Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Patient som medskapare i FVM

För att skapa värde för patienter och närstående tillvaratas deras synpunkter, erfarenheter och upplevelser på ett strukturerat sätt i utvecklingen av den nya vårdinformationsmiljön.

Nätverk med patienter

Under hösten 2019 rekryterades de första patienterna till programmet FVM. De påbörjade sitt uppdrag i februari 2020. Gruppen kompletteras vid behov och består våren 2021 av sex personer. Rekrytering av patienter görs för varje fas, utifrån behov i programmets olika projekt. Via 1177.se/patientsommedskapare finns det möjlighet att anmäla sitt intresse.

Patientgruppen träffas i sin helhet var fjärde till sjätte vecka. Vid de tillfällena delas erfarenheter, görs gemensam reflektion, metodförbättring och nya utvecklingsarbeten initieras. Patientgruppen deltar på efterfrågan i olika aktiviteter inom programmet, till exempel vid riskanalyser.

Medskapare i designen av Millennium

Patienterna deltar även i designen av Millennium genom deltagande i projektet Standardisering och kliniskt innehåll (Soki). Arbetsströmmar i designarbetet som har eller haft patient som medskapare är:

  • Akutsjukvård
  • Dokumentation vårdprofession
  • Medicinsk dokumentation
  • Obstretrik och mödravård
  • Onkologi
  • Operation
  • Primärvård
  • Psykiatri

Kontakt

Vill du komma i kontakt med patient som medskapare i någon av arbetsströmmarna? Skriv till fvm@vgregion.se och ange vem du vill ha kontakt med.

Senast uppdaterad: 2021-03-22 21:50