Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Summering FVM augusti 2020

Publicerad: Uppdaterad:
Illustration där två personer bygger ett högt torn. De står på ett underlag som visar kartan över Västra Götaland.

Sammanfattningen av beslut och aktiviteter i programmet FVM handlar i augusti främst om det pågående arbetet med att designa arbetsflöden och funktioner i Millennium. Dessutom tips på nytt avsnitt i Vårdpodden – denna gång om alla förberedelser som behöver göras framöver.

Viktig kontrollpunkt för designarbetet

Efter ett sommaruppehåll är nu arbetet med designen av Millennium åter igång. Som inledning på hösten genomfördes den 28 augusti ett digitalt heldagsmöte, Kontrollpunkt för framtidsanalys, för programmedlemmar inom projektet Standardisering och kliniskt innehåll (Soki) och Cerner. Syftet var att dels att granska det designarbete som gjorts under våren, dels säkerställa att alla förutsättningar är på plats inför det fortsatta arbetet.

Förmiddagen ägandes åt att demonstrera designen av arbetsflöden och funktioner utifrån ett scenario där en person skadats i en bilolycka. Patientscenariet visade allt från mottagandet på akuten och inskrivningen på sjukhuset till förflyttningar på sjukhuset, operationsplaneringen, arbetet på vårdavdelning, rehabilitering och slutligen uppföljningen via primärvården. På eftermiddagen visades designarbetet inom arbetsströmmarna onkologi, mödravård och psykiatri.

Arbetet flyter på olika snabbt i arbetsströmmarna och de har kommit olika långt. Förutom att fokusera på det designarbete som arbetsströmmarna har planerat för hösten ska de även se till att täppa till de eventuella luckor som hittades under Kontrollpunkt för framtidsanalys. Arbetet kommer till största del fortsätta på samma digitala sätt som under våren.

Fler verksamhetsexperter kliver in i designarbetet

Nu har också nya verksamhetsexperter kommit in i det designarbete som ska göras under hösten. Det är dels fler medarbetare från VGR:s hälso- och sjukvårdsförvaltningar men även representanter för kommunerna i Västra Götaland och privata vårdgivare. Hösten för de nya verksamhetsexperterna startade med en gemensam digital introduktion den 19 augusti.

Även designarbetet inom projektet Sidu – diagnostik och utredning – är nu igång. Designarbetet inom delarna laboratoriediagnostik och medicinsk bild påbörjades i augusti enligt den komprimerade tidplan som leverantören Cerner har lagt för att komma ifatt övriga programmet. För att klara detta arbete på kortare tid deltar de verksamhetsresurser som rekryteras via det regionala Diagnostikrådet i högre grad än andra verksamhetsexperter. Delområdet medicinsk teknik har varit igång sedan designarbetet inleddes i våras och har gjort lyckade tester av dataöverföring mellan vissa medicintekniska produkter och Millennium.

Nu väntar ett intensivt arbete fram till dess att designen av arbetsflöden och funktioner ska vara klara. Designfasen avslutas med ett gemensamt evenemang då helheten ska granskas, Validering av framtidsanalys.  Det genomförs digitalt under två veckor i månadsskiftet november/december och vänder sig till verksamhetsexperter och programdeltagare inom FVM.

Tips: nedslag i designarbetet

Designarbetet beskrivs mer konkret här på Vårdskiftet i texter om några av arbetsströmmarna. De ger exempel på frågeställningar som ingår i designen av Millennium och vad de medverkande ser för möjligheter med en gemensam vårdinformationsmiljö i form av nya arbetssätt, lättare tillgång till information och standardisering. De designområden som presenteras är arbetsström primärvård, arbetsström dokumentation vårdprofession och arbetsström patientadministration/tidbok och remisser. Läs mer:

Nedslag i designarbetet (nås från sidan om designarbetet)

Dessutom uppmärksammas arbetsström mödravård och obstetrik i en nyhet med fokus på hur systemet för kunskapsstyrning stöttar arbetet i de olika arbetsströmmarna för att säkra att designbesluten utgår från bästa tillgängliga kunskap och i enlighet med befintliga riktlinjer. Läs mer:

Systemet ska ge personalen mer tid för patienterna

Kommunikationsmaterial om designarbetet

För dig som vill veta mer om designarbetet under 2020, eller ska prata om det inför andra, finns ett fördjupande presentationsmaterial. Bilderna beskriver:

 • vad vi ska uppnå
 • hur arbetet går till
 • indelningen i arbetsströmmar för olika designområden
 • verksamhetsexperternas uppdrag och roll
 • hur beslut förankras
 • FVM klinisk ledning som beslutsgrupp

  I anteckningsfältet till varje bild finns fakta som stöd till talarmanus. I slutet av dokumentet ligger några allmänna FVM-bilder som kan användas beroende på målgrupp och förkunskap. Komplettera gärna med lokalt innehåll. Presentation finns på sidan med informationsmaterial här på Vårdskiftet:

Informationsmaterial FVM

Övrigt aktuellt i programmet FVM

 • Planering för förändringsledning. Sedan mitten av våren har ett intensivt arbete pågått med att lägga strategier för förändringsledning och förberedelser för införandet av den nya vårdinformationsmiljön i VGR, kommuner och hos privata vårdgivare. Arbetet leds av Peter Häyhänen, implementeringsansvarig för FVM, och spänner över hur vi ska skapa ledningsengagemang, genomföra förändringskommunikation, skapa nätverk på medarbetarnivå, genomföra förändringar i verksamhetsprocesser innan Millennium införs och annat.

  Stora delar av det grundläggande strategiarbetet är klart, och nu efter sommaren slutförs delplaner. Arbetet ska mynna ut i en projektplan för förändringsledning som gäller under hela programtiden. Ett antal aktiviteter för chefer och ledare planeras för att öka kunskapen om och förståelsen för den stora påverkan som FVM kommer att ha, inte bara på det kliniska arbetet utan även på stöd- och ledningsprocesser.
 • Vårdpodden om vikten av goda förberedelser. Höstens första avsnitt av Vårdpodden gästas av Peter Häyhänen som bland annat pratar om just förändringsledning. Enligt honom är satsningen ett stort steg i utvecklingen av vården, men betonar att allt inte kommer att vara klart på en gång. Peter Häyhänen  menar också att bra förberedelser är nyckeln till ett lyckat införande – och det arbetet drar nu igång på allvar hos alla som ska införa Millennium. 

  Vårdpodden med gäst Peter Häyhänen
Publicerad: