Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Summering FVM februari 2019

Publicerad: Uppdaterad:
Gruppbild implementeringsansvariga och lokala projektledare, FVM.
Implementeringsansvariga och lokala projektledare, från vänster: Thomas Malmberg (SU), Michaela Moonen (SU), Erik Kullingsjö (Habilitering och hälsa), Lillemor Berggren (NU-sjukvården), Jussi Taipale (Kungälvs sjukhus), Olof Danielsson (SÄS), Kajsa Ejnell (Närhälsan), Thomas Karlsson (Närhälsan), Fredrik Larsson (SÄS) och Benny Johansson (Närhälsan). Saknas på bilden: Susanne Gustavsson (SkaS), Anette Gideberg (SkaS), Peter Häyhänen (SÄS), Johan Rudqvist (Närhälsan) och Maria Bertilsson (NU-sjukvården).

Samarbetet igång inför de lokala införandeprojekten

En stor del av arbetet inom FVM handlar om att planera för införandet av Millennium i etapper i fyra geografiska områden. Alla förvaltningar, liksom de 49 kommunerna i Västra Götaland och alla privata vårdgivare som VGR har avtal med, har egna införandeprojekt enligt en gemensam modell.

De ansvarar för att förbereda den egna verksamheter på övergången till Millennium, bland annat vad gäller utbildning av medarbetare, förändringsledning och hur man ska hantera produktionsplaneringen under driftstarten för att minimera störningar.

Gruppen med implementeringsansvariga och lokala projektledare har formerats och har börjat träffas regelbundet för att få information, diskutera och ta beslut i gemensamma frågor. Gruppen leds av en projektledare inom programmet FVM. Oavsett när en verksamhet kommer att gå över till Millennium krävs ett gemensamt arbete. Det inleds under 2019 så det lokala engagemanget behövs redan nu.

Vi det senaste mötet den 20 februari diskuterades bland annat om det kommande arbetet med migrering av data från nuvarande system till Millennium, utbildningsinsatser och kommunikationsfrågor.

Vill du veta mer om arbetet i de olika förvaltningarna? Här finns kontaktuppgifter till de olika implementeringsansvariga: Lokala kontaktpersoner

 

Klart med beslutsprocessen för optioner inom flera områden

Avtalet mellan VGR och Cerner innehåller flera optioner, det vill säga funktionalitet som vi ännu inte bestämt om vi vill utnyttja i Millennium. Regionens styrgrupp FVM Beredning har nu beslutat hur beslutsprocessen för optionerna ska gå till. Ett beslutsunderlag ska tas fram per option under våren och vara klart i maj. Jesper Poucette, projektledare inom programmet FVM, håller ihop arbetet som drivs av de berörda verksamheterna i regionala grupper.

FVM Beredning tar sedan ställning till underlaget för slutligt beslut i Koncernledning hälso- och sjukvård i slutet av maj. Alternativen är att säga ja till optionen inom ordinarie tidplan, att avvakta med beslut till senare i processen eller att säga nej. Beslutet om respektive option tas för regionen i sin helhet för att få så stor nytta som möjligt av funktionerna.

De områden som omfattas av optionerna är

  • laboratorieinformationssystem inom klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk virologi, klinisk immunologi, klinisk patologi, transfusionsmedicin och klinisk genetik
  • anestesi- och intensivvård
  • elevhälsa inom Västra Götalandsregion
  • stödfunktioner inom bland annat lager- och materialhantering
Publicerad: