Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Summering FVM oktober 2019

Publicerad: Uppdaterad:
Medverkande vid informationsmöte om framtidens vårdinformationsmiljö vid Mölndals sjukhus i oktober 2019.
Medverkande vid informationsmöte om FVM i Mölndal: Frida Källman Domack från Cerner, Christoffer Rydén från programmet FVM och Åsa Sand från Mölndals sjukhus som hälsade alla välkomna.

I lägessummeringen kan du läsa om patientmedverkan, samarbete med Region Skåne om utbildningsinsatser, responsen för den pågående turnén med informationsmöten och Vårdpodden som i det senaste avsnittet handlar om arbetet med att skapa gemensamma processer och arbetssätt.

Patienter medverkar i designen av Millennium och digitala tjänster i patientportalen

Invånare, patienter och närstående är viktiga i arbetet med att utveckla och förbättra vården. Programmet FVM rekryterar därför personer som kan bidra till att patienters och närståendes synpunkter, erfarenheter och upplevelser tas tillvara. De ska vara med i designarbetet under 2020 för att utveckla vårdens processer. Gruppen som ansvarar för detta påbörjar intervjuer i slutet av november med dem som har anmält sitt intresse för att vara med.

Den 27 november genomförs en workshop som ska fånga upp vilka förväntningar och behov av funktioner och digitala tjänster som patienter och invånare har. Resultatet från workshopen ska användas i det kommande arbetet med att utveckla patientportalen och de digitala tjänster som ska ingå. Inbjudan vänder sig till patient- och brukarföreningar.

Läs mer på 1177.se: Patient som medskapare

Samarbete mellan VGR och Region Skåne om utbildning

Både Västra Götalandsregionen och Region Skåne har valt Millennium som nytt vårdinformationssystem, och samverkar inom olika delområden inför införandet i vården. Nyligen hade utbildningsteamet i programmet FVM en arbetsdag tillsammans med träningsteamet i Skåne. Teamen inledde diskussioner om framtida samarbete och på vilket sätt vi kan dra nytta av varandra. Läs mer om modellen för utbildning inför införandet av Millennium: Utbildning i FVM

Höstens turné rullar vidare – inspelat informationsmöte finns nu publicerat

Ungefär 1900 personer har hittills kommit på höstens informationsmöten om framtidens vårdinformationsmiljö – och turnén fortsätter under hela november. Det är första gången som Millennium visas för en bredare publik, med ett patientscenario som ger en bild av funktionerna i systemet och hur arbetssätt och processer kommer att förändras när Millennium är infört.

Efter varje mötesdag skickas en enkät ut ör att kontinuerligt finslipa mötena och få in deltagarnas reflektioner. Sammantaget får mötena ett gott betyg och många anger att de har en positiv inställning till införandet av Millennium och satsningen på framtidens vårdinformationsmiljö.

Det finns samtidigt viss oro framförallt från medicinska sekreterare som ser att deras yrkesroll kommer att förändras när journaldokumentationen kommer att göras på nytt sätt i och med införandet av Millennium. Dessa frågor är väl kända inom programmet FVM och kommer bland annat att omhändertas i arbetet med att etablera gemensamma arbetssätt och kliniska och administrativa processer under 2020 .

Ett av mötena i Borås den 14 oktober spelades in och kan nu ses i efterhand. Även presentationen från mötet finns tillgänglig som stöd eller att använda vid APT eller andra sammanhang. Inspelningen nås från sidan med informationsmaterial om FVM här på Vårdskiftet: Informationsmaterial

Standardisering och gemensamma processer i Vårdpodden

Erik Fernholm, projektledare för standardisering och gemensamma processer, är senaste gäst i Vårdpodden som handlar om vårdutveckling. Han berättar bland annat om det pågående arbetet med att rekrytera de verksamhetsexperter som under 2020 ska vara med och designa Millennium efter behoven i hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Målet är komma överens om gemensamma arbetssätt och processer inom ett antal identifierade områden.

- En specialitet som har samma processer ska ha samma systemstöd, säger Erik Fernholm i Vårdpodden. Det vi eftersträvar är att dokumentation ska göras på ett enhetligt sätt för en viss process. Då kan vi enklare göra uppföljningar och vi slipper dubbeldokumentation.

Med experter menas i detta sammanhang personer som är mycket kunniga inom sin specialitet och som kan processerna på sin mottagning eller avdelning. De får dessutom gärna gilla förändringsarbete och se det som en möjlighet att förbättra verksamheten, säger Erik Fernholm i Vårdpodden.

Erik Fernholm: Flera hundra experter ska nu designa Millennium

Vårdpoddens startsida, med flera avsnitt om framtidens vårdinformationsmiljö

Publicerad: