Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Summering FVM juni 2019

Publicerad:

Lansering av erbjudandet om optioner för kommunal hälso- och sjukvård

Nu har erbjudandet om att ansluta kommunal hälso- och sjukvård till Millennium gått ut till kommunerna i Västra Götaland. Tre kommunala optioner (valbar funktionalitet) ingår i avtalet med Cerner: IT-stöd för informationsutbyte mellan vårdgivare, IT-stöd för elevhälsa och IT-stöd för kommunal hälso- och sjukvård.

Den 12 juni fick de 49 kommunerna e-brev med information om erbjudandet om optioner, länkar till filmer som presenterar funktionaliteten i Millennium speciellt anpassade för kommunernas behov och annat stödmaterial. Sista datum för att skriva avtal om optionerna är den 26 november 2019.

Programmet FVM och VästKom planerar ett flertal aktiviteter de kommande månaderna för att stötta kommunerna inför deras beslut. En ny webbsida som beskriver den kommunala hälso- och sjukvården som en del av framtidens vårdinformationsmiljö finns här på Vårdskiftet: Hälso- och sjukvård i kommunerna

Ett steg längre även för optionerna inom VGR

Avtalet mellan VGR och Cerner innehåller också flera optioner för Västra Götalandsregionens eget användande av Millennium, det vill säga funktionalitet som VGR kan välja att använda (genom att avropa) men som först krävt fördjupad analys. Regionövergripande arbetsgrupper har tagit fram beslutsunderlag under våren. Styrgruppen FVM Beredning beslutade vid sitt möte den 12 juni att:

  • avropa optionerna för stödfunktioner inom bland annat lager- och materialhantering
  • ytterligare analysera optionen för elevhälsa i VGR gällande kostnaden, men man avser att avropa
  • avvakta med avrop av optionerna för anestesi- och intensivvård. Programmet FVM får i uppdrag att analysera ett erbjudande från Cerner om samarbete och utveckling av ny funktionalitetförlänga analysperioden för optionerna för laboratorieinformationssystemen till och med augusti

De optioner som sedan avropas kommer att ingå i design- och konfigureringsarbetet under 2019-2020. Funktionaliteten för elevhälsan kommer att designas tillsammans med kommunerna.

Mer om beslutsprocessen för optionerna i lägessummeringen februari 2019

Aktuellt informationsmaterial om FVM

Nu finns en ny, övergripande presentation av framtidens vårdinformationsmiljö på sidan med informationsmaterial om FVM. Den innehåller dels en allmän del om FVM är, dels ett antal bilder om vad som är aktuellt under hösten 2019 och 2020. Alla bilder har fördjupande fakta i anteckningsfältet så att det ska vara lätt att prata kring bilderna till exempel vid möten med medarbetare. Det är självklart fritt fram att lägga till egna bilder efter behov.

Det finns också en ny folder som beskriver framtidens vårdinformationsmiljö och de olika ingående delarna av arbetet: standardisering och gemensamma processer, de tekniska förberedelserna, de lokala implementeringsprojekten, utbildning, tidplan och annat. Ett mindre antal exemplar kan beställas för användning vid exempelvis utvecklingsdagar, medarbetarträffar eller liknande. Kontakta i så fall programmets administrativa stöd via fvm@vgregion.se. På sidan med informationsmaterial finns foldern i pdf för den som vill innehållet digitalt.

På samma sida finns också kortversioner av filmat informationsmöte från december 2018. Inspelningen är delad i tre delar som gör det lätt att snabbt få en överblick över vision och mål (7 min), allmän beskrivning av Millennium och hur systemet kan användas genom ett patientscenario (22 min) och hur det gemensamma arbetet och implementeringen ska gå till (15 min).

Informationsmaterial om FVM

Kort om höstens aktiviteter: nulägesanalyser och informationsmöten

I september-oktober kommer Cerner att göra studiebesök i några av förvaltningarna i VGR för att få en bild av befintliga arbetssätt och rutiner. Dessa nulägesanalyser är första steget på det gemensamma arbetet med standardisering och gemensamma processer under 2019-2020.

De som får besök är Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Södra Älvsborgs sjukhus och Kungälvs sjukhus samt delar av Närhälsan. Urvalet av förvaltningar har gjorts av gruppen med implementeringsansvariga i samråd med Cerner och ska täcka in ett stort, ett medelstort och ett mindre sjukhus. De enheter som får besök får direktinformation med detaljerade instruktioner.

I oktober-november blir det en ny turné med informationsmöten om FVM runt om i Västra Götaland, denna gång i samarbete med Cerner. För första gången får vi då se hur patientens resa genom Millennium ser ut och hur systemet kan komma att fungera för olika professioner. Planering pågår och så snart datum och platser är klara kommer mer information, bland annat här på Vårdskiftet.

Tips! FVM i Vårdpodden och VGRfokus

Framtidens vårdinformationsmiljö är i fokus i det senaste avsnittet av VGR-podden Vårdpodden som gästas av programägare Ragnar Lindblad. Under rubriken "FVM – ett jobbigt införande med enorma möjligheter" berättar han öppenhjärtigt om möjligheter, utmaningar och vad medarbetare i hälso- och sjukvården har att se fram emot den dagen de första gången loggar in i Millennium. Lyssna här

VGR:s nyhetssajt VGRfokus har också uppmärksammat FVM nyligen, i en artikel som publicerades i samband med att erbjudandet till kommunerna gick ut. I nyheten beskrivs hur den nya, gemensamma vårdinformationsmiljön ska underlätta för både invånare och medarbetare:
Nytt vårdsystem ska ge patientarbete istället för pappersarbete

Publicerad: