Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Summering FVM juni 2020

Publicerad:
En man står framför ingången till ett stor byggnad.

Våren 2020 har varit speciell på många sätt. Det konstaterar FVM:s programägare Ragnar Lindblad när vi i lägessummeringen för juni ber honom sammanfatta programarbetet det första halvåret 2020 och blicka framåt mot hösten.

"2020 kommer troligen att gå till historien som ”coronaåret”. Pandemin har dominerat större delen av året hittills och påverkar hela världen. För Västra Götalandsregionen har den inneburit stora påfrestningar för vården. Mycket annat har fått pausa eller dra ner på takten.

Arbetet i programmet FVM har däremot fortsatt. Regionledningen har stor förståelse för det mycket tuffa läge som hälso- och sjukvården befinner sig i. Arbetet med att införa den nya gemensamma vårdinformationsmiljön är samtidigt en högst prioriterad och nödvändig satsning som kommer att innebära stora förbättringar för patienter och personal när Millennium är på plats. Vi följer dock utvecklingen av pandemin noga och bedömningen kan komma att ändras snabbt.

Ett utvecklingshjul har börjat rulla

Under våren har designen av arbetsflöden och funktioner i Millennium varit ett av de största delområdena i programmet. Designarbetet involverar nu närmare 300 verksamhetsexperter från hälso- och sjukvården. De har ett mycket viktigt uppdrag och ett stort mandat att utforma standardiserade processer och nya arbetssätt – med patientnyttan som ledstjärna.

Det är fantastiskt roligt att se vilket stort engagemang som finns och många kloka tankar om hur vi kan utveckla vården och jobba mer enhetligt – som region och tillsammans med privata vårdgivare och kommuner i Västra Götaland. Det ska bli mycket spännande att se resultatet i slutet av året!

Samtidigt ska vi vara medvetna om att det arbete som vi påbörjat inte kommer att vara färdigt när designfasen avslutas, eller ens när Millennium är helt infört. Tvärtom är det ett utvecklingshjul som ska rulla i många år. FVM lägger bottenplattan till ett nytt sätt att båda leda och styra regionen och en ny syn på hur vi kan arbeta tillsammans för patienternas och invånarnas bästa.

Kommunerna och VGR i unikt samarbete

Ett annat stort arbete under våren har varit att få klart avtalen om de kommunala optionerna. Alla 49 kommuner i Västra Götaland har glädjande nog valt att gå med i satsningen på en gemensam vårdinformationsmiljö.

Detta är en milstolpe i regionens historia som innebär att vi kommer att kunna samarbeta kring patienter på ett mycket enklare, modernare och smartare sätt. När avtalen nu är klara kommer också representanter för den kommunala hälso- och sjukvården att vara med i designarbetet. Det drar igång igen i mitten av augusti, efter ett semesteruppehåll. 

I övrigt har våren varit intensiv för alla som jobbar i programmet FVM eller är involverade på annat sätt. Det är ett komplext och mycket omfattande arbete med tajt tidplan. VGR har aldrig gjort något liknande och vi tar oss framåt steg för steg, emellanåt med omtag och fördjupade diskussioner.

Förändringsledning i fokus under hösten

I takt med att programmet fortskrider kommer alltfler att bli involverade i förberedelserna inför införandet av Millennium. Hösten 2020 och framåt är det stort fokus på förändringsledning och chefernas engagemang, ett arbete som leds av projektet för regional förändring/implementering.

Det pågår också omfattande tekniska förberedelser med målet att skapa en modern, flexibel IT-plattform som underlättar arbetet i vardagen. Andra ”bubblare” är test och utbildning som kommer allt närmare i takt med att designen av Millennium faller på plats.

Kort sagt – vi har kommit en bra bit på väg men mycket arbete kvarstår. Jag är tacksam över att ha så många kompetenta och engagerade personer med mig på denna förändringsresa. Avslutningsvis vill jag tacka för goda insatser och önska er alla en fin sommar!"

Ragnar Lindblad, programägare FVM  


Har du missat vårens lägessummeringar? Här är nyheter om ett par av vårens stora händelser:

Designarbetet har börjat (mars 2020)

Klart med avtalen om kommunernas optioner (maj 2020)

 

Publicerad: