Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Standardisering och gemensamma processer

Två medarbetare i vården samlade vid teamstation på vårdavdelning.

För att hälso-och sjukvården ska få så stor nytta som möjligt av den nya vårdinformationsmiljön krävs gemensamma processer och arbetssätt. Denna standardisering görs under 2020 och involverar många medarbetare i vården.

Standardisering och kliniskt innehåll

När Millennium införs får Västra Götaland för första gången en gemensam vårdinformationsmiljö för hälso- och sjukvården. Det ger helt nya möjligheter att samverka på ett enklare sätt, oavsett om man arbetar inom Västra Götalandsregionen, hos en privat vårdgivare eller i en kommun.

För att vi bäst ska kunna dra fördel av alla möjligheter som finns i ett modernt system vill vi skapa enhetliga processer och arbetssätt, bland annat genom standardisering av befintliga kliniska och administrativa processer.

Processerna skapas av medarbetare i vården

Arbetet med att etablera gemensamma processer och arbetssätt sker med hjälp av medarbetare från hälso- och sjukvården. Olika yrkesgrupper, specialiteter och verksamheter kommer att vara representerade för att säkerställa att vi får processer som är anpassade till verksamheternas behov.

Det är i detta arbete som chefer och medarbetare har en unik möjlighet att påverka framtidens hälso- och sjukvård i Västra Götaland. Det huvudsakliga arbetet sker under 2020. Det är först när det är klart som vi vet hur funktioner i Millennium ska användas i olika verksamheter. Rekryteringen går via de lokala implementeringsansvariga.

En enhetlig struktur för information

För att kunna utnyttja möjligheterna i framtidens vårdinformationsmiljö behövs en enhetlig struktur i den information som hälso- och sjukvårdspersonal använder i sitt arbete. Det möjliggör att korrekt information finns tillgänglig och kan utbytas mellan system och medarbetare när det behövs, så att till exempel dubbeldokumentation minskar. Strukturerad information underlättar övergången till en mer kunskapsstyrd vård.

För att uppnå detta etableras ett ramverk för informatik Västra Götaland som innebär att vi strukturerar information på samma sätt. Det gör det möjligt för informationen att följa patient och process oavsett vilka system som används.

Erik Fernholm

Projektledare standardisering och kliniskt innehåll FVM

Sara Almvide

Projektledare informatik FVM
Senast uppdaterad: 2019-12-19 16:47