Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Samverkansavtal och samverkansmodellen

På den här sidan kan du läsa om samverkansavtalet och samverkansmodellen. Avtalet och modellen finns till för att vi ska veta hur vi arbetar tillsammans. Med vi menas; VGR, de 49 kommunerna och Cerner. Samverkansavtalet på sidan är endast en mall, ett original skickades till respektive kommun för underskrift.

Samverkansavtalet reglerar formerna för samverkan mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna i Västra Götaland, och ansvarsfördelning mellan VGR och kommunerna i förhållande till leverantören Cerner Sverige AB under avtalsperioden.

Avtalet kompletterar huvudavtalet och preciserar formerna för hur man ska agera gentemot leverantören. Ett samverkansorgan ska etableras för att samordna önskemål och krav i förhållande till leverantören och möjliggöra ett mer effektivt beslutsfattande.

Samverkansorganet etablerades 2020 och är VästKoms projekt Kommun-FVM, ett delprojekt inom programmet för Framtidens vårdinformationsmiljö.

Samverkansmodellen är en bilaga till samverkansavtalet och reglerar formerna för samverkan och ansvarsfördelning under implementeringen av Millennium. Här framgår ansvarsfördelning mellan VGR och kommunerna, den gemensamma organisationen och styrningen inom programmet FVM 2019-2023 samt kopplingen till de befintliga strukturerna inom VästKom. Samverkansmodellen efter driftstart kommer att vara en del av drifts-och förvaltningsavtalet som kommunerna skriver på strax före Millennium tas i drift i kommunen.

Senast uppdaterad: 2021-04-27 12:55