Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Migrering av data

Tre personer samlas vid en arbetsplats på en vårdavdelning på sjukhus.

Migrering innebär att information förs över från de system som ska avvecklas till Millennium. Utgångspunkten är att med bibehållen patientsäkerhet flytta över så lite information som möjligt.

När Millennium införs börjar samtidigt ett nytt sätt att dokumentera och hantera information. Inför starten kommer det att ske en maskinell, automatiserad överföring av information från bland annat journalsystem och patientadministrativa system, men också en manuell överföring.

Vilken information som är möjlig att föra över är beroende av hur patientsäkerheten påverkas. Utgångspunkten är att flytta över så lite information som möjligt för att på sikt få ett kvalitetssäkrat, strukturerat och sökbart innehåll.

Det här påverkar vad som flyttas över

  • Kvaliteten på informationen i de gamla systemen
  • Möjligheterna att kombinera informationen från de olika gamla systemen
  • Millenniums möjligheter att ta emot informationen
  • Om och hur överföringen av information kan kvalitetssäkras
  • Verksamhetens arbete som krävs för att förbereda informationen

Det innebär stora begränsningar i möjligheterna att flytta över information. Den största mängden information i Millennium kommer medarbetare att mata in i systemet vid vårdtillfället. Det innebär, som vid tidigare byten av system, ett tyngre arbete den första tiden.

Tillgång även till gammal information

Inom programmet FVM ansvarar migreringsprojektet för hur all gammal information i VGR:s system ska göras tillgänglig även efter övergången till Millennium. Privata vårdgivare och kommunerna i Västra Götaland hanterar själva hur den gamla informationen ska göras tillgänglig för sina medarbetae.

Vilken information kommer att föras över?

Den information som kommer att föras över maskinellt, föras över manuellt eller matas in vid vårdtillfället beskrivs i dokumentet ”Strategi för datamigrering”.   

Mer information

Profilbild av Torbjörn Ekfeldt

Torbjörn Ekfeldt

Projektledare migrering FVM
Senast uppdaterad: 2020-01-28 15:58