Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Optioner för anestesi- och intensivvård

Sidan beskriver aktuellt läge och bakgrund i frågan om anestesi- och intensivvårdens behov av funktionalitet i den nya vårdinformationsmiljön. Detta verksamhetsområde ligger utanför huvudavtalet mellan VGR och leverantören av Millennium.

VGR saknar ett regiongemensamt IT-stöd för anestesi- och intensivvård (IVA). Förvaltningarna använder olika lösningar och har kommit olika långt med digitaliseringen. När VGR 2018 upphandlade det nya gemensamma IT-stödet för vården, hade ingen av anbudsgivarna lösningar som fullt ut levde upp till kraven på funktionalitet för IVA och anestesi.

När VGR valde systemet Millennium och skrev avtal med leverantören Cerner inkluderades därför inte modulerna för anestesi- och intensivvård. Däremot tecknade VGR optioner för dessa moduler. Det innebär möjligheten att senare kunna avropa dem, det vill säga välja till dessa moduler, efter närmare utredning och/eller efter att Cerner vidareutvecklat funktionerna.

Covid-19 har försenat utredning

Arbetet med utredning och analys har skett i två omgångar. Redan i det första skedet konstaterades att funktionalitet i Millennium för IVA och anestesi i sin nuvarande utformning inte kan användas i verksamheterna. Det finns utvecklingsarbete inom framförallt IVA-funktionen som Cerner har erbjudit VGR att delta i.

VGR har dock valt att avvakta för att hämta in mer information, bland annat genom studiebesök hos andra kunder till Cerner. På grund av reserestriktioner under covid-19 stoppades planerade studiebesök vilket har försenat utredningen.

Det har i sin tur fått konsekvensen att tidpunkten har passerat för att hinna avropa och anpassa funktionerna till införandet av Millennium i etapp ett i södra området. Det innebär att anestesi- och IVA-vården där inledningsvis behöver fortsätta med dagens delvis ej digitaliserade processer och arbetssätt tills en godtagbar lösning finns på plats.

Chefssamrådet rekommenderar VGR att avstå optionerna

Ett känt område vad gäller patientsäkerhetsrisker är vårdens övergångar. Chefläkargruppen i VGR har därför gjort en riskanalys för att belysa även helheten runt patienten om optionerna inte avropas. Analysen har ingått som underlag i den rekommendation som chefssamrådet för anestesi och IVA har kommit med. De har lett den senaste utvärderingen under 2020 och deras inrådan till VGR är att avstå från optionerna och upphandla annan lösning för berörda verksamheter.

Beslut väntas under 2021

FVM:s styrgrupp koncernledning hälso- och sjukvård väntas under 2021 ta beslut om eventuell upphandling utanför programmet FVM eller vilka andra vägar det finns framåt.  I beslutsunderlaget ingår en analys om vad en sådan upphandling innebär tids-, kostnads- och resursmässigt, samt en tidplan för arbetet. Samtidigt behöver VGR:s ledning säkerställa en patientsäker och godtagbar lösning fram tills att ett nytt system i så fall finns på plats.

Senast uppdaterad: 2021-09-13 15:00