Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Summering januari 2018 Framtidens Vårdinformationsmiljö FVM

VGR upphandlar nytt vårdinformationssystem

VGR upphandlar ett nytt vårdinformationssystem som ska bli framtidens huvudsakliga IT-stöd för alla medarbetare i hälso- och sjukvården. Det kommer till stor del att ersätta de system som används idag.

Dialog för bästa möjliga IT-stöd för sjukvården och patienterna

Just nu är upphandlingen inne i en dialogfas där VGR träffar möjliga leverantörer.  Tanken med dialogen är att ge leverantörerna goda möjligheter att sätta sig in i VGR:s behov medan VGR som köpare ökar sin kunskap om de möjligheter som finns på marknaden. På så sätt ska dialogen bidra till att VGR ska få med alla relevanta krav i förfrågningsunderlaget och att anbudsgivarna kan lämna rättvisande anbud som väl motsvarar VGR:s och patienternas behov.

Vårdpersonal involverade hela vägen

De som bäst kan beskriva vilket IT-stöd hälso- och sjukvården behöver är förstås våra egna medarbetare – hälso- och sjukvårdspersonalen. Därför är de involverade i upphandlingens alla led. När valet av leverantör ska vara klar i slutet av september 2018 väntas totalt omkring 1500 medarbetare ha varit involverade.

FVM on tour

Under hösten 2017 genomfördes FVM on tour, en serie med 15 workshops runtom i Västra Götaland. Där var 550 medarbetare från hälso- och sjukvården med och bidrog med idéer om vilka funktioner det nya systemet behöver ha för att klara kraven från vitt skilda verksamheter. Bland deltagarna fanns samtliga VGR:s hälso- och sjukvårdsförvaltningar och representanter för de 49 kommunerna i Västra Götaland. Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, fysioterapeuter, chefer och många andra arbetsgrupper har varit med. Samtliga medicinska specialiteter deltog. FVM on tour var sista steget i insamlingen av verksamheternas krav på systemet, ett arbete som därmed är klart.

Hälso- och sjukvårdspersonalen ska testa och bedöma IT-lösningar

Efter sommaren kommer medarbetare från hälso- och sjukvården vara med och utvärdera de olika leverantörernas lösningar. Dels kommer det att göras genom livedemonstrationer där en testpanel bestående av 500 medarbetare ger sin bedömning av leverantörernas lösningar. Dels kommer det att göras kliniska tester i vårdmiljö där hälso- och sjukvårdspersonalen får prova på olika leverantörers system. Lokaler med en särskild testmiljö håller på att iordningställas för detta. 

Dialog med förvaltningsledningar

För att vi ska kunna nyttja det nya systemet krävs omfattande arbete med regiongemensamma standardiseringar av vårdens processer, termer och begrepp. FVM:s programledning åker just nu runt och träffar förvaltningsledningar för en första dialog om det stora förändringsarbetet som startar nu och hur vi i VGR tillsammans organiserar arbetet för att nå målen med FVM.

Senast uppdaterad: 2019-01-10 11:03