Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vägen till en ny vårdinformationsmiljö

Patient med mätutrustning på ett finger.

Ett intensivt och omfattande arbete med att förbereda för införandet av ett nytt IT-stöd i vården och nya, gemensamma arbetssätt väntar de närmaste åren.

Framtidens vårdinformationsmiljö är ett långsiktigt förändringsprogram som leds av ett centralt programkontor. Programmet FVM består av ett antal projekt och uppdrag som alla arbetar med att förbereda införandet av Millennium. Kort om innehållet på dessa sidor:

Vårdens nya IT-stöd

I framtidens vårdinformationsmiljö är Millennium det huvudsakliga IT-stödet i det dagliga arbete i hälso- och sjukvården. Systemet ersätter bland annat nuvarande journalsystem.

Standardisering och gemensamma processer

För att hälso-och sjukvården ska få så stor nytta som möjligt av det nya IT-stödet krävs gemensamma processer och arbetssätt. Denna standardisering görs främst under 2020 och involverar många medarbetare i vården.

Test av Millennium inför driftsättning

Innan Millennium kan driftsättas ska hela systemet testas. Syftet är att kvalitetssäkra att funktioner och arbetsflöden fungerar på ett tryggt och välfungerande sätt och att de tekniska kraven uppfylls.

Tidplan och metod för införande

Millennium kommer att införas i ett geografiskt område i taget, med första driftstart i södra området. I slutet av 2023 ska systemet vara helt infört i hälso- och sjukvården i Västra Götaland.

Tekniska förberedelser

För att kunna skapa en modern vårdinformationsmiljö krävs stora tekniska förberedelser. Olika vårdsystem ska kopplas ihop på ett flexibelt sätt, befintlig information ska flyttas över till Millennium och informationen ska struktureras för att bli lätt att hitta.

Migrering av data

Migrering innebär att information förs över från de system som ska avvecklas till Millennium. Utgångspunkten är att med bibehållen patientsäkerhet flytta över så lite information som möjligt.

Utbildning

Innan Millennium ersätter dagens journalsystem och vissa andra vårdsystem får alla medarbetare utbildning i det nya systemet. Men redan nu finns möjlighet till kompetensutveckling med fokus på bland annat förändrade arbetssätt och digitala verktyg.

Senast uppdaterad: 2021-02-17 14:28