Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tidplan och metod för införande

Kvinna vid skrivbord med flera datorskärmar.
Foto från testcenter där olika system utvärderades under anbudsperioden. Personalen behövde inte ha korrekt vårdklädsel.
Fotograf: Paul Björkman

Millennium kommer att införas i ett geografiskt område i taget, med första driftstart i södra området våren 2021. I slutet av 2022 ska systemet vara helt infört i hälso- och sjukvården i Västra Götaland.

Införande i tre etapper

Det gemensamma, förberedande arbetet för att kunna införa Millennium leds av programmet FVM och involverar alla berörda aktörer: Västra Götalandsregionen, privata vårdgivare som VGR har avtal med och de 49 kommunerna i Västra Götaland.

Läs mer om det gemensamma, förberedande arbetet

Millennium införs sedan i tre etapper där all hälso- och sjukvård i ett visst geografiskt område ingår: södra, västra, norra och östra området. I slutet av 2022 ska systemet vara helt infört i hälso- och sjukvården.

Större bild av tidplan för gemensamma förberedelser och införandet av Millennium.pdf

Områdesindelning med patientfokus

Beslutet om områdesindelningen bygger på en analys av bland annat hur patienter rör sig mellan olika vårdgivare, till exempel från en vårdcentral till specialistvård på sjukhus. Befintliga samverkansformer mellan olika vårdgivare har varit en annan viktig utgångspunkt.

Läs mer i nyhet om indelningen av de fyra områdena

Lokala införandeprojekt

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsförvaltningar, kommunerna och privata vårdgivare har alla sitt eget införandeprojekt, med lokala projektledare och ledningsrepresentanter. De ska driva den förändringsprocess som krävs för att verksamheten ska få så stor nytta av den nya vårdinformationsmiljön som möjligt. De lokala projekten ansvarar för att:

  • leda införandet i den egna organisationen
  • planera för att minimera produktionsstörning vid driftsättning
  • införa de regiongemensamma processerna och arbetssätten
  • utbilda alla medarbetare

Programmet FVM stödjer med metod, planering, kommunikation och förankring.

Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till ansvariga för de olika införandeprojekten.

Allmänna frågor om FVM (övergripande tidplan, upphandlingen, informationsmaterial och liknande) ska riktas till programmet Framtidens vårdinformationsmiljö via e-postadressen fvm@vgregion.se.

Senast uppdaterad: 2019-06-27 09:06