Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Summering augusti 2018 FVM

Vårdpersonal testar framtidens IT-stöd

Just nu upphandlas det kärnsystem som ska utgöra grunden i framtidens vårdinformationsmiljö. Som ett led i upphandlingen är omkring 500 medarbetare i augusti och september delaktiga i att bedöma användbarheten i system.
Dels genom livedemonstrationer där system visas och värderas, dels genom kliniska tester i ett särskilt testcenter i sjukvårdsmiljö. Testcentret ligger i Mölnlycke och VGR har iordningställt det just för att testa IT-system. Medarbetarsvaren från testcentret och utvärderingsmötena kommer att vägas in i bedömningen när det nya kärnsystemet upphandlas.

FVM hösten 2018 – tilldelningsbeslut och informationsträffar

Den 25 september gör VGR sitt tilldelningsbeslut och väljer en leverantör.

Under hösten kommer FVM att hålla nya informationsträffar runt om i Västra Götaland. Vårens informationsmöten mottogs överlag positivt, med bra betyg för mötet i stort och hur det svarade på de frågor om FVM som medarbetare inom hälso- och sjukvården har. 

I november till december håller programmet FVM informationsmöten i regionen. Syftet är att ge en aktuell lägesbild, berätta mer om vilket kärnsystem VGR då kommer att ha valt, tidplan och genomförande.

Informationsmötena vänder sig till chefer och medarbetare inom hälso- och sjukvården i VGR, de 49 kommunerna i Västra Götaland och de privata vårdgivare som VGR har avtal med. Antalet orter ökar jämfört med vårens runda med informationsmöten och besöken sker på följande platser (i lokaler på sjukhusen):

7 november

Alingsås lasarett

12 november

Mölndals sjukhus

19 november

Östra sjukhuset, Göteborg

20 november

Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

26 november

Norra Älvsborgs länssjukhus, Trollhättan

29 november

Södra Älvsborgs sjukhus, Skene

4 december

Södra Älvsborgs sjukhus, Borås

10 december

Skaraborgs sjukhus, Skövde

12 december

Skaraborgs sjukhus, Lidköping

13 december 

Skaraborgs sjukhus, Falköping OBS! Ändrat datum

17 december

Uddevalla sjukhus

20 december

Kungälvs sjukhus

 

Anmälan sker i Regionkalendern från och med mitten av september. Länkar och mer information kommer.

VästKom håller informationsmöten under hösten

VästKom, de västsvenska kommunalförbundens samorganisation, kommer att göra en FVM-turné under hösten. Det finns fyra stopp planerade i Skövde, Göteborg, Borås och Uddevalla. Medverkar gör bland andra Jan Ericsson, programchef för Omställningen i sjukvården, Ragnar Lindblad som är programägare för FVM och Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef i VGR.

Informationsmötena riktar sig främst till sjukvårdens chefer och medarbetare i kommunerna och politiker. Temat är ett kommunperspektiv på FVM: vad innebär de olika optionerna som kommunerna avropar från VGR? Vilka möjligheter och åtaganden följer av respektive option?

Nationellt samarbete om hälso- och sjukvårdsinformatik

Under hösten kommer programmet FVM att inleda ett samarbete med Stockholms läns landsting och Region Skåne kring en gemensam referensinformationsmodell – en modell som beskriver principer för hur informationskomponenter hänger samman.

Samarbetet ska ge en ny regional policy för informationsarkitektur –strukturen för informationshantering som ligger till grund för ett IT-system. Informationsarkitekturen i det kärnsystem som VGR upphandlar kommer att anpassas till den regionala policyn efter upphandlingen.

Programmet FVM kommer också att fortsätta att utveckla samarbetet kring standardiseringsarbete med centrala organisationer som eHälsomyndigheten, Inera och Socialstyrelsen.

Senast uppdaterad: 2019-01-10 11:03