Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Summering FVM mars 2020

Publicerad:
Gruppbild på ungefär 300 personer i en stor sal och två män som står längst fram och pratar.

Nu har designarbetet startat och nästan 300 verksamhetsexperter har kommit igång med sina uppdrag! Läs mer i lägessummeringen som också handlar om uppdraget för det nya projektet inom området diagnostik, och att VGR nu tagit beslut om att köpa in funktioner i Millennium för bland annat laboratoriemedicin och elevhälsa.

Designarbetet har startat

Nu har arbetet kommit igång med att anpassa standardprocesserna i Millennium till behoven i hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Designfasen pågår under större delen av 2020. Den 3 mars samlades över 400 personer vid den gemensamma starten av aktiviteten Framtidsanalys som inledde designarbetet. Bilden ovan är från den dagen. Nästan 300 medarbetare från VGR:s förvaltningar, och ett mindre antal från privata vårdgivare, har därmed påbörjat uppdraget som verksamhetsexperter i detta arbete.

”Nu startar vi ett utvecklingsarbete och ett förändringshjul som ska fortsätta rulla även när FVM inte längre är kvar. Det har varit mycket planering och känns väldigt bra att nu kunna påbörja designarbetet”, sade Erik Fernholm, projektledare för designarbetet när han beskrev det kommande arbetet för verksamhetsexperter, processledare, konfigurationsanalytiker och andra programmedarbetare på plats.

Efter den gemensamma inledningen fortsatte introduktionen med möten och påbörjat arbete inom de olika arbetsströmmarna. Så här säger några verksamhetsexperter om sina förväntningar och vad de ser kan bli bättre i det dagliga arbetet genom en modern, gemensam vårdinformationsmiljö:
FVM växlar upp – nu startar designfasen

Även informatikprojektet inom FVM följer designarbetet på nära håll för att koordinera översättning och användning av termer och begrepp. Ett enhetligt, kliniskt vedertaget språk är grunden för att information ska kunna förstås och användas av alla som kommer att använda sig av Millennium. Informatikerna i varje arbetsström utgår från VGR:s begreppssystem och kommer att utveckla det tillsammans med arbetsströmmarna.

Nytt projekt för området diagnostik

Programmet FVM utökas med ett projekt som samlar arbetsströmmar och projekt inom diagnostikområdet. Projektet Standardisering och innehåll diagnostik och utredning, Sidu, kommer till största delen att hantera laboratoriediagnostik.

Ett par arbetsströmmar som hittills hört hemma i Standardisering och kliniskt innehåll, Soki, flyttas till Sidu; medicinsk bild och laboratoriediagnostik. De projekt som ingår i Sidu är Analysutrustning/mellanprogramvaror och Medicinsk teknik. Samverkan mellan Soki och Sidu är en framgångsfaktor för FVM eftersom det finns många ömsesidiga beroenden.

Klart med fler VGR-optioner

Avtalet mellan VGR och Cerner innehåller flera optioner för Västra Götalandsregionens eget användande av Millennium, det vill säga funktionalitet som VGR kan välja att använda men som först krävt fördjupad analys. Flera optioner blev klara redan 2019, och nu finns beslut att även avropa (köpa in sig på) optionerna inom:

 • laboratoriemedicin (funktionsområden klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk virologi, klinisk immunologi och klinisk genetik),
 • stödfunktioner inom bland annat lager- och materialhantering (facility management)
 • och elevhälsa inom VGR.

Utöver detta pågår en analys av optionerna för anestesi- och intensivvård, där VGR och Cerner samarbetar om hur funktionaliteten kan utvecklas för att motsvara VGR:s krav.

Övrigt aktuellt i programmet FVM

 • Ökat fokus på förändringsledning 
  Den 25 mars hade representanter för de lokala implementeringsprojekten för VGR:s hälso- och sjukvårdsförvaltningar, privata vårdgivare och kommunerna en workshop om förändringsledning.  Dagen kan se som en inledning på det förändringsarbete som krävs innan Millennium införs, eftersom det kommer att bli stora förändringar i arbetssätt och processer när Millennium är på plats.
 • Nytt innehåll på webben
  Sidan med vanliga frågor och svar här på Vårdskiftet har fyllts på med flera verksamhetsnära frågor. De baseras bland annat på frågor och kommentarer från deltagarna vid informationsmötena om FVM hösten 2019. Sidan har också fått en uppdelning i ämnesområden för bättre översikt.

  Vanliga frågor och svar
Publicerad: