Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Informationsmaterial

Här finns informationsmaterial om framtidens informationsmiljö. Använd det gärna som underlag för diskussion och dialog på arbetsplatserna.

Presentation om FVM - allmänt och aktuellt

PowerPoint-presentationen innehåller dels bilder med allmän information om FVM och vad framtidens vårdinformation innebär, dels aktuella bilder utifrån programmets status och aktiviteter framöver, främst hösten 2019. Som hjälp finns bakgrundsfakta och annan information i anteckningsfältet i flertalet bilder. Materialet kan med fördel kompletteras med lokala bilder.

Presentation om framtidens vårdinformationsmiljö.ppt

Folder om framtidens vårdinformationsmiljö

En ny folder (maj 2019) beskriver FVM och arbetet de närmaste åren: standardisering och gemensamma processer, tekniska förberedelser, lokala implementeringsprojekt, utbildning, tidplan och annat. Foldern är i trippelvikt A4-format. Ett mindre antal exemplar kan skickas för användning vid exempelvis utvecklingsdagar, arbetsplatsträffar eller liknande. Kontakta i så fall programmets administrativa stöd via fvm@vgregion.se

Textinnehåll i foldern om framtidens vårdinformationsmiljö

Se hur fram- och baksida och mittuppslaget ser ut

Det finns också en version där innehållet presenteras i A4-format på två sidor, anpassat för egen utskrift. På sidan 2 finns utrymme att lägga in adress till egna intranätssidor om FVM, eller annan lokal information i korthet. Ersätt i så fall bilden på QR-koden med egen information.

Utskriftsvänlig A4-version av foldern om FVM

Inspelade informationsmöten

Flera informationsmöten från turnén i november-december 2018 spelades in. Den första timmen består av en presentation av de övergripande målen för framtidens vårdinformationsmiljö, en beskrivning av systemet Millennium som blir vårdens nya IT-stöd, tidplan för införandet 2019-2023 och det förberedande arbetet. Därefter är det en frågestund i ungefär en halvtimme. Här är inspelningen från Borås:

Snabbtitta: korta delar från informationsmötet

Vision och mål (cirka 7 min)- det här ska vi uppnå med framtidens vårdinformationsmiljö
Vårdens nya IT-stöd (cirka 22 min) - presentation av Millennium och ett patientscenario som visar hur vi kan jobba på nya sätt tillsammans
Vad händer nu? (cirka 15 min) - det gemensamma arbetet 2019-2020, tidplan för införandet av Millennium och hur man kan engagera sig i arbetet

Filmerna fungerar tekniskt säkrast att titta på i webbläsaren Google Chrome.

Alla FVM-filmer på VGR:s Vimeokanal

Lyssningstips: Vårdpodden om framtidens vårdinformationsmiljö

Framtidens vårdinformationsmiljö är ämnet för VGR-podden Vårdpodden i juni 2019. Programägare Ragnar Lindblad intervjuas om möjligheterna med en gemensam vårdinformationsmiljö, utmaningarna i det förberedande arbetet 2019-2020 och vad medarbetare i hälso- och sjukvården har att se fram emot den dagen de första gången loggar in i Millennium.

Vårdpodden: "FVM - ett jobbigt införande med enorma möjligheter"

Webbutbildning om framtidens vårdinformationsmiljö

I webbutbildningen Framtidens vårdinformationsmiljö lär man sig mer om digitaliseringen inom hälso- och sjukvård ur olika perspektiv. Utbildningen riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal och ger kunskap om digitalisering inom hälso- och sjukvård.

För chefer i hälso- och sjukvården är utbildningen en möjlighet att skapa dialog på arbetsplatsen om dessa frågor. Till hjälp finns ett stödmaterial som kan användas vid till exempel arbetsplatsträffar. Se sidan om utbildning:

Utbildning om framtidens vårdinformationsmiljö

Senast uppdaterad: 2019-07-17 13:19