Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet Hoppa till chatbot

Summering FVM maj 2019

Publicerad:
Två personer pratar med varandra i VGR:s monter på mässan Vitalis.
Bild från VGR-montern på e-hälsomässan Vitalis i Göteborg 21-23 maj 2019. I FVM:s del av montern fanns bland andra Anne-Lii Clemensson på plats för att representera programmet FVM. Här pratar hon med Hanna Svensson, systemförvaltare från SÄS.
Fotograf: Lena Löfgren

Intensiva förberedelser under våren

Under våren har programmet FVM haft fokus på frågor som behöver vara klara inför nästa fas i arbetet, då vi tillsammans ska anpassa Millennium till behoven och visionerna inom hälso- och sjukvården. Det handlar bland annat om att fastställa programövergripande styrdokument, besluta om tidplanen framåt och att bygga upp organisationen inför det kommande arbetet med regional design under 2019-2020.

Det har varit ett intensivt arbete som görs tillsammans med leverantören av Millennium, Cerner. Parallellt pågår lika intensivt arbete inom de olika projekten. Projektet Standardisering och kliniskt innehåll har i vår haft introduktionsdagar för en större grupp nya processledare och konfigurationsanalytiker. Det är de som ska leda arbetet med att etablera gemensamma kliniska och administrativa processer och arbetssätt. Under hösten kommer alltfler medarbetare att rekryteras till olika uppdrag. Här kan du läsa mer om projektet och hur du kan vara med i arbetet:

Standardisering och gemensamma processer

Även de tekniska förberedelserna som krävs för att skapa en modern vårdinformationsmiljö är igång. Läs gärna mer på den nya webbsidan som beskriver områden som migrering av data, integration mellan olika vårdsystem och modell för support och förvaltning:

Tekniska förberedelser

Klart med tillsättningen av FVM Klinisk ledning

FVM Klinisk ledning ska fungera som ledningsgrupp i det kommande arbetet med den regionala designen av Millennium. Gruppen ska se till att Millennium anpassas i enlighet med nationella och regionala riktlinjer för standardisering av processer i vården. Den ansvarar också för att anpassningen görs så att Millennium blir ett effektivt stöd i den dagliga verksamheten.

Gruppen utses av koncernledning hälso- och sjukvård. Deltagarna representerar hälso- och sjukvårdsförvaltningarna i Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. De här personerna ingår:

Ragnar Lindblad (ordförande) - programägare FVM, Koncernkontoret
Anne Haglund Olmarker - chefläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Per Hjerpe - FOUU, Närhälsan
Peter Häyhänen - utvecklingschef, Södra Älvsborgs sjukhus
Lotta Jonzén - kommunföreträdare, Lerum
Rolf Jungnelius - verksamhetschef, Södra Älvsborgs sjukhus
Linda Jörgensen - enhetschef, Kungälvs sjukhus
Per Karlsson - FOUU, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Karin Möller - kunskapsstyrning, Koncernkontoret
Ann-Charlotte Nyrén - kommunföreträdare, Tjörn
Monica Radeberg - chefläkare, Närhälsan
Johan Rudqvist - utvecklingschef, Närhälsan
Anki Snygg - chefsjuksköterska, Södra Älvsborgs sjukhus
Maria Söderberg - verksamhetschef, Skaraborgs sjukhus
Christina Utterberg - chefsjuksköterska, NU-sjukvården

Ny kommunikationsplan för 2019-2023

Vi i Västra Götaland skapar en modern vårdinformationsmiljö som ger invånarna en tillgänglig hälso- och sjukvård med hög kvalitet och stor delaktighet – det är huvudbudskapet i den nya kommunikationsplanen för programmet FVM. Planen omfattar hela programtiden, 2019-2023, men innehåller också en särskild del som ska uppdateras varje år.

Huvudbudskapet lyfter tydligare än tidigare fram invånarperspektivet, att FVM är en satsning på verksamhetsutveckling och att det är ett samarbete mellan flera parter: Västra Götalandsregionen, privata vårdgivare och kommunerna i Västra Götaland.

Dokumentet är styrande för vår kommunikation och beskriver programmets kommunikationsstrategi, huvudbudskap och de viktigaste delbudskapen, prioriterade målgrupper, kommunikationsmål och önskade effekter av kommunikationsinsatserna under programmets olika faser. Kommunikationsplanen finns på FVM:s förstasida här på Vårdskiftet:

www.vgregion.se/fvm

Stort intresse för FVM på Vitalis

Det var många som ville prata om Millennium och framtidens vårdinformationsmiljö på e-hälsomässan Vitalis i Göteborg den 21-23 maj. FVM fanns på plats i den stora VGR-montern som i sin helhet hade digitaliseringssatsningar som tema. Det blev bra diskussioner där representanterna från programmet FVM fick med sig bra input från medarbetare som besökte mässan.

Vid ett halvdagsseminarium för 450 personer, främst VGR-anställda, under rubriken "Tillsammans i en digital vardag" presenterade FVM:s programledare Annika Mortensen arbetet framåt och vad som händer i höst. Mer om det i kommande lägessummeringar.

Publicerad: