Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Summering FVM april 2020

Publicerad: Uppdaterad:

Coronapandemins påverkan på programarbetet, klart med implementeringsansvarig för FVM och avtalen klara om kommunernas optioner - det är några ämnen i sammanfattningen av större aktiviteter och beslut den senaste månaden.

Designarbetet fortsätter – FVM prioriterad satsning

Programmet FVM fortsätter i nuläget som planerat, även under den rådande situationen med covid-19. Det innefattar bland annat det pågående designarbetet som involverar många medarbetare från hälso- och sjukvården. Satsningen på framtidens vårdinformationsmiljö, med Millennium som nav, är högt prioriterad i Västra Götalandsregionen och kommer att innebära stora förbättringar för patienter och personal.

Som läget är just nu bedömer regionledningen att arbetet kan fortgå enligt plan, men följer utvecklingen noga. Bedömningen kan snabbt komma att ändras. Programarbetet har anpassats till pandemin på så sätt att i princip alla möten, även designarbetet, nu görs på distans genom digitala lösningar.

Klart med implementeringsansvarig för FVM


Regiondirektör Ann-Sofi Lodin har utsett Peter Häyhänen som ansvarig för att samordna och leda införandet av Millennium. Uppdraget kombineras med en roll som regional utvecklingschef för att samordna FVM med övriga digitaliseringsalternativ. Arbetssätt, processer och tekniska lösningar ska utvecklas till nytta för invånare, medarbetare och organisation. Peter Häyhänen är utvecklingschef på Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS, och är för närvarande implementeringsansvarig för SÄS. Nu får han uppdraget att hålla ihop och koordinera implementeringen inom FVM i stort.

Klart med besluten om kommunala optioner


Den 30 april var sista dag för kommunerna i Västra Götaland att skriva avtal om de kommunala optionerna som är en del av programmet FVM. Alla 49 kommuner förväntas säga ja till option 1 – informationsbyte mellan vårdgivare – men några av dem har fått dispens till senare svarstid. Nu kommer även kommunerna att bjudas in till arbetet med att anpassa funktioner och arbetsflöden i Millennium till hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Mer information kommer i följande lägessummeringar.

Mer om de kommunala optionerna på Västkoms FVM-sidor

Övrigt aktuellt i programmet FVM

  • Rekrytering av verksamhetsexperter för hösten
    Just nu pågår rekryteringen av verksamhetsexperter inför höstens arbete med att designa arbetsflöden och funktioner i Millennium. För de flesta av dem som är med under våren innebär det att uppdraget fortsätter. Men även nya verksamhetsexperter ska utses, både från VGR och kommunerna i Västra Götaland. Rekryteringen ska vara klar senast den 5 juni inför höstens designarbete som startar i mitten av augusti efter ett sommaruppehåll.
  • Förankring av designarbetet i halvtid
    I början av september kommer en större grupp chefer i hälso- och sjukvården att bjudas in till en halvdag om designarbetet. Syftet är att de ska få ökad kunskap om och förståelse för vilka möjligheter den nya vårdinformationsmiljön ger.

    Dagen ingår i aktiviteten Kontrollpunkt för framtidsanalys (Future state checkpoint, FSC) som också vänder sig till teamen som leder arbetet med designen av Millennium. Syftet för dem är dels att utvärdera designarbetet som gjorts under våren, dels säkerställa att alla förutsättningar är på plats inför det fortsatta arbetet. Planeringen av aktiviteten pågår och de som berörs kommer inom kort att få mer information.
Publicerad: