Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ledare FVM

Den här sidan vänder sig till dig som är chef eller ledare inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen, kommunerna i Västra Götaland eller hos privata vårdgivare som har avtal med VGR.

Här hittar du information som kan vara till nytta inför kommande förändringar som rör införandet av den gemensamma vårdinformationsmiljön. 

Reservation för material med tidsangivelser

För närvarande pågår en översyn över tidplanen för de olika etapperna i införandet av Millennium. Driftstarten för etapp 1, som varit planerad till våren 2022, kommer att försenas. Det innebär att material med tidsangivelser ska användas med en reservation för att tidplanen kommer att ändras. Besked om ny tidplan kommer senare under hösten.

Filmmaterial: Introduktion till Västra Götalands Millennium

Detta filmmaterial ger en första inblick i några av de grundläggande funktionerna i Västra Götalands version av Millennium och nyttorna de ger. Materialet är framtaget som ett stöd för chefer att kommunicera med sina medarbetare om FVM och Millennium, till exempel på APT eller utvecklingsdagar.

Materialet finns både som en enda film men också uppdelat i flera olika delar. Innan denna introduktion visas för en arbetsgrupp bör de först ha tagit del av filmen Millennium och nya arbetssätt samt APT-materialet FVM – grundläggande orientering. Dessa hittar du längre ner på webbsidan.

I filmen som visar Västra Götalands version av Millennium ges endast de första exemplen på informationsflöden. Seminarier med liknande innehåll, men med fördjupningar inom många olika områden planeras att visas hösten 2021.

Hela filmmaterialet: Introduktion till Västra Götalands Millennium (40 min)

Del av film: Det dagliga arbetet i Millennium (18 min)

Del av film: Om ett patientscenario i Millennium (12 min)

Textning av filmerna kopplar du på genom att du klickar på "CC" i filmens högra nederkant och väljer språk.

Film om Millennium och nya arbetssätt

Denna film ger en övergripande beskrivning av grundfunktionerna i Millennium och av de nya och förändrade arbetssätten. Filmen är indelad i tre avsnitt men kan också ses i sin helhet.

APT-material

Presentationerna nedan innehåller grundläggande information om FVM och mer information om designarbetet. De är anpassade till att kunna användas vid arbetsplatsträffar (APT).

FVM – grundläggande orientering

Mer om designarbetet

Strategi för förändringen

Förändringsledningsstrategin beskriver innehåll, metod och väsentliga delar i arbetet med de förändringar som behöver genomföras inför att den nya, gemensamma vårdinformationsmiljön införs.

Förändringsledningsstrategin har tagits fram i bred samverkan mellan intressenterna i programmet FVM.

Förändringsledningsstrategi FVM Etapp 2 – Genomförande (pdf)

Sköterska håller i läsplatta. Toppbild för nyhetsbrevet.

Nyhetsbrev

Prenumerera gärna på Nyhetsbrev FVM! Här kan du läsa om större beslut, aktiviteter och annat på gång inom programmet.

Länkar – för kommuner och privata vårdgivare

På VästKoms webbplats och på Vårdgivarwebben hittar du som arbetar inom en kommun eller för en privat vårdgivare samlad information om FVM.

FVM för kommuner på VästKoms webbplats

FVM för privata vårdgivare på Vårdgivarwebben

Länkar – för Västra Götalandsregionen

På Insidan hittar du som arbetar i VGR samlad information om FVM. Detta är en länk till VGR:s intranät och det innebär att endast anställda i VGR har åtkomst till sidan.

Om FVM på Insidan

Senast uppdaterad: 2021-08-31 14:09