Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Programmets organisation

Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) är ett omfattande program med många olika projekt och uppdrag. Här kan du läsa om programmets övergripande organisation och olika ansvarsområden.

Styr- och ledningsgrupper

Programmet FVM är politiskt beslutat och genomförs på uppdrag av regiondirektör Ann-Sofi Lodin. Kort om några av styr- och ledningsgrupperna:

FVM programstyrgrupp

Programstyrgruppen har övergripande ansvar för programmet FVM, avtalsfrågor, de övergripande besluten och införandet av Millennium. Gruppen består av representanter från VGR, leverantören Cerner och kommunerna i Västra Götaland och leds av regiondirektören.

FVM styrgrupp (koncernledning hälso- och sjukvård)

FVM styrgrupp är en beredande grupp åt FVM programstyrgrupp. Gruppen har som främsta uppdrag att bereda övergripande och strategiskt viktiga frågor inför beslut i FVM Programstyrgrupp. Beredningsgruppen ansvarar för att ta upp frågor till och från Koncernledning hälso- och sjukvård. FVM beredning leds av regiondirektören. FVM styrgrupp består av samma personer som ingår i Västra Götalandsregionens koncernledning hälso- och sjukvård.

FVM programledning

FVM programledning ska fatta operativa beslut för att säkra att programmet går framåt enligt plan. I programstyrgruppen deltar representanter från VGR, Cerner och kommunerna i Västra Götaland. Programledningen ska bland annat säkerställa att programmet når sina mål, följa upp att projekt och uppdrag genomförs och besluta om styrning och bemanning.

FVM klinisk ledning

FVM klinisk ledning är en beslutande grupp som ska säkerställa att designen av Millennium sker i enlighet med nationella och regionala riktlinjer för standardisering av processer i vården, och att systemet ger ett effektivt stöd i den dagliga verksamheten. Gruppen utses av Koncernledning hälso- och sjukvård och består av följande personer:

 • Ragnar Lindblad (ordförande) - programägare FVM, Koncernkontoret
 • Maria Andersson - chefssjuksköterska, NU-sjukvården
 • Anne Haglund Olmarker - chefläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Dan Holmstén - strateg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Per Hjerpe - FoU-chef, Närhälsan
 • Peter Häyhänen - projektledare regional förändring FVM, Koncernkontoret
 • Joakim Höstner - verksamhetschef, Södra Älvsborgs sjukhus
 • Lotta Jonzén - verksamhetschef, Lerum (kommunföreträdare)
 • Linda Jörgensen - verksamhetschef, Sjukhusen i väster
 • Per Karlsson - FoUU, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Karin Möller - biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, regionchefläkare, Koncernkontoret
 • Ann-Charlotte Nyrén - verksamhetschef, Tjörn (kommunföreträdare)
 • Clas Malmeström - sektionschef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Monica Radeberg - chefläkare, Närhälsan
 • Anki Snygg - chefsjuksköterska, Södra Älvsborgs sjukhus
 • Maria Söderberg - verksamhetschef, Skaraborgs sjukhus
 • Erik Fernholm - projektledare Standardisering och kliniskt innehåll FVM, Koncernkontoret

Lista med beslut i FVM Klinisk ledning

FVM teknisk ledning

FVM teknisk ledning är en beslutande grupp med syfte att säkerställa att alla tekniska frågor i programmet sker i linje med nationella och regionala riktlinjer och att FVM:s tekniska plattform möjliggör ett effektivt och robust stöd till den dagliga verksamheten. Gruppen ska också säkerställa att systemet Millennium passar in i VGR:s IS/IT-miljö.

FVM teknisk ledning är likställd med VGR IT:s ledningsgrupp och använder befintliga grupperingar, processer och grupper för att bereda strategiska frågor för design, arkitektur, och tekniskt innehåll.

FVM programkontor

Programkontoret är ledningsstöd för FVM:s programledning och består av olika funktioner (planering, riskhantering, ekonomi, kommunikation med mera). Programkontoret har lokaler på Flöjelbergsgatan 2 i Mölndal och leds av programägare Ragnar Lindblad och programledare Annika Mortensen.

Senast uppdaterad: 2021-09-06 11:40