Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Informationsmaterial om framtidens vårdinformationsmiljö

Använd gärna materialet som underlag för diskussion på arbetsplatserna.

Introduktionsfilm: FVM på två minuter

Vill du snabbt sammanfatta vad framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) innebär för medarbetare och invånare, och hur satsningen ska utveckla hälso- och sjukvården? Använd gärna denna film på två minuter som introduktion vid möten och presentationer. Versionen nedan innehåller text och musik och passar därför även för större bildskärmar i publika sammanhang.Filmer på Vimeo fungerar tekniskt bäst i webbläsaren Google Chrome.

FVM på två minuter med både tal och text, för ökad tillgänglighet

Övergripande presentation

PowerPoint-presentationen innehåller bilder med allmän information om framtidens vårdinformationsmiljö och vad den innebär. Som hjälp finns bakgrundsfakta i anteckningsfältet till bilderna. Materialet kan även kompletteras med egna bilder. Uppdaterad december 2019 med bland annat ny tidplan för införandet av  it-systemet Millennium.

Presentation om framtidens vårdinformationsmiljö.ppt

Inspelat informationsmöte med visning av Millennium

Hösten 2019 gör programmet Framtidens vårdinformationsmiljö en turné med informationsmöten i Västra Götaland. Mötet i Borås den 14 oktober spelades in. Filmen har en inledning om målen för framtidens vårdinformationsmiljö, demovisning av funktioner och arbetsflöden i Millennium, förberedelserna inför införandet och frågestund. Inspelningen fungerar tekniskt bäst i webbläsaren Google Chrome.

Mötespresentation vid informationsmöten hösten 2019 (ppt)

Inspelningen i tre delar med textning

Del 1: Det här ska vi uppnå (ca 8 min)

Del 2: Visning av Millennium (ca 50 min)

Del 3: Förberedelser inför införandet (ca 10 min) och frågestund (ca 15 min) 

Längst ner i inspelningarna finns en"spellist" med bland annat tidsstapel. Med knappen CC aktiverar du textningen. Knappen ska vara blå för att textning ska ingå. Vit knapp innebär att textningen är avaktiverad.

Lyssna på Vårdpodden

Framtidens vårdinformationsmiljö har varit i fokus i flera avsnitt av VGR:s Vårdpodden. Här är några lyssningstips:

Ragnar Lindblad, programägare, om möjligheterna med en gemensam vårdinformationsmiljö, det förberedande arbetet 2019-2020 och vad medarbetare i hälso- och sjukvården har att se fram emot den dagen de första gången loggar in i Millennium.

Ragnar Lindblad: "FVM - ett jobbigt införande med enorma möjligheter"

Erik Fernholm, projektledare för standardisering och gemensamma processer, om vad standardisering innebär och om designarbetet av Millennium 2020. Målet är att alla arbetar på samma sätt i de områden där de har samma ansvarsområden. Dokumentation ska göras på ett enhetligt sätt för en viss process. Då blir det enklare att göra uppföljningar och vi slipper dubbeldokumentation. Kortad version mars 2020, ca sju minuter.

Erik Fernholm: "Flera hundra experter ska nu designa Millennium"

Victoria Mohlén, projektledare för utbildning i FVM, om att utbildning inte bara handlar om att lära sig det nya systemet Millennium utan minst lika mycket om att ta tillvara digitaliseringens möjligheter i vården och att redan nu börja diskutera nya arbetssätt.

Victoria Mohlén: "Över 50000 ska utbildas i FVM"

Erica Sandberg, uppdragsledare strategiska digitaliseringsfrågor, om hur artificiell intelligens (AI) ska kunna stödja diagnoser och möjliggöra att rätt behandling kan ges tidigare, och även kunna förutsäga sjukdomar och hitta mönster som vi människor inte kan. På så sätt kan vården bli mer proaktiv.

Erica Sandberg: "AI i vården ska hitta nya mönster"

Webbutbildning om framtidens vårdinformationsmiljö

I webbutbildningen Framtidens vårdinformationsmiljö lär man sig mer om digitaliseringen inom hälso- och sjukvård ur olika perspektiv. Utbildningen riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal och ger kunskap om digitalisering inom hälso- och sjukvård.

För chefer är utbildningen en möjlighet att skapa dialog på arbetsplatsen om dessa frågor. Till hjälp finns ett stödmaterial som kan användas vid till exempel arbetsplatsträffar. Se sidan om utbildning:

Utbildning om framtidens vårdinformationsmiljö

Senast uppdaterad: 2020-03-17 16:19