Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Summering FVM januari 2020

Publicerad:

Strategin för migrering av data från gamla system till Millennium, tidplanen med datum för när alla verksamheter går över till Millennium och tips på var verksamhetsexperterna hittar all information inför sina nya uppdrag - det är några ämnen i lägessummeringen för januari.

Ny tidsatt plan med datum för alla driftstarter

I mitten av december blev den nya tidplanen klar, med detaljerade datum för driftstarter i de tre etapperna. Som tidigare beskrivit blir hela införandeperioden förskjuten med ungefär ett år jämfört med den ursprungliga tidplanen.

Först ut med att gå över till Millennium blir delar av primärvården i södra området, den 8 mars 2022. Därefter följer ett antal driftstarter till och med den 5 december 2023. Alla datum och vilka verksamheter som ingår i de olika etapperna finns här:

Tidplan och metod för införande

Klart med strategi för migrering av data

Nu finns en första version av strategin för migrering av data från de system som ska ersättas av Millennium. Den grundläggande principen för om information ska migreras, inte migreras, göras tillgänglig i läsläge och mellanlager eller annat är att utgå från patientsäkerheten.

I praktiken innebär det att så lite som möjligt ska flyttas över, för att på sikt få ett kvalitetssäkrat, strukturerat och sökbart innehåll. Strategin beskriver också delvis hur data för uppföljning och forskning ska hanteras samt förutsättningar för avveckling av de system som ersätts av Millennium.

Den innehåller också rekommendationer för kommuner och privata vårdgivare som ansluter sig till Millennium. Rekommendationerna beskriver bland annat lämpliga tillvägagångssätt, vad som är VGR:s ansvar och roll och vad respektive huvudman själv ska ansvara för i de olika aktiviteterna. Strategin kommer att revideras fortlöpande inför varje driftstart 2022 och 2023. Den finns på FVM-sidorna här på Vårdskiftet, där det också finns en ny webbsida om migrering.

Migrering av data

Ny webbsida om uppdraget som verksamhetsexpert

Nu finns en ny webbsida riktade till verksamhetsexperterna som inom kort börjar sina uppdrag i designarbetet av Millennium. Informationen ligger här på Vårdskiftet för privata vårdgivare och de som kommer att rekryteras från kommunerna. Motsvarande sida finns även på intranätet (Insidan) för anställda i Västra Götalandsregionen.

Sidorna innehåller dels praktisk information, till exempel angående arbetstider och andra anställningsvillkor, dels beskrivningar av de olika rollerna i teamarbetet. Syftet är att verksamhetsexperterna ska känna sig väl förberedda och trygga inför sina nya uppdrag som drar igång den 2 mars. Sidorna kommer att fyllas på allteftersom, bland annat utifrån frågor som kommer in till projekt Standardisering och kliniskt innehåll som leder designarbetet. Sidan här på Vårdskiftet nås enklast via följande kortadress:

vgregion.se/verksamhetsexpertfvm

Ny film: FVM på två minuter

Har du svårt att snabbt förklara vad FVM egentligen handlar om...? Nu finns filmen "Framtidens vårdinformationsmiljö på två minuter" till hjälp. Den sammanfattar på ett lättillgängligt sätt vad vi ska göra – och varför. Tänkta användningsområden är i sammanhang där programdeltagare och andra berörda vill göra en introduktion till FVM som inspiration, eller för att snabbt sammanfatta vad satsningen innebär för medarbetare i hälso- och sjukvården och invånarna i Västra Götaland. Filmen finns på VGR:s Vimeokonto:
FVM på två minuter

Kort om pågående arbete i programmet FVM

  • Förberedelser inför designarbetet. Just nu pågår förberedelser inför arbetet med att anpassa Millennium till en västsvensk version och att etablera gemensamma processer och nya arbetssätt. Den 2 mars börjar verksamhetsexperterna från VGR:s förvaltningar och privata vårdgivare sina nya uppdrag i olika arbetsströmmar (workstreams). En del av förberedelserna är att mer i detalj avgränsa de olika arbetsströmmarna men också tydliggöra hur de hänger ihop.
  • Patient som medskapare. Programmet har bildat en arbetsgrupp med fokus på patienter som medskapare i designarbetet under 2020. Rekryteringen till det uppdraget är nyligen avslutad, men sker löpande och kan komma att kompletteras under året utifrån behov eller för specifika uppgifter. Personerna som rekryterats ska bidra med erfarenheter och synpunkter utifrån patientperspektivet. De startar sitt uppdrag i samband med introduktionen för verksamhetsexperterna.
  • Nya lokaler och nytt koncept för introduktion. Programmet FVM växer och alltfler programdeltagare kommer in i arbetet. I början av januari gick flytten till nya, större lokaler på Flöjelbergsgatan 2 i Mölndal. Det nya konceptet för introduktion (onboarding) består bland annat av gemensam dag med övergripande information om programmet FVM i kombination med introduktion inom respektive projekt eller uppdrag. Första tillfället med gemensam heldag blir den 20 februari.
Publicerad: