Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Summering FVM februari 2020

Tre personer vid en stor bildskärm som visar hur olika IT-system i vården hänger ihop.
Arkitekt Ola Deibitsch diskuterar framtida informationsflöden med Emil Andreasson, processledaren för läkemedel, och Irene Johansson, och objektledare ordination och förskrivning. Läs mer om målet för den nya IT-miljön i lägessummeringen.

Nytt projekt för medicinteknisk utrustning, tekniskt bygge som ska stötta vården och dags att skriva avtal med kommunerna i Västra Götaland om samarbetet med att forma framtidens vårdinformationsmiljö - det är något av innehållet i lägessummeringen för februari.

Projekt för medicintekniska produkter

Mer än 80 procent av befintlig medicinteknisk utrustning i VGR, både till typ och antal, ska kunna kopplas ihop med Millennium enligt de krav som ställdes i upphandlingen. Mätvärden från läkemedelspumpar, övervakningsapparater och annan utrustning överförs då automatiskt till journalen - ett stort lyft jämfört med den manuella inmatning av uppgifter som är vanlig idag.

Projektet Medicinsk teknik FVM ansvarar för att ta fram den teknisk lösningen (arkitektur) och att identifiera vilken medicinteknisk utrustning som ska integreras med Millennium. Det som styr är dels vad som är tekniskt möjligt, dels vilken verksamhets- och patientnytta som definieras i arbetsströmmarna i det kommande designarbetet då Millennium ska anpassas till behoven i hälso- och sjukvården.

Intensivt arbete inför avtal om kommunala optioner

Den 13 december 2019 skickade programmet FVM ut en uppdaterad kostnadsberäkning till kommunerna i Västra Götaland angående kostnaden för drift, support och förvaltning för Millennium, inför kommunernas beslut i vår om vilka optioner man vill avropa.. Det har också varit en dialog på politisk nivå mellan Västra Götalandsregionen och kommunernas samordningsorganisation Västkoms arbetsutskott i syfte att skapa ett så attraktivt erbjudande som möjligt för kommunerna.

Dialog och förhandling har fortsatt under början av året, inte minst nu i februari då det varit ett flertal kommunikationstillfällen på ledningsnivå i de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland. Syftet med träffarna är att ge en bättre överblick kring erbjudandet och på så sätt underlätta beslutsprocessen för kommunerna. Avtalen om optioner ska vara klara senast den 30 april.

Det senaste avsnittet av Vårdpodden handlar om just erbjudandet till kommunerna i Västra Götaland. Länssamordnare Karl Fors på Västkom medverkar i podden och ger kommunernas perspektiv.

- Kommunerna behöver vara delaktiga och driva utvecklingen, säger Karl Fors. Från Västkoms sida har vi framförallt rekommenderat alla kommuner att skriva avtal med leverantören om option ett, det vill säga informationsutbyte mellan vårdgivare.

Länk till Vårdpodden om kommunernas del i framtidens vårdinformationsmiljö

Läs mer om erbjudandet till kommunerna på Vårdgivarwebben

Västkoms webbplats om framtidens vårdinformationsmiljö

Tekniskt bygge som ska stötta vårdens behov

Ett av de strategiska uppdragen inom programmet är FVM Arkitektur, som kort handlar om att beskriva hur IT-miljön ska utformas för att stötta vården och angränsande verksamheter på bästa möjliga sätt. IT-miljön ska byggas så att den kan ändras i takt med nya förutsättningar, möjligheter och behov. FVM Arkitektur har bland annat tagit fram en målarkitektur som övergripande beskriver hur det framtida IT-landskapet bör vara byggt för att bidra till målen för framtidens vårdinformationsmiljö. Satsningen är unik i sitt slag inom svensk sjukvård.

FVM Arkitektur hänger tätt ihop med det designarbete som just startat. Närmare 300 medarbetare har påbörjat sina uppdrag som verksamhetsexperter för att anpassa Millennium till behoven i hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Först när det är bestämt hur Millennium ska användas i olika verksamheter kan FVM Arkitektur ”bygga färdigt”. I uppdraget ingår också att analysera vilka nuvarande IT-system som kan avvecklas och ersättas av Millennium, utöver de som redan är beslutade (Melior, Asynja Visph, Elvis, Orbit och Obstetrix).

I januari och februari har FVM Arkitektur genomfört ett flertal workshops och arbetsmöten med representanter från olika delar av programmet FVM, IT-förvaltningarna i VGR och leverantören av Millennium, Cerner. Syftet har varit att utifrån målarkitekturerna fastslå en grundläggande uppsättning integrationer mellan olika system. Det kan sedan tillkomma fler integrationer under designfasen.

Kort om pågående arbete i programmet FVM

  • Två patientscenarier uppsatta i startkonfigurationen
    En stor leverans inom programmet är startkonfigurationen av Millennium, som är den första svenska versionen av systemet och som det kommande designarbetet ska utgå ifrån. Den visas som en av flera demonstrationsmiljöer under introduktionen av designarbetet som startade den 3 mars. Som en del i förberedelserna har två patientscenarier designats och konfigurerats inom projektet Standardisering och kliniskt innehåll, med patientflöden på bland annat vårdcentral, operationsavdelning och akutmottagning.
  • Utbildning om barnkonventionen 
    FN:s barnkonvention har blivit svensk lag – och det ska märkas även i arbetet med framtidens vårdinformationsmiljö. Medarbetarna i projekt Standardisering och kliniskt innehåll har - inför det stundande designarbetet - fördjupat sig i ämnet genom webbutbildning, föreläsningar och en workshop. Där diskuterades hur barnrättsperspektivet ska kunna säkerställas när Millennium införs som nav i den nya vårdinformationsmiljön.
Senast uppdaterad: 2020-03-06 10:21