Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Summering FVM augusti 2019

Publicerad:

Ny fas i programmet när hösten drar igång

I slutet av juni godkändes de styrande dokumenten mellan Västra Götalandsregionen och leverantören av Millennium, Cerner Sverige AB, som ligger till grund för det fortsatta arbetet inom programmet FVM. I och med höstens intåg går nu programmet in i nästa fas, med alltfler personer som har formella uppdrag eller på andra sätt är engagerade i arbetet. Det centrala programkontoret, som sedan juni har lokaler på Bergfotsgatan i Mölndal, växer och samarbetet med Cerner tar alltmer tydlig och konkret form.

Ett exempel är de nulägesanalyser i vården som görs i september och oktober – se lägessummeringen för juni. Cerners medarbetare besöker Kungälvs sjukhus vecka 38, SÄS vecka 39 och SU vecka 40. Parallellt med besöken på sjukhusen sker också ett antal besök i primärvården. Nu i höst börjar också de första utbildningarna om Millennium för projektdeltagare som Cerner tillhandahåller.

Även projekten inom FVM rekryterar allt fler deltagare, inte minst projektet Standardisering och kliniskt innehåll som under hösten knyter upp ett stort antal medarbetare från hälso- och sjukvården för det kommande arbetet med gemensamma processer och arbetssätt. Rekryteringen går via de lokala implementeringsprojekten. Här finns kontaktuppgifter för frågor vad gäller den egna verksamheten och hur man kan engagera sig på olika sätt:
Lokala kontaktpersoner

Visning av Millennium vid höstens informationsmöten – anmälan öppen

Nu går det att anmäla sig till något av höstens alla informationsmöten om framtidens vårdinformationsmiljö. Under oktober och november blir det 2-3 möten per dag under femton dagar på olika platser i Västra Götaland.

En stor del av mötet består av en visning av funktionerna i Millennium och hur systemet kan stötta och utveckla hälso- och sjukvården. Det kommer också att handla om målbilden för FVM, nya gemensamma arbetssätt och processer och vad som krävs framåt för ett lyckat införande under 2021 och 2022.

Informationsmötena hålls huvudsakligen i möteslokaler på Västra Götalandsregionens sjukhus, men man väljer själv vilket möte man vill gå på, oavsett arbetsort eller vilken organisation man tillhör. Varje mötesdag finns två eller tre möten att välja på och det går nu att anmäla sig. Mer information och länkar till anmälningsformulär:
Informationsmöten hösten 2019.

Alla delar av webbutbildningen på plats

Digitaliseringens möjligheter i stort för hälso- och sjukvården, nyttan med enhetligt strukturerad information, olika perspektiv på informationssäkerhet och etiska frågeställningar kopplat till den nya vårdinformationsmiljön – det är områden som tas upp i webbutbildningen som lanserades i våras. Nu är alla delar publicerade och finns på VGR:s lärplattform.

Utbildningen tar sammanlagt ungefär en timme och vänder sig till alla som berörs av framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). Den bidrar till kompetensutveckling som ska underlätta övergången till Millennium. De frågor som tas upp kan med fördel också användas som utgångspunkt för diskussion om de möjligheter som FVM innebär för den egna verksamheten. På webbsidan om utbildningen finns därför stödmaterial för chefer inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland:
Utbildning FVM

Publicerad: