Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Migrering av data

Tre personer samlas vid en arbetsplats på en vårdavdelning på sjukhus.
Fotograf: Lena Löfgren

När vi går över till Millennium börjar ett nytt sätt att dokumentera och hantera information. Inför övergången till den nya vårdinformationsmiljön behöver viss information föras över från bland annat journalsystem och patientadministrativa system till Millennium.

Denna överföring av data kommer att göras dels genom en maskinell, automatiserad migrering av information, dels genom manuell överföring som utförs av medarbetare i vården. Den största mängden information i Millennium kommer medarbetare att mata in i samband med det fortsatta vårdarbetet. Som vid tidigare byten av system blir det ett tyngre arbete den första tiden, men på lång sikt kommer det att bli ett kvalitetssäkrat, strukturerat och sökbart innehåll.

Flera faktorer påverkar om maskinell migrering går att genomföra:

 • Informationen i de befintliga systemen behöver vara strukturerad
 • Millennium behöver kunna ta emot och använda informationen på avsett sätt
 • Informationen behöver vara möjlig att kombinera från flera system till Millennium
 • Den maskinella migreringen måste kunna testas så att informationen som förts över är korrekt
 • Arbetet att förbereda informationen inför maskinell migrering behöver vara rimlig, alltså mindre än att manuellt föra över samma information

Information som kommer att migreras maskinellt

 • Patientinformation (personuppgifter hämtas från folkbokföringen)
 • Väntelistor för öppen- och slutenvård
 • RemisserTidbokningar i öppenvård                          

Information där utredning pågår

 • Mätvärden och vaccinationer i barnhälsovårdsprogrammet
 • Information inom laboratorieområdet

Exempel på information som inte kommer att migreras maskinellt

 • Ordinationer och förskrivning av läkemedel. Orsaken är att det inte går att kombinera läkemedelsordinationer från läkemedelslistor i flera olika journalsystem
 • Uppmärksamhetsinformation. Orsaken är att det inte går att avgöra vilken uppgift som är korrekt om informationen saknas eller på annat sätt skiljer sig i de olika journalsystemen

Dessa två är exempel på information som kommer att behöva matas in manuellt efter hand. Särskilda rutiner kommer att tas fram för att säkerställa patientsäkerheten vid driftstarterna av Millennium.

Tillgång till information som inte förs över till Millennium

För uppföljning och kliniska beslut behövs tillgång till historisk information. Den information som inte förs över kommer att kunna läsas i de gamla systemen och nås genom uthopp från Millennium.

Detta händer under 2021

Under året genomförs de första maskinella testmigreringarna inför driftstart i etapp 1 i södra området. Analys startar av behov och möjligheter för migrering av information för laboratorieområdet. Förberedelserna startar för migrering inför etapp 2, västra området.

Bakgrund och mer information

Förberedelserna för den maskinella migreringen görs av projektet FVM Migrering i samarbete med implementeringsansvariga i de lokala införandeprojekten och programmet FVM:s cut-over-samordnare. Cut-over är perioden för övergång från gamla system till Millenium och omfattar ett antal aktiviteter som ska göra att driftsättningen kan ske på ett effektivt och säkert sätt.

FVM Migrering genomförde under 2019 utredningar och riskanalyser tillsammans med en referensgrupp utsedd av implementeringsansvariga i programmet FVM. Det är bland annat dessa som ligger till grund för migreringsstrategin. Arbetet har fortsatt och kompletterats under design- och konfigureringsarbetet av Millennium 2020–21. Beslut om migrering tas inför varje etapp i införandet av Millennium och presenteras i Strategi för datamigrering.

Frågor och svar

Under sidan Frågor och svar om framtidens vårdinformationsmiljö finns svar på några vanliga frågor om vilka uppgifter som flyttas över till Millennium: Frågor och svar om migrering

Profilbild av Torbjörn Ekfeldt

Torbjörn Ekfeldt

Projektledare FVM Migrering
Senast uppdaterad: 2021-04-21 09:26