Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Summering FVM mars 2019

Klart med områdesindelning för införandet av vårdens nya IT-stöd

Nu är det klart vilka verksamheter som ingår i de fyra områden som etappvis går över till hälso- och sjukvårdens nya IT-stöd, Millennium. När flera av de befintliga, stora vårdsystemen ska ersättas av Millennium kommer det att ske vid samma tidpunkt för all berörd verksamhet i ett geografiskt område åt gången: södra, västra, norra och östra området. Genom beslutet fastställs också i vilken ordning de olika områdena går över till den nya vårdinformationsmiljön.

Läs mer i nyheten om områdesindelningen

Framtidens vårdinformationsmiljö på e-hälsomässan Vitalis i maj

Den 21–23 maj tar Nordens ledande e-hälsomässa Vitalis plats på Svenska Mässan i Göteborg. I Västra Götalandsregionens monter presenteras några av de större, pågående digitaliseringsprojekten, bland annat framtidens vårdinformationsmiljö. Det övergripande temat i montern är hur hälso- och sjukvården kan skapa förutsättningar för digitala lösningar som bidrar ett gott liv för alla i Västra Götaland.

Under mässan finns representanter från FVM på plats. Vill du veta mer om vad satsningen på ett nytt vårdinformationssystem kommer att innebära, vilka förberedelse som behöver göras och hur du som arbetar inom hälso- och sjukvården kan vara med i arbetet? Välkommen till VGR:s monter! Anställda i Västra Götalandsregionen är välkomna att gå in på mässan kostnadsfritt. Anmälan ska göras i förväg.

På torsdag eftermiddag den 23 maj arrangerar VGR seminariet "VGR - tillsammans i en digital vardag", där vi visar konkreta exempel på pågående digitaliseringssatsningar. Seminariet ger också en aktuell lägesbild av programmet FVM. Eftermiddagen riktar sig till chefer och medarbetare som har nyckelroller i utvecklingen av digitalisering inom hälso- och sjukvården, men även andra intresserade är välkomna. Antalet seminarieplatser är begränsat och anmälan ska göras senast 22 april.

Läs mer om VGR på Vitalis 2019

Vitalis webbplats

Kort om pågående projekt

Ett av teknikprojekten inom programmet FVM heter Infrastruktur och drift. Nu i mars och april är leverantören Cerners applikationsteam i Göteborg för att tillsammans med projektet sätta upp och testa den tekniska miljön, det vill säga all den tekniska infrastruktur som krävs för att kunna påbörja konfigurationen av Millennium.

I miljön ingår exempelvis datahall med servrar och lagring, nätverk, och även omkringliggande mjukvara som ska säkerställa en fungerande lösning. En väl fungerande teknisk miljö är grunden för att övriga projekt inom FVM ska kunna börja konfigurera och arbeta med Millennium.

Senast uppdaterad: 2019-03-29 15:44