Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Informationsmaterial

Här finns informationsmaterial om framtidens informationsmiljö. Använd det gärna som underlag för diskussion och dialog på arbetsplatserna.

Övergripande presentation av FVM

PowerPoint-presentationen innehåller bilder med allmän information om programmet FVM och vad framtidens vårdinformation innebär. Som hjälp finns bakgrundsfakta och annan information i anteckningsfältet i flertalet bilder. Materialet kan med fördel kompletteras med lokala bilder. Uppdaterad december 2019 med bland annat ny tidplan för införandet av Millennium.

Presentation om framtidens vårdinformationsmiljö.ppt

Inspelat informationsmöte med visning av Millennium

Under oktober-november 2019 gör programmet FVM en turné med informationsmöten runt om i Västra Götaland. Mötet i Borås den 14 oktober klockan 10 spelades in. Filmen består av en inledning om målen för framtidens vårdinformationsmiljö, demovisning av funktioner och arbetsflöden i Millennium, förberedelserna inför införandet och frågestund. Inspelningen fungerar tekniskt bäst i webbläsaren Google Chrome.

Mötespresentation vid informationsmöten hösten 2019 (ppt)

Inspelningen i tre delar med textning

Del 1: Det här ska vi uppnå (ca 8 min)

Del 2: Visning av Millennium (ca 50 min)

Del 3: Förberedelser inför införandet (ca 10 min) och frågestund (ca 15 min) 

Längst ner på inspelningarna finns en"spellist" med bland annat tidsstapel. Med knappen CC aktiverar man textningen. Knappen ska vara blå för att textning ska ingå. Vit knapp innebär att textningen är avaktiverad.

Lyssna på Vårdpodden

Framtidens vårdinformationsmiljö har varit i fokus i flera avsnitt av VGR-podden Vårdpodden. Här är några lyssningstips:

Ragnar Lindblad, programägare,intervjuas om möjligheterna med en gemensam vårdinformationsmiljö, utmaningarna i det förberedande arbetet 2019-2020 och vad medarbetare i hälso- och sjukvården har att se fram emot den dagen de första gången loggar in i Millennium.

Ragnar Lindblad: "FVM - ett jobbigt införande med enorma möjligheter"

Erik Fernholm, projektledare för standardisering och gemensamma processer, berättar bland annat om det pågående arbetet med att rekrytera de verksamhetsexperter som under 2020 ska vara med och designa Millennium. Målet är att alla arbetar på samma sätt i de områden där de har samma ansvarsområden. Dokumentation ska göras på ett enhetligt sätt för en viss process. Då blir det enklare att göra uppföljningar och vi slipper dubbeldokumentation.

Erik Fernholm: "Flera hundra experter ska nu designa Millennium"

Victoria Mohlén, projektledare för utbildning i FVM, intervjuas om att utbildning inte bara handlar om att lära sig det nya systemet Millennium utan minst lika mycket om att ta tillvara digitaliseringens möjligheter i vården och att redan nu börja diskutera nya arbetssätt.

Victoria Mohlén: "Över 50000 ska utbildas i FVM"

Erica Sandberg, uppdragsledare, arbetar strategiskt med digitaliseringsfrågor i FVM, om artificiell intelligens (AI). I vårdpodden beskriver hon hur AI ska kunna stödja diagnoser och möjliggöra att rätt behandling kan ges tidigare, och även kunna förutsäga sjukdomar och hitta mönster som vi människor inte kan. På så sätt kan vården bli mer proaktiv.

Erica Sandberg: "AI i vården ska hitta nya mönster"

Webbutbildning om framtidens vårdinformationsmiljö

I webbutbildningen Framtidens vårdinformationsmiljö lär man sig mer om digitaliseringen inom hälso- och sjukvård ur olika perspektiv. Utbildningen riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal och ger kunskap om digitalisering inom hälso- och sjukvård.

För chefer i hälso- och sjukvården är utbildningen en möjlighet att skapa dialog på arbetsplatsen om dessa frågor. Till hjälp finns ett stödmaterial som kan användas vid till exempel arbetsplatsträffar. Se sidan om utbildning:

Utbildning om framtidens vårdinformationsmiljö

Senast uppdaterad: 2019-12-20 14:30