Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tidplan och metod för införande

Kvinna vid skrivbord med flera datorskärmar.
Foto från testcenter där olika system utvärderades under anbudsperioden. Personalen behövde inte ha korrekt vårdklädsel.

Millennium kommer att införas i ett geografiskt område i taget. I slutet av 2023 ska systemet vara helt infört i hälso- och sjukvården i Västra Götaland.

Införande i tre etapper

Det gemensamma, förberedande arbetet för att kunna införa Millennium leds av programmet FVM och involverar alla berörda aktörer: Västra Götalandsregionen, privata vårdgivare som VGR har avtal med och de 49 kommunerna i Västra Götaland. Millennium införs sedan i tre etapper där all hälso- och sjukvård i ett visst geografiskt område ingår: södra, västra, norra och östra området.

Illustration som visar hur Millennium införs Illustration av hur Millennium införs i tre etapper i Västra Götaland. Etapp 1: våren 2022, etapp 2: våren 2023 och etapp 3: hösten 2023.

  Större bild av tidplanen för införandet av Millennium i etapper

Läs mer om det gemensamma, förberedande arbetet

Områdesindelning med patientfokus

Beslutet om områdesindelningen bygger på en analys av bland annat hur patienter rör sig mellan olika vårdgivare, till exempel från en vårdcentral till specialistvård på sjukhus. Befintliga samverkansformer mellan olika vårdgivare har varit en annan viktig utgångspunkt.

Lokala införandeprojekt

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsförvaltningar, kommunerna och privata vårdgivare har alla sitt eget införandeprojekt, med lokala projektledare och ledningsrepresentanter. De ska driva den förändringsprocess som krävs för att verksamheten ska få så stor nytta av den nya vårdinformationsmiljön som möjligt. De lokala projekten ansvarar för att:

  • leda införandet i den egna organisationen
  • planera för att minimera produktionsstörning vid driftsättning
  • införa de regiongemensamma processerna och arbetssätten
  • utbilda alla medarbetare

Programmet FVM stödjer med metod, planering, kommunikation och förankring.

Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till ansvariga för de olika införandeprojekten.

Allmänna frågor om FVM (övergripande tidplan, upphandlingen, informationsmaterial och liknande) ska riktas till programmet Framtidens vårdinformationsmiljö via e-postadressen fvm@vgregion.se.

Senast uppdaterad: 2019-12-19 16:33