samtliga 49 kommuner i Västra Götaland gav VGR sin fullmakt. I maj 2020 skrev kommunerna avtal kring vilka av de tre erbjudna optionerna de valt.

De tre optionerna innebar:

  • Option 1: Informationsutbyte mellan vårdgivare
  • Option 2: Journalsystem för elevhälsa
  • Option 3: Journalsystem för kommunal hälso- och sjukvård

Invånarens resa genom vården blir enklare

Målet är att skapa en modern vårdinformationsmiljö som ger invånarna en mer tillgänglig hälso- och sjukvård med hög kvalitet och stor delaktighet. Invånarens resa genom vården blir enklare när vårdgivare inom både VGR och kommunerna ingår. Samverkan mellan berörda aktörer inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola (elevhälsa) blir enklare.

Frågor och svar om de kommunala optionerna på VästKoms webbplats

Tidplan och process för beslut

Västra Götaland delas in i geografiska områden som ansluter till Millennium i etapper. I varje etapp ingår specialiserad vård, primärvård, kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola. Förutom möjligheten att avropa de olika optionerna i systemet Millennium fanns även möjlighet att teckna avtal med VGR om drift, support och förvaltning. Avtalsperioden är beräknad att pågå tio år efter slutförd implementering med möjlighet till förlängning upp till ytterligare fyra år.

Presentationsmaterial till ledare inför beslutet om avrop av kommunala optioner

Avropsprocess - Så gick det till steg för steg

Detaljerad information om hur avropen skulle hanteras och vad som hände efter att de skickats in finns i nedanstående dokument:

Avropsprocess  flödesschema

Avropsprocess processbeskrivning

Stöd från VGR och VästKom inför beslutet

Under avropsperioden erbjöd VästKom kommunerna stöd i analys- och beslutsprocessen för att kunna fatta ett välgrundat beslut om optionserbjudandet. Ett samverkansavtal och erbjudande om drift och förvaltning togs fram.

Dekor - logotyp

Beskrivning av optioner

Här hittar du information och filmer som beskriver funktionaliteten i Millennium för de tre optionerna. Materialet är framtaget av Cerner, leverantör av Millennium.

Dekor - Logotyp

Samverkansavtal och modellen

För att underlätta samarbetet mellan VGR, kommunerna och leverantören Cerner finns ett samverkansavtal och en samverkansmodell. Här kan du läsa dem.

Senast uppdaterad: 2022-06-28 11:09