Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ledare FVM

Den här sidan vänder sig till dig som är chef eller ledare inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen, kommunerna i Västra Götaland eller hos privata vårdgivare som har avtal med VGR.

Här hittar du information som kan vara till nytta inför kommande förändringar som rör införandet av den gemensamma vårdinformationsmiljön. 

Reservation för material med tidsangivelser

I maj 2022 beslutade regionstyrelsen i VGR om ny tidplan för införandet av Millennium, viss ändrad ordning på etapperna och vad som ingår. Den första driftstarten kommer att göras hösten 2024. En översyn av befintliga presentationer och annat material pågår. Materialet ska därför användas med reservation för att vissa uppgifter inte är aktuella. 

Filmmaterial: Introduktion till Västra Götalands Millennium

Detta filmmaterial ger en första inblick i några av de grundläggande funktionerna i Västra Götalands version av Millennium och nyttorna de ger. Materialet är framtaget som ett stöd för chefer att kommunicera med sina medarbetare om framtidens vårdinformationsmiljö och Millennium, till exempel på APT eller utvecklingsdagar.

Materialet finns både som en enda film men också uppdelat i flera olika delar. Innan denna introduktion visas för en arbetsgrupp bör de först ha tagit del av filmen Millennium och nya arbetssätt samt APT-materialet Framtidens vårdinformationsmiljö – grundläggande orientering. Dessa hittar du längre ner på webbsidan.

I filmen som visar Västra Götalands version av Millennium ges endast de första exemplen på informationsflöden. Seminarier med liknande innehåll, men med fördjupningar inom många olika områden planeras att visas hösten 2021.

Textning av filmerna kopplar du på genom att du klickar på "CC" i filmens högra nederkant och väljer språk.

Filmer om Millennium och nya arbetssätt

Grundfunktioner i Millennium

Denna film ger en övergripande beskrivning av grundfunktionerna i Millennium och av de nya och förändrade arbetssätten. Filmen är indelad i tre avsnitt men kan också ses i sin helhet.

Realtidsdokumentation

Realtidsdokumentation är en av de bärande principerna i Millennium. Det innebär att dokumentationen sker inför, under eller i nära anslutning till varje vårdmöte för att omedelbart bli tillgänglig för alla runt patienten som behöver informationen. I filmen nedan visas exempel på situationer där realtidsdokumentation används. Filmen är framtagen av Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

APT-material

Presentationerna nedan innehåller grundläggande information om framtidens vårdinformationsmiljö och mer information om designarbetet. I leveransplanen finns en översikt över den funktionalitet som kommer att levereras i Millennium i de olika driftstarterna. Presentationerna är tänkta att användas till exempel vid arbetsplatsträffar (APT).

Framtidens vårdinformationsmiljö – grundläggande orientering

Mer om designarbetet

Leveransplan Millennium

Cerner Virtual och Patientportal

Hösten 2022 inleder VGR arbetet med att börja använda Cerner Virtual – en tjänst som VGR får tillgång till via avtalet med leverantören Cerner. Tjänsten innehåller funktioner för digitala vårdmöten, egenmonitorering och digital symtombedömning med hänvisning. Målet är att förenkla för invånare, patienter och medarbetare. Cerner Virtual ingår i den nya tidplanen för framtidens vårdinformationsmiljö.

Bilder som representerar olika teman av webbinarier

Forum FVM Millennium

Se webbinarier som ger exempel på hur Millennium fungerar för olika delar av hälso- och sjukvården.

Regionalt ledarforum FVM

Den 23 september 2022 hålls nästa Regionala ledarforum FVM. Här kommer du att kunna se agendan och följa mötet.

Sköterska håller i läsplatta. Toppbild för nyhetsbrevet.

Nyhetsbrev FVM

Prenumerera gärna på Nyhetsbrev FVM! Här kan du läsa om större beslut, aktiviteter och annat på gång inom programmet.

Vårdpodden tar upp de stora förändringar som genomförs inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Under 2021-2022 har Vårdpodden fokus på frågor med koppling till framtidens vårdinformationsmiljö. 

Alla avsnitt i Vårdpodden

Länkar – för kommuner och privata vårdgivare

På VästKoms webbplats och på Vårdgivarwebben hittar du som arbetar inom en kommun eller för en privat vårdgivare samlad information om framtidens vårdinformationsmiljö.

FVM för kommuner på VästKoms webbplats

FVM för privata vårdgivare på Vårdgivarwebben

Länkar – för Västra Götalandsregionen

På Insidan hittar du som arbetar i VGR samlad information om framtidens vårdinformationsmiljö. Detta är en länk till VGR:s intranät och det innebär att endast anställda i VGR har åtkomst till sidan.

Om FVM på Insidan

Senast uppdaterad: 2022-06-23 10:49