Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Summering FVM november 2019

Publicerad: Uppdaterad:
Fyra kvinnor står runt ett ståbord vid en monter på primärvårdsdagen 2019.
FVM:s monter på primärvårdsdagen 2019, med representanter för både offentlig och privat primärvård i programmet på plats: Maria Johansson, Victoria Mohlén (projektledare för utbildning), Kajsa Ejnell och Leena Ekberg.

Kort om läget angående ny tidplan för driftstarterna av Millennium, tips på inspelad version av demovisningen av Millennium från höstens informationsmöten och nytt projekt för MT-utrustning - det är något av innehållet i lägessummeringen för november.

Ny tidplan fastställs inom kort

Tidplanen för införandet av Millennium i etapper kommer att bli klar inom kort. Vid FVM:s styrgruppsmöte den 26 november fastställdes första driftstart till våren 2022, i linje med beslutet i september att skjuta upp den i ungefär ett år. Det är också klart att även övriga etapper skjuts framåt i tiden på motsvarade sätt. Mer information kommer efter nästa styrgruppsmöte, den 11 december.

Rekryteringen av verksamhetsexperter igång

Den första november gick startskottet för rekryteringen av verksamhetsexperter inför det gemensamma designarbetet av Millennium under nästa år. De implementeringsansvariga har fått information om vilka resurser som behövs och hur mycket tid de som rekryteras till FVM behöver vara delaktiga under designfasens inledande månader.

Implementeringsansvariga arbetar nu tillsammans med chefer i respektive förvaltning i VGR för att hitta lämpliga kandidater och stötta verksamheterna i att planera för deras frånvaro. I de fall en förvaltning har svårigheter att tillsätta en resurs kommer implementeringsgruppen att samarbeta för att hitta en lösning. Verksamhetsexperterna från VGR ska vara tillgängliga för designarbetet från den 2 mars 2020.

Kommunerna i Västra Götaland kommer in i denna process efter att det är klart vilka optioner man väljer att avropa, vilket ska vara klart under mars 2020. Projektet kommun-FVM tar fram en modell för hur kommunerna ska rekrytera sina verksamhetsexperter. Även privata vårdgivare kommer inom kort att bjudas in till nästa års designarbete.

Framtidens vårdinformationsmiljö - en angelägenhet för patienter och invånare

Den 27 november genomfördes en workshop med invånare och patienter på temat Framtidens patientportal, arrangerad av programmet FVM och enheten vårdens digitalisering. Eftermiddagen inleddes med en kort presentation om vad FVM är, och frågorna var många. Det var stor aktivitet och engagemang under workshopen, som hade fyra teman: egenvård och kontakt med vården, egen hälsa, support och användarvänlighet.

Det fanns också möjlighet för deltagarna att lämna synpunkter på befintliga e-hälsotjänster. Många uttryckte att det var mycket positivt med den här typen av arrangemang, och vill ha det återkommande. De idéer och synpunkter som framkom under dagen kommer att omhändertas i det fortsatta arbetet.

Stort sug efter medverkan från FVM

Programmet FVM är efterfrågat i många sammanhang, och det märks tydligt att alltfler känner till vad som är på gång. Några större aktiviteter där framtidens vårdinformationsmiljö varit och är på agendan är Primärvårdsdagen i fredags den 29 november, branschrådet för privata vårdgivare i januari och en visning av Millennium för politikerna i hälso- och sjukvårdsstyrelsen i februari 2020.

Textad demovisning av Millennium

Höstens stora turné med informationsmöten om FVM avslutades i Lidköping den 27 november. Sammanlagt har drygt 3000 personer nu sett demovisningen av Millennium, med exempel på funktioner och arbetsflöden vi har att vänta oss när systemet är infört och de gemensamma processerna är etablerade. För dig som missade detta, eller vill ta del av innehållet igen, finns en inspelad visning som nu också är textad. Du hittar den här: Informationsmaterial FVM

Kort om pågående arbete i programmet FVM

  • Påbörjat arbete med startkonfiguration av Millennium. Avsikten med en startkonfiguration är att när verksamhetsexperterna börjar sitt arbete så ska det finnas en lämplig demonstrationsmiljö att arbeta i. Den ska bland annat stödja delar av VGR:s organisation, begreppssystem och utvalda processer inom akutvård, ambulansverksamhet, primärvård och vårdavdelning.
  • Nytt projekt för medicinteknisk utrustning. Programmet har startat ett MT-projekt (medicinsk teknik) som fokuserar på integrationen mellan Millennium och olika sorters utrustning såsom mätutrustning, övervakningsutrustning och pumpar. Arbetet är nyligen påbörjat och kommer att kunna beskrivas mer ingående så småningom.
Publicerad: