Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Standardisering och gemensamma processer

Två medarbetare i vården samlade vid teamstation på vårdavdelning.
Fotograf: Anders Engström

För att hälso-och sjukvården ska få så stor nytta som möjligt av en gemensam vårdinformationsmiljö behöver vi komma överens om enhetliga processer och arbetssätt. Det är då vi som bäst kan dra fördel av alla möjligheter som finns i ett modernt system.

När Millennium införs får Västra Götaland för första gången en gemensam vårdinformationsmiljö för hälso- och sjukvården. Det ger helt nya möjligheter att samverka på ett enklare sätt, oavsett om man arbetar inom Västra Götalandsregionen, hos en privat vårdgivare eller i en kommun.

Under 2020-2021 pågår både det omfattande designarbetet med att anpassa Millennium till behoven i hälso- och sjukvården, men också om att komma överens om enhetliga och evidensbaserade processer och arbetssätt som gör att vi kan dra nytta av systemet fullt ut. Arbetet involverar många medarbetare i vården.

För att vi bäst ska kunna dra fördel av alla möjligheter som finns i ett modernt system vill vi skapa enhetliga processer och arbetssätt, bland annat genom standardisering av befintliga kliniska och administrativa processer. Denna design av arbetsflöden och funktioner i Millennium leds av projektet Standardisering och kliniskt innehåll, Soki. Arbetet är uppdelat i så kallade arbetsströmmar som tillsammans täcker in alla medicinska specialiteter och olika typer av verksamhet.

Kort beskrivning av vad som ingår i arbetsströmmarna i Soki

Diagnostik och utredning

Även diagnostisk information kommer att vara tillgänglig i Millennium för att systemet ska kunna användas på bästa sätt. I designarbetet ingår därför också laboratoriediagnostik, medicinsk bild och medicinteknisk utrustning.

Målet är att skapa rutiner och arbetssätt som gör att information från system och utrustning inom diagnostik blir tillgänglig i Millennium som underlag för det kliniska arbetet. Projektet Standardisering och innehåll diagnostik och utredning leder denna del av designarbetet.

Processerna skapas av medarbetare i vården

Arbetet med att etablera gemensamma processer och arbetssätt sker med hjälp av medarbetare från hälso- och sjukvården. Olika yrkesgrupper, specialiteter och verksamheter är representerade. Det är i detta arbete som chefer och medarbetare har en unik möjlighet att påverka framtidens hälso- och sjukvård i Västra Götaland.  

En enhetlig struktur för information

För att kunna utnyttja möjligheterna i framtidens vårdinformationsmiljö behövs en enhetlig struktur i den information som hälso- och sjukvårdspersonal använder i sitt arbete. Det möjliggör att korrekt information finns tillgänglig och kan utbytas mellan system och medarbetare när det behövs, så att till exempel dubbeldokumentation minskar. Strukturerad information underlättar övergången till en mer kunskapsstyrd vård.

För att uppnå detta etableras ett ramverk för informatik Västra Götaland som innebär att vi strukturerar information på samma sätt. Det gör det möjligt för informationen att följa patient och process oavsett vilka system som används.

OLLI begreppstjänst - VGR:s ordlista över termer och begrepp i hälso- och sjukvården

Nedslag i designarbetet

Här berättar några processledare och verksamhetsexperter om vad som ingår i uppdraget och vad de hoppas att den nya gemensamma vårdinformationsmiljön ska bidra till. Texterna är gjorda under den första delen av designfasen, april-juni 2020.

Arbetsström dokumentation vårdprofession

Arbetsström patientadministration - tidbok och remisser

Arbetsström primärvård

Arbetsström mödravård och obstetrik uppmärksammas i nyhet om hur systemet för kunskapsstyrning stöttar designarbetet (länk till annan del av webbplatsen vgregion.se):
Systemet ska ge personalen mer tid för patienterna

Erik Fernholm

Projektledare standardisering och kliniskt innehåll FVM

Morgan Andréasson

Projektledare Standardisering och innehåll diagnostik och utredning FVM

Sara Almvide

Projektledare informatik FVM
Senast uppdaterad: 2021-04-20 16:05