Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tidplan och metod för införande

Kvinna vid skrivbord med flera datorskärmar.
Foto från testcenter där olika system utvärderades under anbudsperioden. Personalen behövde inte ha korrekt vårdklädsel.
Fotograf: Paul Björkman

Millennium införs i tre etapper. I varje etapp ingår specialiserad vård, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård.

Tidplan för införandet av Millennium

En översyn pågår över tidplanen för de olika etapperna i införandet av Millennium. Det innebär att presentationer och annat material med tidsangivelser ska användas med en reservation för att tidplanen kommer att ändras. Följ gärna arbetet med översynen:

Lägesbeskrivning av översynen av tidplanen

Införande i tre etapper

Det gemensamma, förberedande arbetet för att kunna införa Millennium leds av programmet FVM och involverar alla berörda aktörer. Implementeringen av Millennium är uppdelad i fyra geografiska områden som inför systemet i tre etapper: södra, västra, östra och norra området. I varje område ingår VGR:s hälso- och sjukvårdsförvaltningar, privata vårdgivare och kommunal hälso- och sjukvård. Alla har sitt eget införandeprojekt.

Områdesindelningen bygger på en analys av bland annat hur patienter rör sig mellan olika vårdgivare, till exempel från en vårdcentral till specialistvård på sjukhus. Befintliga samverkansformer mellan olika vårdgivare har varit en annan viktig utgångspunkt.

Karta över verksamheter som ingår i de olika områdena

Lokala införandeprojekt

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsförvaltningar, kommunerna och privata vårdgivare har alla sitt eget införandeprojekt, med lokala projektledare och ledningsrepresentanter. De ska driva den förändringsprocess som krävs för att verksamheten ska få så stor nytta av den nya vårdinformationsmiljön som möjligt. De lokala projekten ansvarar för att:

  • leda införandet i den egna organisationen
  • planera för att minimera produktionsstörning vid driftsättning
  • införa de regiongemensamma processerna och arbetssätten
  • utbilda alla medarbetare

Programmet FVM stödjer med metod, planering, kommunikation och förankring.

Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till ansvariga för de olika införandeprojekten.

Allmänna frågor om FVM (övergripande tidplan, upphandlingen, informationsmaterial och liknande) ska riktas till programmet Framtidens vårdinformationsmiljö via e-postadressen fvm@vgregion.se.

Senast uppdaterad: 2022-02-02 16:05