Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tidplan och metod för införande

En man i vårdklädsel visar står vid en stor bildskärm på väggen och talar till två personer som sitter ner.

Millennium införs i flera etapper. I varje etapp ingår specialiserad vård, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård i ett visst geografiskt område.

Införanden under 2024-2026

Tidplanen för införandet av Millennium och andra delar av framtidens vårdinformationsmiljö beslutades av regionstyrelsen i VGR i maj 2022. Beslutet innebär att vissa funktioner kan starta redan hösten 2022, bland annat e-tjänster som ska förbättra möjligheterna för invånarna att kommunicera med hälso- och sjukvården. 

Merparten av hälso- och sjukvården i Västra Götalands södra delar kommer som nästa steg att införa Millennium hösten 2024. Ett år senare är det dags för resten av södra området. Därefter följer norra och östra delarna våren 2026 och sist ut är de västra delarna hösten 2026 - se kartan nedan. I varje område ingår VGR:s hälso- och sjukvårdsförvaltningar, privata vårdgivare och kommunal hälso- och sjukvård. 

Illustration över indelningen i områden för de olika etapperna i införandet av Millennium.
Illustration över indelningen i områden för de olika etapperna i införandet av Millennium.

Lokala införandeprojekt

Det gemensamma, förberedande arbetet för att kunna införa Millennium leds av programmet FVM och involverar alla berörda aktörer. Utöver det har Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsförvaltningar, kommunerna och privata vårdgivare egna införandeprojekt, med lokala projektledare och ledningsrepresentanter. De ska driva den förändringsprocess som krävs för att verksamheten ska få så stor nytta av den nya vårdinformationsmiljön som möjligt. De lokala projekten ansvarar för att:

  • leda införandet i den egna organisationen
  • planera för att minimera produktionsstörning vid driftsättning
  • införa de regiongemensamma processerna och arbetssätten
  • utbilda alla medarbetare

Programmet FVM stödjer med metod, planering, kommunikation och förankring.

Kontakt

Kontaktuppgifter till ansvariga för införandeprojekten

För övergripande FVM-frågor: skriv till programkontoret för FVM, fvm@vgregion.se 

Senast uppdaterad: 2022-07-06 14:10