Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Informationsmaterial om framtidens vårdinformationsmiljö

Använd gärna materialet som underlag för dialog på arbetsplatserna.

Introduktionsfilm: FVM på två minuter

Vill du snabbt sammanfatta vad framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) innebär för medarbetare och invånare, och hur satsningen ska utveckla hälso- och sjukvården? Använd gärna denna film på två minuter som introduktion vid möten och presentationer. Versionen nedan innehåller text och musik och passar därför även för större bildskärmar i publika sammanhang.Filmer på Vimeo fungerar tekniskt bäst i webbläsaren Google Chrome.

FVM på två minuter med både tal och text, för ökad tillgänglighet

Bildspel med introdukton till FVM 

Bildspelet om framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) ger en översiktlig introduktion och beskriver bland annat:

  • vad vi vill uppnå med FVM,
  • hur införandet ska gå till,
  • tidplan,
  • delarna i det nya vårdinformationssystemet
  • och medarbetarnas delaktighet i  arbetet.

    I bildspelets anteckningsfält finns fördjupapande information inom de olika områdena.

FVM och den nya vårdinformationsmiljön (ppt)

Intervjufilm med direktörerna

Ann-Sofi Lodin, regiondirektör och Ann-Charlotte Järnström, direktör för VästKom samtalar om hur en gemensam vårdinformationsmiljö kommer att bidra till en sammanhållen hälso- och sjukvård i Västra Götaland. Filmen tar upp frågor som – Vilka konkreta förbättringar förväntas? Varför ska även privata vårdgivare och kommuner byta sina befintliga system? Vilka är utmaningarna?

Designen av arbetsflöden och funktioner i Millennium

Under 2020 görs det regionala arbetet med att anpassa arbetsflöden och funktioner i Millennium till behoven i hälso- och sjukvården i Västra Götaland, den så kallade designfasen. Presentationen beskriver målen för designarbetet, hur arbetet går till, indelningen i arbetsströmmar för olika designområden, verksamhetsexperternas uppdrag och roll samt hur beslut förankras. I anteckningsfältet till varje bild finns fakta som stöd till talarmanus. 

Designarbetet 2020 (ppt)

Inspelat informationsmöte med visning av Millennium

Hösten 2019 gjorde programmet Framtidens vårdinformationsmiljö en turné med informationsmöten i Västra Götaland. Mötet i Borås den 14 oktober spelades in. Filmen består av inledning om målen för framtidens vårdinformationsmiljö, demovisning av funktioner och arbetsflöden i Millennium, beskrivning av förberedelserna inför införandet och asvlutningsvis en frågestund. Inspelningen fungerar tekniskt bäst i webbläsaren Google Chrome.

Mötespresentation vid informationsmöten hösten 2019 (ppt)

Inspelningen i tre delar med textning

Del 1: Det här ska vi uppnå (ca 8 min)

Del 2: Visning av Millennium (ca 50 min)

Del 3: Förberedelser inför införandet (ca 10 min) och frågestund (ca 15 min) 

Längst ner i inspelningarna finns en"spellist" med bland annat tidsstapel. Med knappen CC aktiverar du textningen. Knappen ska vara blå för att textning ska ingå. Vit knapp innebär att textningen är avaktiverad.

Vårdpodden

Framtidens vårdinformationsmiljö har varit i fokus i flera avsnitt av VGR:s Vårdpodden. Här är några lyssningstips:

Peter Kelly, verksamhetsexpert FVM, om mallar i Millennium för undersökningar och behandlingar. 

Peter Kelly: "Mallar ändrar läkares arbetssätt"

Jesper Poucette, medicinsk rådgivare projekt migrering FVM, om vad som ska överföras maskinellt och vad som ska föras in manuellt i Millennium. 

Jesper Poucette: "Patientdata överförs manuellt av vården" 

Peter Häyhänen, implementeringsansvarig FVM, om möjligheterna som den nya vårdinformationsmiljön ger för utvecklingen av vården, den förändringsresa som väntar och vikten av goda förberedelser fram till införandet.

Peter Häyhänen: "Bra förberedelser nyckeln till framgång"

Erik Fernholm, projektledare Standardisering och kliniskt innehåll, om vad standardisering innebär och om designarbetet av Millennium 2020. Målet är att alla arbetar på samma sätt i de områden där de har samma ansvarsområden. Dokumentation ska göras på ett enhetligt sätt för en viss process. Då blir det enklare att göra uppföljningar och vi slipper dubbeldokumentation. Kortad version mars 2020, ca sju minuter.

Erik Fernholm: "Flera hundra experter ska nu designa Millennium"

Victoria Mohlén, projektledare för utbildning i FVM, om att utbildning inte bara handlar om att lära sig det nya systemet Millennium utan minst lika mycket om att ta tillvara digitaliseringens möjligheter i vården och att redan nu börja diskutera nya arbetssätt.

Victoria Mohlén: "Över 50000 ska utbildas i FVM"

Erica Sandberg, uppdragsledare strategiska digitaliseringsfrågor, om hur artificiell intelligens (AI) ska kunna stödja diagnoser och möjliggöra att rätt behandling kan ges tidigare, och även kunna förutsäga sjukdomar och hitta mönster som vi människor inte kan. På så sätt kan vården bli mer proaktiv.

Erica Sandberg: "AI i vården ska hitta nya mönster"

Ragnar Lindblad, programägare, om möjligheterna med en gemensam vårdinformationsmiljö, det förberedande arbetet 2019-2020 och vad medarbetare i hälso- och sjukvården har att se fram emot den dagen de första gången loggar in i Millennium.

Ragnar Lindblad: "FVM - ett jobbigt införande med enorma möjligheter"

Webbutbildning om framtidens vårdinformationsmiljö

I webbutbildningen Framtidens vårdinformationsmiljö lär man sig mer om digitaliseringen inom hälso- och sjukvård ur olika perspektiv. Utbildningen riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal och ger kunskap om digitalisering inom hälso- och sjukvård.

För chefer är utbildningen en möjlighet att skapa dialog på arbetsplatsen om dessa frågor. Till hjälp finns ett stödmaterial som kan användas vid till exempel arbetsplatsträffar. Se sidan om utbildning:

Utbildning om framtidens vårdinformationsmiljö

Senast uppdaterad: 2020-10-16 09:01