Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vägen till en ny vårdinformationsmiljö

Patient med mätutrustning på ett finger.
Fotograf: Anders Engström

Omfattande förberedelser behöver göras inför införandet av ett nytt IT-stöd i vården och nya, gemensamma arbetssätt.

Framtidens vårdinformationsmiljö är ett långsiktigt förändringsprogram som leds av ett centralt programkontor. Programmet FVM består av ett antal projekt och uppdrag som alla arbetar med att förbereda införandet av Millennium. Kort om innehållet på dessa sidor:

Vårdens nya IT-stöd

I framtidens vårdinformationsmiljö är Millennium det huvudsakliga IT-stödet i det dagliga arbetet i hälso- och sjukvården. Systemet ersätter bland annat nuvarande journalsystem.

Nya och förändrade arbetssätt

Framtidens vårdinformationsmiljö handlar inte bara om att införa ett nytt IT-stöd, utan framförallt om att ta vara på digitaliseringens möjligheter. Sidan beskriver kortfattat några av de viktigaste principerna för de nya och förändrade arbetssätten.

Standardisering och gemensamma processer

För att hälso-och sjukvården ska få så stor nytta som möjligt av det nya IT-stödet krävs gemensamma processer och arbetssätt. Denna standardisering görs under 2020-2022 och involverar många medarbetare i vården.

Klinisk förankring

Sidan beskriver hur programmet FVM i dess olika faser är organiserat för att planering, förberedelser och genomförande ska vara väl förankrat i klinisk verksamhet.

Patienter som medskapare

För att skapa värde för patienter och närstående tillvaratas deras synpunkter, erfarenheter och upplevelser på ett strukturerat sätt i utvecklingen av den nya vårdinformationsmiljön.

Test av Millennium inför driftsättning

Innan Millennium kan driftsättas ska hela systemet testas. Syftet är att kvalitetssäkra att funktioner och arbetsflöden fungerar på ett tryggt och välfungerande sätt och att de tekniska kraven uppfylls.

Tidplan och metod för införande

Millennium kommer att införas i tre etapper. 2021 pågår en översyn över tidplanen för de olika etapperna i införandet av Millennium. Enligt förslag till ny tidplan kommer första driftstarten (i södra området) som tidigare planerades till våren 2022 att flyttas till våren 2023. Övriga etapper kommer också att påverkas.

Tekniska förberedelser

För att kunna skapa en modern vårdinformationsmiljö krävs stora tekniska förberedelser. Olika vårdsystem ska kopplas ihop på ett flexibelt sätt, befintlig information ska flyttas över till Millennium och informationen ska struktureras för att bli lätt att hitta.

Migrering av data

Migrering innebär att information förs över från de system som ska avvecklas till Millennium. Utgångspunkten är att med bibehållen patientsäkerhet flytta över så lite information som möjligt.

Utbildning

Innan Millennium ersätter dagens journalsystem och vissa andra vårdsystem får alla medarbetare utbildning i det nya systemet. Men redan nu finns möjlighet till kompetensutveckling med fokus på bland annat förändrade arbetssätt och digitala verktyg.

Optioner för anestesi- och intensivvård

Sidan beskriver anestesi- och intensivvårdens behov av funktionalitet i den nya vårdinformationsmiljön. Detta verksamhetsområde ligger utanför huvudavtalet mellan VGR och leverantören av Millennium.

Senast uppdaterad: 2022-02-03 15:45