Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nyhetsbrev

Bild på kvinna i patientrum och en text i förgrunden: Nyhetsbrev FVM.

Nyhetsbrevet sammanfattar viktiga beslut, större aktiviteter och vad som är på gång i programmet Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) på ett övergripande plan.

Nyhetsbrev FVM ges ut av det regionala programkontoret och kommer ut en gång i månaden. Utöver det allmänna innehållet riktar sig vissa delar främst till chefer och andra ledare inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland.

Senaste nyhetsbrevet

Nyhetsbrev FVM 16 december 2021

Något av innehållet:

  • Programägare Ragnar Lindblad sammanfattar 2021 och blickar framåt mot 2022
  • Filmer och inspelning från Forum FVM Millennium om akutsjukvård
  • Rekrytering av ny roll för samordning av teknisk utrustning

Prenumerera på nyhetsbrevet om FVM

Du måste ange e-postadressen

Nyhetsbrev FVM 16 december 2021
Något av innehållet: programägare Ragnar Lindblad sammanfattar 2021 och blickar framåt mot 2022, Forum FVM Millennium om akutsjukvård och rekrytering av ny roll för samordning av teknisk utrustning.

Nyhetsbrev FVM 2 november 2021
Något av innehållet: nytt projekt ska underlätta övergången till nya arbetssätt, premiär för webbinarieserien Forum FVM Millenniium och start för testfasen som följer på designarbetet. 

Nyhetsbrev FVM 4 oktober 2021
Något av innehållet: rapport från tre veckor med validering av färdig design, IVO:s beslut efter granskning av arbetet med informationssäkerhet i programmet FVM och beslut i FVM Klinisk ledning om hur patientinformation bör tas fram i VGR när Millennium införs.

Nyhetsbrev FVM 1 september 2021
Något av innehållet: det fortsatta programarbetet i väntan på ny tidplan, tre veckor med validering av design  nu och en återkommande enkät till medarbetare som ska mäta medarbetares och chefers förförståelse för vad förändringarna med den nya vårdinformationsmiljön innebär. 

Nyhetsbrev FVM 1 juli 2021
Något av innehållet: sammanfattning av vårens arbete och vad som händer i höst, kort om tidplanen och andra FVM-frågor vid regionstyrelsens möte den 29 juni och tips om Vårdpoddens senaste avsnitt om realtidsdokumentation. 

Nyhetsbrev FVM 2 juni 2021
Något av innehållet: kort om läget i arbetet med att ta fram en ny tidplan, ambulanssjukvården startar sitt designarbete i den nya vårdinformationsmiljön och FVM Labb byggs upp som testplats så nära verkligheten som möjligt.

Nyhetsbrev FVM 5 maj 2021
Något av innehållet: lägesrapport om tidplanen för FVM och designarbetet under våren, rapport från arbetet med designen av Millennium för samverkan mellan vårdgivare och Orbit blir kvar som operationsplaneringssystem i VGR tills dess att Cerner utvecklat motsvarande funktionalitet i Millennium.

Nyhetsbrev FVM 8 april 2021
Något av innehållet: lägesrapport om den pågående översynen av tidplanen för FVM och det fortsatta designarbetet, sammanfattning av Ledarforum FVM i Habilitering & Hälsa och kort om den intensiva designveckan (FSV) i mars.

OBS! En av länkarna i nyhetsbrevet är fel. Rätt länk till det filmade inslaget med Ragnar Lindblad är denna: Filminslag om tidplanen och designarbetet

Nyhetsbrev FVM 5 mars 2021
Något av innehållet: kort om översynen av tidplanen som pågår, ökad stöd till främst små privata vårdgivare, klart hur uppdraget som Millennium-utbildare ser ut och ökad samordning och styrning av programmet FVM.

Nyhetsbrev FVM 5 februari 2021
Något av innehållet: planen för designarbetet de närmaste månaderna, kort om testfasen som tar över därefter, kick-off för förändringsambassadörerna i södra området och gemensamma förberedelser för nya arbetssätt.

Nyhetsbrev FVM 13 januari 2021
Något av innehållet: sammanfattning av förberedelserna 2021 inför den första driftstarten, planen för laboratorieverksamheternas övergång till Millennium, justerad budget för FVM och plan för hur vårdproduktionen ska säkerställas inför driftstarterna.

Nyhetsbrev FVM den 4 december 2020
Något av innehållet: nedräkningen har startat i södra området, intensiva veckor i designarbetet och tips på nyheter om patientmedverkan och hur Millennium kan stötta vården inom nervsystemets sjukdomar.

Nyhetsbrev FVM den 3 november 2020
Något av innehållet: omprioriteringar och omplanering av designarbetet på grund av förseningar, kort om privata vårdgivares del i FVM och lägesrapport inför beslut om optioner för anestesi- och intensivvård.

Specialutgåva efter Ledarforum FVM
Detta nyhetsbrev riktar sig främst till deltagarna vid Ledarforum FVM den 9 oktober 2020, startskottet för det gemensamma förändringsarbetet. Även andra som vill följa programmet FVM kan ha intresse av innehållet.

Senast uppdaterad: 2021-12-28 10:36