Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Summering februari/mars 2018 Framtidens vårdinformationsmiljö FVM

Arbetet med Framtidens vårdinformationsmiljö fortsätter, inte minst vad gäller arbetet med upphandlingen av ett nytt kärnsystem för hela Västra Götalandsregionen. Det slutgiltiga förfrågningsunderlaget, det vill säga kravspecifikationerna till potentiella FVM-leverantörer, ska beslutas om den 15 maj, och därför pågår ett intensivt arbete med att färdigställa detta underlag. Representanter för programmet har varit ute och informerat alla förvaltningsledningar om FVM.

Avveckling av applikationer

FVM kommer att introducera ett nytt kärnsystem för vården i Västra Götalandsregionen; ett sammanhållande kärnsystem som rymmer allt från gemensam journal till gemensam läkemedelslista till stöd för resurshantering, och så vidare. Tack vare detta system så kommer andra applikationer i vården att bli överflödiga och kunna ersättas av just kärnsystemet. Objektledare, objektspecialister och specialister från hälso- och sjukvården har tillsammans med upphandlingsprojektet gjort en analys av befintliga applikationer och IT-stöd, för att se vad kärnsystemet kommer kunna ersätta.

Det finns nu ett beslut om vilka applikationer/IT-stöd som rekommenderas ersättas; 28 applikationer totalt. Det föreslås att dessa 28 applikationer ersätts och att de objektägare som berörs får i uppdrag att förbereda avveckling av applikationerna, så att det sker i god tid.
Det slutgiltiga beslutet om vilka applikationer som avvecklas kommer dock inte vara färdigt före dess att en leverantör och lösning har upphandlats.

VGR stärker upp programstyrgruppen med ett tydligare linjeansvar

För att få ett tydligare linjeansvar har programstyrgruppen för FVM förstärkts: Ann-Marie Schaffrath, sjukhusdirektör på SÄS, och Jörgen Thorn, sjukhusdirektör på SkaS ingår numera i styrgruppen och Ann-Sofi Lodin, regiondirektören, går in som ordförande.

Ragnar Lindblad, tidigare avdelningschef för vårdens digitalisering inom koncernstab hälso- och sjukvård, går in som FVM-programägare på 100 procent.

En gemensam standard för regionen

För att det nya kärnsystemet ska fungera mellan alla aktörer i regionens hälso- och sjukvård krävs att man ”talar samma språk”. Det finns därför, kopplat till kärnsystemet, en begreppsmodell som alla ska använda, så att samma ord betyder samma sak i såväl Frölunda som Vänersborg. Detta möjliggör då effektiv kommunikation mellan hälso- och sjukvårdspersonal på alla vårdenheter, gör så att rapporteringen och uppföljningen blir lätt för vem som helst inom vården att direkt förstå, och skapar effektiva processflöden i hela patientresan, vart resan än tar patienten geografiskt.

Senast uppdaterad: 2019-01-10 11:03