FVM - Termer och definitioner (grafiska modeller)

Aktörer i hälso- och sjukvård

Klicka för att förstora bilden.

Hälsan, hälsotillstånd och diagnos

Klicka för att förstora bilden.

Hälso- och sjukvårdens verksamhet

Klicka för att förstora bilden.

Bedömning av vårdbegäran

Klicka för att förstora bilden.

Ordination

Klicka för att förstora bilden.

Tid

Klicka för att förstora bilden.

Kontakter

Klicka för att förstora bilden.

Ansvar, vårdbegäran, mandat

Klicka för att förstora bilden.

Mandat, samtycke

Klicka för att förstora bilden.

Information, dokumentation, beslutsstöd

Klicka för att förstora bilden.

Beslutsstöd

Klicka för att förstora bilden.

Patientsäkerhet

Klicka för att förstora bilden.

Resurser

Senast uppdaterad: 2018-11-23 08:44