Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Summering oktober 2018 FVM

Upphandlingen har överklagats

VGR:s beslut att tilldela Cerner Sverige AB avtalet att införa hälso- och sjukvårdens nya kärnsystem har överklagats av företaget DXC Technology. Ärendet hanteras av förvaltningsrätten och fram tills det att rätten fattat beslut får inte Västra Götalandsregionen arbeta med Cerner.

Programmet FVM räknar trots detta med att ha infört det nya kärnsystemet i hela regionen 2023. Arbetet med införandet stannar inte av på grund av överklagan. Det finns mycket som VGR måste få på plats vad gäller standardiseringar, termer och begrepp och en organisation för själva införandet. Det arbetet sker nu, och kräver inte att VGR arbetar med leverantören.

Förvaltningarnas ansvar för införandet av kärnsystemet

Västra Götaland kommer att delas upp i fyra geografiska områden vid införandet av det nya kärnsystemet. Indelningen och vilka aktörer som ingår kommer att beslutas i början av 2019, i samråd med berörda parter.

Redan nu är det klart hur de lokala införandeprojekten ska organiseras. Varje förvaltning har utsett, eller kommer att utse, ansvariga för införandet av det nya kärnsystemet.

De lokalt ansvariga för införandet har i uppdrag att

  • företräda sin förvaltning i frågor om införandet av kärnsystemet i den egna organisationen
  • planera budget och minimera produktionsbortfall på lokal nivå, relaterat till införandet av det nya kärnsystemet
  • delta i den gemensamma planeringen av budget och minimera produktionsbortfall på regional nivå, mellan förvaltningar
  • ta fram en strategi och metod för införande av kärnsystemet
  • hantera bemanning av införandet, både lokalt och i det regionala arbetet
  • utbilda alla medarbetare i det nya kärnsystemet

Nytt system för begrepp i hälso- och sjukvården  

En ny version av VGR:s begreppssystem för hälso- och sjukvården har beslutats av regionstyrelsen. Det nya begreppssystemet gäller nu för alla aktörer i Västra Götalands hälso- och sjukvård. Begreppssystemet är nödvändigt eftersom information ska vara gemensamt begriplig mellan kärnsystemet och andra informationssystem i regionen.

Nytt material på chefsplatsen

Den 9 oktober medverkade programmet FVM vid den årliga chefsdagen i VGR, som samlar regionens alla chefer. FVM deltog med en monter med bildspel och information om höstens informationsmöten. Intresset för FVM var stort, och det blev många bra samtal med engagerade chefer från hälso- och sjukvården i VGR.

För att ytterligare sprida kunskap om det nya kärnsystemet finns nu ett nytt informationsmaterial om FVM, tänkt att användas på arbetsplatsträffar och dylikt. Där finns det presentationsbilder och ett tydligt talarmanus som ska vara lätt att förstå oavsett hur mycket tidigare kunskap medarbetarna har om framtidens vårdinformationsmiljö.

Informationsmöten om FVM 

7 november drar höstens turné med informationsmöten om FVM igång, med premiär i Alingsås. Informationsträffarna är den största informationssatsningen under hösten riktad mot medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvården i VGR, kommunerna och privata vårdgivare.

Det blir information om kärnsystemet och införandet, men också gott om utrymme för egna frågor och dialog.

FVM i kommunerna

Kommunerna i Västra Götaland har tecknat olika optioner för införandet av det nya kärnsystemet. Frågor och svar om det kommunala perspektivet på det nya kärnsystemet finns samlade på VästKoms hemsida, vastkom.se.

Senast uppdaterad: 2019-01-10 11:03