Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Summering FVM april 2019

Bilden föreställer en person som går webbutbildningen om framtidens vårdinformationsmiljö och digitaliseringen i vården.

Premiär för webbutbildning om framtidens vårdinformationsmiljö

Nyfiken på framtidens vårdinformationsmiljö? Nu finns en webbutbildning där man får lära sig mer om digitaliseringen inom hälso- och sjukvård, både på ett generellt plan och med koppling till framtidens vårdinformationsmiljö. Utbildningen består av fem delar på cirka 10 minuter vardera.

Frågorna som tas upp handlar bland annat om hur ny teknik som artificiell intelligens (AI) kan användas i hälso- och sjukvården, hur vi kombinerar informationssäkerhet och tillgång till information och vilka etiska frågor vi behöver vi ställa oss kopplat till digitaliseringen.

Utbildningen riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal i Västra Götalandsregionen, kommunerna i Västra Götaland och privata vårdgivare med avtal. För chefer kan den användas som underlag för dialog på arbetsplatsen om förändringar och nya möjligheter som kommer i och med framtidens vårdinformationsmiljö.

Läs mer på sidan om utbildning

"Ni leder utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård"
Carolina Wallenius, vd för Cerner Sverige AB, och Daniel Mead, kundansvarig i Norden för Cerner.
Carolina Wallenius, vd för Cerner Sverige AB, och Daniel Mead, kundansvarig i Norden för Cerner.
Fotograf: Lena Löfgren


Den 10 april träffades för första gången de implementeringsansvariga, lokala projektledare och företrädare från leverantören av vårdens nya IT-stöd Millennium, Cerner Sverige AB. Syftet var att lära känna varandra och att inleda dialog och samarbete om frågor kopplade till de lokala införandeprojekten, men också det regiongemensamma arbetet under 2019–2020.

Cerner Sverige AB:s vd Carolina Wallenius inledde med att säga att programmet FVM och Cerner nu inlett ett samarbete som kommer att förändra svensk sjukvård. Hon lyfte särskilt fram det unika med att både Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland ingår i samarbetet, och menade att FVM nu leder utvecklingen av hälso- och sjukvården i Sverige.

Implementeringsgruppen fick också fördjupad information om hur införandet av Millennium kommer att gå till. Vi passar på att tipsa om sidan med frågor och svar här på Vårdskiftet, där vanliga frågor från hälso- och sjukvården besvaras övergripande. Sidan fylls på kontinuerligt.

Vanliga frågor och svar

Stort engagemang i workshop om kommunikationens betydelse för FVM

"Det här gör vi tillsammans". Det var en av slutsatserna när implementeringsansvariga, lokala projektledare och kommunikatörer från hälso- och sjukvårdsförvaltningarna i VGR träffades den 25 april för en gemensam workshop om kommunikation. Fokus låg på vad som behöver hända under 2019, vilka de viktigaste målgrupperna är och hur vi når dem.

Enligt deltagarna i workshoppen är verksamhetschefer och vårdenhetschefer fortsatt prioriterade målgrupper, men också enskilda personer som genom uppdrag och roller har särskilt ansvar för utvecklingsarbete och medicinsk kvalitet.

Många kloka förslag och idéer kom fram under workshoppen. Det finns en stor samstämmighet om att det krävs gemensamma krafter från FVM:s kommunikationsteam och förvaltningarnas kommunikationsenheter för att det ska bli ett framgångsrikt införande av nya arbetssätt och en gemensam vårdinformationsmiljö.

Senast uppdaterad: 2019-04-29 11:10